روح عبودیت را با «دعا» تقویت کنید

روایت رهبر انقلاب از وصیت امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن مجتبی(ع) درباره دعا روح عبودیت را با «دعا» تقویت کنید

  • وصیت امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن مجتبی(ع) درباره (دانلود)