مرتضی نجفی

دانش‌آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)


 مرتضی نجفی