تاريخ : شنبه 1403/3/5
کد خبر: 77007

کتاب «شکر و گذشت در متون اسلامی و روان شناسی» منتشر شد

کتاب «شکر و گذشت در متون اسلامی و روان شناسی» تألیف دکتر حمزه عبدی، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

فضایل و توانمندی‌ها افزون بر رساندن افراد به منش نیکو، کارکردهای فراوانی در ارتقای سلامت روان، بهزیستی روانی، رضایتمندی و حتی مقابله با فشارهای روانی دارند. از همین رو، در سال‌های اخیر، توجه فراوانی به اینها شده است.

به باور نویسنده، دو فضیلت «شکر» و «گذشت» از جمله فضیلت هایی ارزشمند در متون دینی و اخلاقی هستند که مانند دو روی یک سکه عمل می کنند.

این دو فضیلت مورد توجه روان شناسان مثبت نگر نیز بوده و جزو توانمندی های منش قرار گرفته اند. شکر  و گذشت به ترتیب در زیر مجموعه دو فضیلت "تعالی" و "اعتدال" طرح شده اند.

با کمک متون دینی می‏توان به جریان‌سازی شکر و گذشت دامن زد و پژوهش های علمی را رونق بخشید. از این رو در این اثر، تقارن این دو، مفهوم شناسی، عوامل، آثار و نیز ابزارها و مداخلات آنها از دیدگاه متون اسلامی و متون روان شناختی بررسی گردیده است.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در سه فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول:  شکر و گذشت، مفاهیم متفاوت اما متقارن

فصل دوم:  شکر (تشکر)

فصل سوم:  گذشت

کتاب "شکر و گذشت در متون اسلامی و روان شناسی" تألیف دکترحمزه عبدی، به زبان فارسی در قطع رقعی و در ۲۵۱  صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۴۰۲ با همکاری دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی معاونت پژوهش حوزه های علمیه وانتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :