مریم ولایتی کبابیان

 کارشناسی علوم حدیث، دانشکده علوم حدیث، 1383.

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهراء (س)، 1386.

 دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث (دانشکده علوم حدیث سابق)، 1395

 عضو هیات علمی گروه حدیث (پردیس تهران)

 عضو کارگروه تصویب پایان نامه های حوزوی سطح ۳ رشته تفسیر و علوم قرآن و استاد راهنمای پایان نامه ها.

سوابق پژوهشی

کتاب

1. ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان "تفسیر متقدم شیعه؛ برخی شیوه های تفسیری منسوب به امامان شیعه" از رابرت گلیو، چاپ شده در کتاب "مجموعه مقالات" تحت عنوان "تفسیر امامیه در پژوهش های غربی"، انتشارات دارالحدیث، 1395.

2. ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله با عنوان "افزوده های شیعه به قرآن" از ویلیام تیسدال، چاپ شده در کتاب "مجموعه مقالات" تحت عنوان "قرآن پژوهی امامیه در پژوهش های غربی"، انتشارات دارالحدیث، 1395.

3. "فرهنگ نام آوران ایرانی در عرصه حدیث و علوم حدیثی در فاصله قرون 5 تا 10 هجری"، 1398، انتشارات دانشگاه الزهرا س.

4. "گفتمان های تفسیری شیعه در کوفه در دو قرن نخست هجری"، مهر 1399، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: علوم حدیث، دانشکده علوم حدیث، 1383 با رتبه چهارم کل دوره و معدل 07/19.

كارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهراء (س)، 1386 با رتبه سوم کل دوره و معدل 13/19.

دکتری: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث (دانشکده علوم حدیث سابق)، 1395 با رتبه نخست کل دوره و معدل 50/19.پايان

مقالات علمی - پژوهشی

1. بررسی استعمالات واژۀ حافظ در میان محدثان، مریم ولایتی، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال 1381.

2. نقش عنصر حرکت در حیات بخشی به تصاویر قرآنی، بتول مشکین فام، مریم ولایتی، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال 1386.

3. رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئله روایات تاویلی در حق اهل بیت ع، شادی نفیسی، مریم ولایتی، آموزه های قرآنی، سال 1393.

4. قاعده تصویرپردازی هنری قرآن به تفکیک آیات مکی و مدنی؛ با تاکید بر سوره های مدثر و منافقون، بتول مشکین فام، سهیلا جلالی کندری، مریم ولایتی، آموزه های قرآنی، سال 1395.

5. گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان امامت وصایتی، علی راد، مریم ولایتی، مطالعات قرآن و حدیث، سال 1395.

6. گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ بازشناسی اندیشه های تفسیری سعید بن جبیر، علی راد، مریم ولایتی، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال پانزدهم، شماره 1، بهار 1397، پیاپی 37.

7. نقد دیدگاه فایرستون درباره ناسازگاری در آموزه های قرآنی جهاد، مریم ولایتی، محمدعلی طباطبایی، مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق ع، شماره 22، بهار و تابستان 1397.

8. رویکرد حدیثی اسلام پژوه معاصر؛ حاکم عُبیسان مُطیری، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، شماره ۶۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۹.

[۴/۲۵،‏ ۱۶:۳۴] مقالات علمی - ترویجی

11. زندگی نامۀ علمی – حدیثی ابوحمزه ثمالی، مریم ولایتی، حدیث اندیشه، سال 1379.

2. آسیب شناسی رویکرد حدیث پژوهی جریان سلفی گری ایرانی با تبیین نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه، سیدعلیرضا حسینی شیرازی، مریم ولایتی، سفینه، سال پانزدهم، شماره 58، بهار 1397.

[۴/۲۵،‏ ۱۶:۳۴] مقاله ISI

A Critical Analysis of Firestone’s Hypothesis Regarding the Qurʾānic Legislation on Holy War, Mohammad Ali Tabataba’i (MehrDad) /Maryam Velayati. Al-Bayān – Journal of Qurʾān and Ḥadīth Studies 17 (2019) 147-167.

مقالات همایشی

1. تایید چکیده ی مقاله در همایش بین المللی مطالعات اسلامی در غرب (رویکرد انتقادی) برگزارشده در دانشگاه شهید بهشتی درسال 1393، با عنوان هویت فرقه ای و تفسیر زبانی در تفاسیر شیعه امامیه؛ با تاکید بر مطالعات تفسیری غرب.

2. تصویرپردازی هنری به تفکیک آیات مکی و مدنی قرآن کریم، همایش ملی قرآن و هنر، قم، خرداد 1391.

مقالات مروری

1. نگاهی به کتاب نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث از اسماعیل کردی؛ نومعتزلیان و نقد محتوایی صحیحین، مریم ولایتی، آیینه پژوهش، 1394.

2. گذری بر کتاب آسیب شناسی جریان های تفسیری و نقد آن، مریم ولایتی، فصلنامه نقد مطالعات قرآن و حدیث، 1395.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه (دانشگاهی)

1. راهنمایی ارشد "معناشناسی تاریخی ـ توصیفی واژگان ملة و أمة"، آمنه دقیق شیرازی (1399).

2. راهنمایی ارشد "تاثیر توحید بر دفع مکاید شیطان بر اساس آموزه های علوی"، کاکله (ارائه طرح اجمالی).

3. شاخصه های تربیت عقلانی و تاثیر آن بر شکل گیری هویت انسان، داوریان.

4. رویکرد تحلیلی به روایات اهل بیت ع در منابع حدیثی اهل سنت، ریحانه زرگران.

5. رویکرد تطبیقی به کارکردهای عقل در نهج البلاغه و کتاب مقدس.

6. مشاوره ارشد "توفیق و جایگاه آن در کلام امامیه و ارتباط آن با مراتب فعل الهی"، فاطمه سادات کلانتر معتمد (1399).

7. مشاوره دکتری "انسان شناسی اخلاقی در تفسیر انوار درخشان"، متین ابوذری.

[۴/۲۵،‏ ۱۶:۳۹] راهنمایی پایان نامه (حوزوی)

3. عوامل ایجاد بهداشت روان در خانواده از منظر قرآن کریم، فاطمه محمدپور (1397).

4. علل ولایت گریزی یهود از منظر آیات قرآن، زهرا عسگریان شاد (1397)

5. رویکرد اخلاقی قرآن به کار و تلاش اقتصادی، منصوره شفیعی (1398).

6. بررسی تطبیقی اصول و قواعد تفسیر در تفسیر "تسنیم" جوادی آملی و "التفسیر الکبیر" فخر رازی، زهرا ارغیانی (1398).

7. نقش عقل و جهل در تولی و تبرای الهی، فاطمه مجردی (1399).

8. فرهنگ سازی ابعاد اعتقادی قیام عاشورا، فهیمه دارستانی (1399)

9. نقش و تاثیر معرفت شناسی در ثبات قدم، مهدیه شیخعلی بیگ.

10. پیام نمایی جملات انشائی آیات سوره احزاب، نیکوگفتار.

11. پیام نمایی جملات انشائی سوره مبارکه حج، فاطمه اطهرجو.

12. بررسی تطبیقی رویکرد آمنه ودود و فاطمه مرنیسی درباره آیات زنانه قرآن، فرزانه بابایی.

13. تبیین حقوق متقابل انبیا و مردم از نگاه آیات و روایات، ملایی.

[۴/۲۵،‏ ۱۶:۴۳] داوری پایان نامه ارشد و دکتری

1- دشمن شناسی از دیدگاه قرآن و روایات، راهنما: آزاده عباسی، دانشجو: زهرا ناظری ارشد علوم و معارف قرآن کریم، دانشگاه قرآن و حدیث. اسفند 1396.

2- مدارک و مستندات "کتاب من لایحضره الفقیه" و بررسی اصالت آن، راهنما: مجید معارف، دانشجو: زینت مجرد، ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، مهر 1397.

3- آسیب شناسی ولایت پذیری اصحاب امیرالمومنین ع، راهنما: مجید معارف، دانشجو: سارا فردوسی، ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، مهر 1398.

4- تحلیل محتوای تطبیقی خطبه 221 نهج البلاغه با سوره ی تکاثر، راهنما: پروین بهارزاده و زهرا صرفی، دانشجو: فائزه نیکخواه کلاشمی، ارشد دانشگاه الزهرا (س)، مهر 1399.

5. بررسی مفهوم وحدت در تفاسیر معاصر فریقین، ارشد دانشگاه الزهرا س، زینب رحیمی، اسفند 99.

6. تحلیل میزان و حوزه های اثرپذیری منابع حدیث عامه در قرن دوم و سوم از آموزه های امام صادق ع، راهنما: جلیل پروین، دانشجو: احمدرضا کرمی، دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، مهر 1399.

سوابق آموزشی

تدریس در مقطع کارشناسی ارشد

9. مبانی جرح و تعدیل و جریان شناسی راویان، آشنایی با دانش حدیث، آشنایی با علم رجال، دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری، سال 1396 تا کنون.

10. تاریخ حدیث و تاریخ تفسیر، حوزه ها و مکاتب حدیثی، دانشکده علوم حدیث شهر ری (بخش مجازی)، سال 1393

11. روش تحقیق پیشرفته، زبان قرآن، مفردات قرآن و مبانی و قواعد ترجمه قرآن، حوزه حضرت فاطمه (س) برای طلاب سطح 3 (کارشناسی ارشد)، سال 1390 تا 1394.

12. تفسیر موضوعی 2 (آیات امامت و ولایت)، تفسیر ترتیبی 3 (مفاهیم عقلی سوره حدید) و قرآن و مستشرقان برای دانشجویان ارشد جامعه المصطفی (1399 تا کنون)

تدریس در مقطع کارشناسی

13. تفسیر موضوعی قرآن، دانشگاه الزهراء (س) به مدت 3 سال (86-88).

14. آشنایی با نهج البلاغه، تعلیم و تربیت در قرآن، اعراب قرآن، قرائت و درک متون تفسیری، دانش حدیث و ...، دانشگاه الزهرا س، از سال 93 تا کنون.

15. تفسیر موضوعی قرآن، دانشگاه تهران به مدت 1 سال (87-88).

16. تفسیرموضوعی نهج البلاغه، دانشگاه آزاد اسلامی به مدت یک ترم.

17. تاریخ تفسیر، علوم قرآن، تاریخ حدیث، آشنایی با علوم قرآن، جوامع حدیثی اهل سنت، روش تحقیق، مبانی فهم حدیث، مستشرقان و حدیث و قرائت و درک مفاهیم از متون حدیثی، فقه الحدیث 2، مبانی نظری و تطبیقی سندشناسی، آشنایی با دانش رجال، دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری (بخش حضوری) از سال 1386 تا کنون.

18. تاریخ تفسیر، فقه الحدیث و آشنایی با قرآن و علوم آن، مآخذ شناسی حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث شهر ری (بخش مجازی) از سال 89 تا کنون.

19. مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین، آشنایی با دانش حدیث، مصطلح الحدیث، فقه الحدیث 3، مأخذشناسی حدیث، دانشگاه علوم و فنون قرآن، سال 1396 تا کنون.

20. فقه الحدیث 1، فقه الحدیث 4، جریان شناسی مطالعات حدیثی در دوران معاصر (1399 دانشگاه قرآن و حدیث).

همکاری در طرح های پژوهشی

1. همکاری با پروژه های مرتبط با فقه و اصول فقه و آماده سازی آن ها برای مراکز آموزشی و دانشگاهی دیگر در فاصله ی سالهای 80 ـ 81 در بخش مجازی دانشگاه قرآن و حدیث.

5. همکاری در طرح پژوهشی با عنوان "مطالعه تطبیقی جریان تاویل گرایی در تفاسیر متقدم شیعه و اهل سنت" وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال های 91 ـ 92.

6. همکاری در طرح پژوهشی با عنوان "آموزش عمومی قرآن کریم بر اساس اسناد ملی"، وابسته به انجمن مطالعات قرآنیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

7. همکاری با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در بخش کمیته ی پژوهش انجمنِ "مطالعات قرآنی"، به عنوان سرگروه کارگروه "رصد پژوهش ها در سطح ملی" و هم چنین کمیته ی امور بین الملل به عنوان عضو حلقه ی "روش شناسی مطالعات خاورشناسان" در حال حاضر.

8. همکاری با موسسه ی علمی ـ فرهنگی دارالحدیث، پژوهشکده ی تفسیر اهل بیت ع، در بخش مربوط به اعلام نگاریِ حوزه ی قرآن و تفسیر.

سوابق اجرایی؛ عضویت و سمت

1. مسئول تدوین دروس در گروه "فقه و اصول" در بخش آموزش مجازی دانشگاه قرآن و حدیث، 1383 تا 1385.

2. عضو انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، از سال 1393 تا کنون.

3. عضو اصلی و دبیر کمیته پژوهش انجمن ایرانی مطالعات قرآنی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393 تا 1396).

4. عضو کمیته روابط بین الملل انجمن ایرانی مطالعات قرآنی، حلقه "روش شناسی مطالعات خاورشناسان" (1396 و 1397)

5. عضو کارگروه تصویب پایان نامه های تفسیری حوزه (1396 تا کنون).

6. مدیر اجرایی مجله ی علمی ـ ترویجی مطالعات اسلامی در جهان معاصر، به مدیرمسئولی خانم دکتر فروغ پارسا و سردبیری آقای دکتر احمد بادکوبه (1396-1397).

7. عضو حلقه ی ریشه شناسی زبان های سامی (1397)

8. عضو انجمن علمی قرآن و عهدین وابسته به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.

شرکت در نشست ها و همایش ها

8. شرکت در همایش های علمی – حدیثی در دوره کارشناسی و بهره گیری از محضر اساتید به نام در حوزۀ حدیث و علوم حدیثی.

9. شرکت در همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه، برگزار شده از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در سال 1389.

10. شرکت در همایش ملی قران کریم و هنر در تاریخ اردیبهشت 1392 و ارائه مقاله با عنوان "قاعده تصویرپردازی هنری قرآن به تفکیک آیات مکی و مدنی" در این همایش.

11. شرکت در نخستین و دومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم برگزار شده از سوی موسسه تبیان و اخذ گواهی شرکت در همایش.

12. شرکت در اولین نشست نقد و بررسی موارد اعجاز قرآن (موسسه تبیان) با موضوع جنین شناسی در آیات قرآن کریم.

13. شرکت در دومین نشست نقد و بررسی موارد اعجاز قرآن (موسسه تبیان) با موضوع نحوه تشکیل تگرگ از نگاه آیات قرآن.

14. شرکت در نشست های متوالی با موضوع " مطالعات قرآنی، وضعیت حال و چشم انداز آینده" در پژوهشگاه علوم انسانی با حضور اساتید فن از جمله آقایان جناب دکتر مهدوی راد، دکتر شاکر و دکتر کریمی نیا، سال 1392.

15. شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با روش تحقیق پیمایشی" برگزار شده از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران واخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1393.

16. شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع"بایسته های رجال پژوهی در حوزه علم حدیث" با حضور جناب آقای دکتر پاکت چی در پژوهشکده تاریخ اسلام و اخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1392.

17. شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع " مطالعات قرآنی، وضعیت حال و چشم انداز آینده" با حضور جناب آقای دکتر پاکتچی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1392.

18. شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "روش تحقیق تخصصی" با اجرای جناب آقای دکتر پاکت چی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1392.

19. شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "روش تحقیق در حوزه ی تاریخ" با اجرای جناب آقای دکتر پاکت چی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1392.

20. شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "معناشناسی تاریخی ـ ریشه شناسی مفردات قرآن" با اجرای جناب آقای دکتر پاکت چی در مرکز قرآن و معارف دینی سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و اخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1391.

21. شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "کاربرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآن و حدیث" با اجرای جناب آقای دکتر پاکت چی در دانشگاه امام صادق ع و اخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1391.

22. شرکت در دوره ی آموزشی با موضوع "تحلیل شیعه شناسی غرب" با اجرای سرکار خانم دکتر مریم صانع پور در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اخذ گواهی شرکت در دوره.

23. شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع "روش تدریس فرآیند مدار" با اجرای جناب آقای دکتر غلامعلی در دانشگاه قرآن و حدیث (پردیس تهران) و اخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1393.

24. شرکت در کارگاه آموزشی با موضوع"مبانی جرح و تعدیل در میان رجال شناسان شیعه" با حضور جناب آقای سیدعلیرضا حسینی شیرازی در پژوهشکده تاریخ اسلام و اخذ گواهی شرکت در دوره، سال 1392.

25. شرکت در کارگاه آموزشی 3 روزه با حضور اساتید آلمانی و به زبان انگلیسی تحت عنوان " scriptural hermeneutics " در پژوهشگاه علوم انسانی (1395).

26. شرکت در درس گفتار "تعقل نصی، مطالعه تطبیقی قرآن و عهدین" با حضور آقایان محسن فیض بخش، محمد قندهاری و کورت ریچاردسون (ارائه آنلاین) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1397).

27. شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار پژوهیار"، دانشگاه قرآن و حدیث (قم) (1397).

برگزاری کارگاه ها

1. برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزارهای علوم اسلامی" به طور فشرده در مدت 3 روز.

2. ایراد سخن رانی برای طلاب سطح 2 و 3 حوزه حضرت فاطمه (س) به مناسبت هفته پژوهش با موضوع "آشنایی با شیوه های دسترسی به منابع الکترونیکی"، () (سال 1392).

3. ایراد سخن رانی برای طلاب سطح 2 و3 حوزه حضرت فاطمه س به مناسبت هفته پژوهش با موضوع "نقش اساتید در دانش افزایی و ایجاد روحیه پژوهش در طلاب و دانشجویان" (1393).

4. برگزاری کارگاه یک روزه "آشنایی با فنون مقاله نویسی" در حوزه علمیه حضرت زینب (س) (1396).

5. برگزاری کارگاه طرح نامه نویسی برای طلاب سطح سه حوزه (1397)

6. برگزاری کارگاه با عنوان "تولید محتوای مجازی در دروس تخصصی تفسیر و علوم قرآن"، حوزه حضرت فاطمه (س) به مدت 20 ساعت.

توانایی ها

1. تسلط به زبان عربی در سطح درک مطلب.

2. تسلط در ترجمه متون تخصصی دائره المعارف ها (EQ&EI ) و شرکتدر دوره آشنایی با متون تخصصی زبان انگلیسی دائره المعارف قرآن، آقای دکتر مرتضی کریمی نیا و اخذ گواهی شرکت در این دوره.

3. آشنایی با زبان عبری در سطح نوشتاری و خوانداری و تسلط نسبی در درک مطلب.

4. توانایی کار با نرم افزارهای حدیثی، رجالی، تفسیری و نهج البلاغه از جمله مکتبه، جامع تفاسیر نور، نور السیره، درایه الحدیث، دانشنامه امیر المومنین (ع) ، مشکاة الانوار و .... .

فعالیت های علمی ـ فرهنگی

1. شرکت در دوره کامل کلاس های آموزش خانواده در بسیج مسجدالرضا (ع) خیابان نیلوفر تهران در سال 78 و برگزاری یک دوره کلاس های آموزش خانواده در بسیج دانشکده علوم حدیث بنا به تقاضای واحد نامبرده.

2. شرکت در چندین جلسه از دوره کلاس های مرتبط با مسائل زنان، مسایل خانوادگی و مناسبات بین المللی کشورها برگزار شده از سوی شهرداری تهران.

3. شرکت در دوره کامل کلاس های آموزش بین الملل برای اعزام به خارج از کشور در دانشکده علوم حدیث در سال 81؛ شامل آموزش دروس زبان انگلیسی، حدیث، حقوق بین الملل، مهارتهای ارتباطی و کلام و عقاید.

4. عهده دار مسئولیت های مدیریت اجرایی و مسئول بخش سیاسی نشریه دانشجویی "روایت" در مقطع کارشناسی.

5. انجام یک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با موضوعات اخلاقی و حدیثی در سال دوم کارشناسی.

6. شرکت در برخی مسابقات فرهنگی در مقطع کارشناسی و کسب مقام در بخش مفاهیم نهج البلاغه.

7. شرکت در اردوهای علمی و آشنایی با مراکز حدیثی مهم و مورد توجه در شهرهایی همچون قم، مشهد و ... در مقطع کارشناسی.

8. معرفی شده از سوی دانشکده علوم حدیث به جهت همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال 87.

9. شرکت در کلاس های تفسیر تخصصی خانم بروجردی در حوزه علمیه حضرت علی بن موسی الرضا (ع).

10. همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان مترجم همراه گروه های علمی شامل روسای دانشگاه های خارج از کشور که به جهت توسعه همکاری های دانشگاهی به ایران سفر می کنند.


 مریم ولایتی کبابیان