عزیز الله عطاردی

نویسنده شیعه قرن چهاردهم و پانزدهم، صاحب آثار متعدد در زمینه‌های حدیث، تاریخ و جغرافیا، لغت‌شناسی و فهرست‌نگاری. وی که تحصیل‌کرده حوزه‌های علمیه قوچان، مشهد، تهران و نجف است، مجموعه‌ای از مَسانید اهل‌بیت را منتشر کرده است.

آثار عطاردی بیش از پنجاه عنوان و بیش از صد جلد است. آثار او در سه عرصه تألیف، ترجمه و تصحیح است و در موضوعات تاریخ، جغرافیا، حدیث، لغت و فهرست‌نگاری قلم زده است. اهتمام او بیشتر معطوف به سرزمین خراسان در موضوع تاریخ و جغرافیا و مسانید امامان شیعه در موضوع حدیث است.


 عزیز الله عطاردی