تاريخ : شنبه 1403/3/5
کد خبر: 77006

کتاب «قلمرو رضایت» منتشر شد

کتاب «قلمرو رضایت» تألیف حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

یکی از موضوعات مهم در دانش روان‌شناسی و زندگی عموم مردم، "رضایت از زندگی" است که در منابع اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشته و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شادکامی به شمار می رود.

موضوع این کتاب گذشته از مباحث نظری، چالش مهم رضامندی است به اینکه رضامندی در چه قلمروی از مسائل زندگی جریان دارد.

به باور نویسنده، اگر بخواهیم رضامندی را به صورت عینی در زندگی جریان دهیم، باید ابعاد زندگی را از منظر «رضامندی» بررسی شود و این پرسش مهم مطرح می شود که رضامندی در صحنه عینی زندگی چگونه تجلی می‌یابد؟ چه بُعدهایی را شامل می‌شود؟ و هر بُعد، شامل چه مؤلفه‌هایی است؟

این اثر در نظر دارد آموزه‌های اسلامی در باره ابعاد عینی رضامندی در زندگی را در نظمی نو و بیانی جدید ارائه کند. مطالب این کتاب، خلاصه کتاب الگوی اسلامی شادکامی است و تغییری در بنیان نظری آن داده نشده و تغییرات آن، تنها به  اقتضای تلخیص بوده است.

مجموعه مباحث این کتاب، عبارت اند از:  ۱. ماهیت رضامندی که در فصل دوم گزارش شده، ۲. رضایت از تقدیر که در فصل سوم با عنوان تقدیر خوب آمده است، ۳. رضایت معیشتی که در فصل چهارم با عنوان معیشت خوب آمده، ۴. رضایت اجتماعی که در فصل پنجم با عنوان روابط خوب آمده، ۵. رضایت سیاسی که در فصل ششم با عنوان حکمرانی خوب بیان شده است.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در شش فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول:  مسئله این کتاب چیست؟

فصل دوم:  ماهیت رضایتمندی

فصل سوم:  تقدیر خوب

فصل چهارم:  معیشت خوب

فصل پنجم:  روابط خوب

فصل ششم:  حکمرانی خوب

کتاب "قلمرو رضایت" تألیف حجت الاسلامدکتر عباس پسندیده، به زبان فارسی در قطع رقعی و در ۲۰۷  صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۴۰۲ با همکاری دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی معاونت پژوهش حوزه های علمیه وانتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :