30 - دعای سی‌ام صحیفه سجادیه  35
30 - دعای سی‌ام صحیفه سجادیه

(30) وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ (ع) فِي الْمَعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ : در طلب یاری از خدا بر اداء دین

28 - دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه  27
28 - دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه

(۲۸) (وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَفَزِّعاً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ) دعا هنگام پناه بردن ‌به‌ خدا.

29 - دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه  29
29 - دعای بیست و نهم صحیفه سجادیه

(۲۹) (وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قُتِّرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ:) دعا هنگام تنگدستي.

27 - دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه  34
27 - دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه

(۲۷) (وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ الثُّغُورِ:) دعای آنحضرت براي مرزداران

آنچه نزد خداست بهتر از هر چیز دیگر  181
آنچه نزد خداست بهتر از هر چیز دیگر

رسول خدا(ص) در حال خواندن خطبه ی نماز جمعه بود که عده ای از مسجد برای خرید و سرگرمی خارج شدند و...

دورویی خاستگاه بهتان  143
دورویی خاستگاه بهتان

امام علی(ع) تبیین فرموده که نفاق سبب نسبت دروغ به پیامبر(ص) حتی از سوی بعضی از اصحاب بوده است.

اهل بیت(ع)  114
اهل بیت(ع)

رسول گرامی اسلام(ص) در این حدیث نشان داده است که اهل بیت او چه کسانی هستند.

نقشه برادران یوسف(ع)  112
نقشه برادران یوسف(ع)

نقشه برادران یوسف(ع) در مورد کشتن حضرت یوسف(ع) در این روایت آمده است.

امامان(ع) از ذریه پیامبر(ص)  116
امامان(ع) از ذریه پیامبر(ص)

امام کاظم(ع) ثابت کرد که هرچند رسول خدا(ص) نسل پسری ندارد اما امامان(ع) از ذریه ی او به حساب می آیند.

نگهداری اموال به صورت پراکنده  156
نگهداری اموال به صورت پراکنده

همان سفارش معروف در فارسی که: «تخم مرغ ها را در یک سبد نچین» در این حدیث آمده است.

صفات خداوند  129
صفات خداوند

امام صادق(ع) صفات خداوند را برای هشام بن سالم برشمرد.

بیعت غدیر  134
بیعت غدیر

حدیثی در ماجرای غدیر و بیعت مردم

سفارش پیامبر(ص) به پرهیز از غش  129
سفارش پیامبر(ص) به پرهیز از غش

سفارش رسول خدا(ص) به زینب عطرفروش که از غل و غش در عطرش بپرهیزد.

اثبات وجود خدا  141
اثبات وجود خدا

استدلال امام صادق(ع) برای ابوشاکر دیصانی در مورد اثبات وجود خداوند.

صفحه از 198
تعداد موارد : 2772