حامد شریعتی نیاسر

تاریخ تولد: 1353

سوابق تحصیلی

1- دكتری رشتۀ علوم قرآن و حدیث- دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران - شهریور۹۲- نمره رساله ۱۹ با درجه عالی2- پذیرفته شده رتبه اول آزمون دکتری قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد13883- کارشناسی ارشد معارف نهج البلاغه- گرایش اصول دین و معارف علوی- دانشگاه پیام نور مرکز تهران- فارغ التحصیل رتبۀ اول- 13854-کارشناسی فیزیک کاربردی- گرایش حالت جامد- دانشگاه تربیت معلم تهران-13795- دیپلم ریاضی فیزیک- تهران - ۱۳۷۱

سوابق و مدارک آموزشی

1- مجوز تدریس دروس معارف اسلامی ( نهج البلاغه و تفسیر موضوعی) از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها-1387

2- گواهی دورۀ مهارت آموزی مترجمی متون مطبوعاتی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- 1384

3- گواهی دورۀ مهارتهای تعلیم و تربیت، گرایش مهارتهای تدریس زبان انگلیسی(‍TTC)، سازمان مدارس آزاد اسلامی(سما) – دانشگاه آزاد اسلامی-1383

4- گواهی دورۀ فشردۀ آشنایی با علوم و معارف حدیثی، دانشکدۀ علوم حدیث – شهرری(تابستان و پائیز 1382)

 سوابق آموزشی

۱- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد۲- تدریس در مقطع کارشناسی3- دورۀ آمادگی آزمون دکتری4- دوره آمادگی آزمون ارشد5- تدریس دین و زندگی6- تدریس زبان عربی و انگلیسی در برخی مدارس تهران

 سوابق پژوهشی

کتاب:۱-کتاب ارتباط نهج‌البلاغه با قرآن ( تالیف مشترک با جناب آقای دکتر مجید معارف) - انتشارات سمت با همکاری انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه (در مرحله پیش از انتشار)۲-کتاب ولایت در نهج‌البلاغه- انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه – (در مرحله پیش از انتشار)۳- کتاب نانو سیالات، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۲، مترجم همکار۴- دنیای شگفت انگیز نانولوله های کربنی: خواص، روش های سنتز و کاربردها ،مترجم همکار، نشر جهان‌نو،‌۱۳۸۶

مقالات علمی پژوهشی۱- «دقائق توحید در نهج‌البلاغه»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌‌های نهج‌البلاغه۲- مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن و روایات، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌‌های نهج‌البلاغه۳- مدیریت زمان از دیدگاه امام علی علیه السلام- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌‌های نهج‌البلاغه۴- بررسی تطبیقی آراء سید مرتضی و سید رضی در تاویل احادیث نبوی- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌‌های نهج‌البلاغه- (پذیرش شده)۵- مقاله عقل و نقل در نگاه سید مرتضی و پی‌جویی از رابطه آن دو در آثار او – مجله پژوهشهای قرآن و حدیث- دانشکده الهیات دانشگاه تهران- شماره بهار و تابستان ۱۳۹۳۶- عقلانیت و مقابله با خرافات با تأکید بر آثار سید مرتضی ، پژوهش‌نامه قرآن و حدیث، شماره ۱۴، بهار و تابستان۹۳ (ویژه‌نامه همایش ملی علمی پژوهشی قرآن عقلانیت و معنویت با رویکرد فرهنگی) 


 حامد شریعتی نیاسر