زيان زدن به خود و ديگري

زيان زدن به خود و ديگري از نظر اسلام ممنوع است
 7727

لجاجت

لجاجت لجاجت
 3099

خوردن مال يتيم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين خوراك ها، به ناحق خوردن مال يتيم است.
 6913

اختلاف.

مردم امتي واحد بودند، اگر خدا مي‏خواست شما را يكپارچه مي‏كرد، امّت اسلامى امّتى واحد است، تشويق به دور افكندن اختلاف، پيامدهاي اختلاف، اختلاف كيفري الهي است، معناى «اختلاف امت من...، معناى «اختلاف اصحاب من...، معناي جماعت و جدايي، علت تفرقه و جدايي
 3500

پيمان شكني

زشت‏ترين پيمان شكني، نكوهش وفاداري به پيمان شكنان، پيمان شكني و زيركي، نحوه محشور شدن پيمان شكن
 3735

سزاي كسي كه عذر نمي پذيرد

يامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس برادرش به عذرخواهى نزد او آيد، بايد عذرش را بپذيرد، خواه عذرش موجّه باشد يا نا موجّه كه اگر نپذيرد كنار حوض [كوثر ]بر من وارد نشود.
 5101

بزرگداشت

مشتمل بر : 1. بزرگداشت فرمانروايان 2. سجده براي بزرگداشت 3. بزرگداشت شايسته
 2674

تجسس

مشتمل بر : 1. نهي از عيبجويي مردم 2. نهي از تفتيش اديان و عقايد 3. مواردي كه حكم به ظاهر مي‏شود
 1919

جبران

مشتمل بر : 1. نكوهش انتقامگيري 2. پاداش خوبي را با بدي دادن
 2243
صفحه از 4
تعداد موارد : 31