سید اصغر ناظم زاده قمی

سيد اصغر ناظم زاده قمى، دى ماه 1323(ش) در قم تولد یافت و پس از طى مدارج تحصيلى تا مقطع ديپلم، به حوزه علميه قم وارد شد. تحصيلات مقدماتى حوزه و نيز دروس اخلاق و فلسفه را ايشان از محضر بزرگانى چون حضرات آيات عظام فاضل لنكرانى، مكارم شيرازى، مشكينى، سبحانى، انصارى شيرازى، مؤمن، جنتى، خزعلى، صلواتى، جوادى آملى آموخت. و دروس خارج فقه و اصول را به مدت دو دوره ده ساله از محضر آيت الله شيخ مرتضى حائرى يزدى شاگردی كرد. همچنين مدتى در درس خارج آيت الله وحيد خراسانى شركت جسته و در سال هايى كه امام خمينى(ره) در نجف تبعيد بود، مدت چند ماهه را از محضر ايشان در نجف اشرف بهره برد.

برخی تأليفات وی عبارت است از:

جلوه هاى حكمت (گزيده موضوعى كلمات اميرالمؤمنين على(ع))، دانشنامه بزرگ طب اسلامى، تجلى امامت، الفصول المائه فى حياة ابى الائمه على(ع)، زندگی نامه حضرت ابوطالب، اصحاب امام على(ع)، نظام تغذيه در اسلام، سلامتى جنين از ديدگاه اسلام، حقوق كودك از ديدگاه اسلام، كنترل جمعيت و دين اسلام، نگرشى به شبيه سازى انسان (بيم ها و اميدها)


 سید اصغر ناظم زاده قمی