شرح حديث زينب عطاره - الصفحه 305

شرح حديث زينب عطاره

حكيم ملا على نورى (1246ق)

تحقيق : حامد ناجى اصفهانى

درآمد

حكيم ملا على نورى از دانشمندان شهير شيعى در سده سيزدهم هجرى هست. او علاوه بر حكمت، به منقولات و مأثورات دينى اهتمام ويژه داشته و در همين راستا تفسيرى بر سوره توحيد و شرحى بر چند حديث دشوار نگاشته است. چهار «شرح حديث» از ملا على نورى در دفاتر قبلى ميراث حديث شيعه منتشر شده است:
دو شرح بر حديث «هل رأيت رجلاً...» ۱ ، شرح حديث نورانيت ۲ و شرح حديث «إن الأرض على الحوت...» ۳ .
در اين جا شرح حديث ديگرى از وى كه شرح حديث زينب عطّاره است، عرضه مى گردد. اين شرح نسبت به شروح قبلى كه ذكر شد، مفصل تر و مبسوط تر است.
در اين حديث نبوى، زينب عطّاره از توحيد و آفرينش سؤال نموده و حضرت، پاسخ داده است. پاسخ حضرت، پر راز و رمز است و نياز به شرح و تفسير دارد و ملا على نورى اين شرح مبسوط را براى گشودن رازهاى آن نگاشته است. وى در اين شرح بر مبناى فلسفى حكمت

1.ميراث حديث شيعه، دفتر سوم، ص ۱۴۱-۱۶۰.

2.ميراث حديث شيعه، دفتر پانزدهم، ص ۱۹۷-۲۳۲.

3.ميراث حديث شيعه ، دفتر پانزدهم، ص ۲۳۳ـ۲۴۲.

الصفحه من 442