محمد جواد فاضل لنکرانی

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی فرزند سوم مرجع عالیقدر مرحوم آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی در سال 1341ش در شهر مقدس قم متولد شد.سال 1356 وارد حوزه علمیه قم شد و پس از گذراندن دروس سطح در مدتی کوتاه، در سال 1361 به دروس خارج فقه و اصول راه یافت. از جمله استادان ایشان عبارتند از آیات عظام: اعتمادی، پایانی، والد گرامی، وحید خراسانی، سید کاظم حائری، حسن ‏زاده آملی و جوادی آملی.

تدریس را با دروس مقدماتی حوزه علمیه نظیر ادبیات، منطق، معالم و شرح لمعه شروع نمود و سپس اقدام به تدریس دروس عالی در حوزه علمیه نمود. از سال 1376 تدریس خارج اصول و از 1382 تدریس خارج فقه را آغاز کرد. تدریس قواعد فقه و تفسیر قرآن کریم از دیگر برنامه های ایشان است و سال 1395 به عنوان استاد نمونه در حوزه علمیه ی قم شناخته شد.

مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در سال 1376 به همت والد گرامی ایشان تأسیس شد و از ابتدا تاکنون مسئولیت اداره ی آن به عهده ی آیت الله محمد جواد فاضل قرار گرفت. از سال 1374 به عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درآمد.

تاکنون آثار علمی متعدد به قلم ایشان نگاشته شده. برخی از آنها عبارتند از:1. رسائل فی الفقه و الاصول2. نظریة حق الطاعة3. اسرار الصلاه4. قاعده قرعه 5. قاعده تسامح در ادله سنن6. قاعده الزام7. قاعده الفراغ والتجاوز 8. گفتارهای مهدوی9. الخطابات القانونیه 10. اسرار و آداب نماز11. حجاب و نظام اسلامی12. بررسی فقهی سلاح های کشتار جمعی13. خمس، انفال، فیء در قرآن کریم14. ربا در قرآن کریم15. مشروعیت اجرای حدود در زمان غیبت16. نخبة الأنظار فی حرمان الزوجة من الاراضی والعقار17. حق التالیف18. الطواف بالکعبة المشرّفة من الطابق الأول19. قاعده فراغ و تجاوز20. قاعده ضمان ید21. قاعده لاحرج22. بررسی فقهی – حقوقی تلقیح مصنوعی23. اعتبار الأجهزة الحدیثة فی رؤیة الهلال24. برائت عقلی، تخییر و احتیاط25. ارث زوجه از زمین26. بحوث فی آیات الاحکام الخمس27. دفاع از حریم قرآن28. اعتبار ابزار جدید در رویت هلال.


سایت شخصی
 محمد جواد فاضل لنکرانی