برخورد با منتقد  11
برخورد با منتقد

صبوری امام حسن(ع) در برابر دشنامگو سبب هدایت او شد.

شرط موعظه  9
شرط موعظه

وقتی که حسن بصری مشغول موعظه بود، امام زین العابدین(ع) شرایط موعظه را برای او توضیح داد.

هدف آفرینش انسان  14
هدف آفرینش انسان

امام عسکری(ع) در کودکی از راز آفرینش انسان سخن گفت.

ماجرای قوم ثمود  15
ماجرای قوم ثمود

قضیه قوم ثمود در این حدیث نسبتا مفصل آمده است.

عرضه ی دین به امام هادی(ع)  14
عرضه ی دین به امام هادی(ع)

حضرت عبدالعظیم، اعتقادات خود را به امام هادی(ع) عرضه کرد تا بداند درست است یا خیر.

معنای مؤمن  53
معنای مؤمن

مؤمن تنها کسی نیست که شهادت به یگانگی خدا و پیامبری حضرت محمد(ص) بدهد.

نتیجه صبر در برابر دشنامگو  67
نتیجه صبر در برابر دشنامگو

صبر امام باقر(ع) سبب اسلام شخص مسیحی شد.

ممنوعیت مجازات پیش از جرم  51
ممنوعیت مجازات پیش از جرم

وقتی به امام علی(ع) خبر داده شد که شخصی افکار خوارج را دارد او را نکشت.

وجوب ایمان به این چیزها  75
وجوب ایمان به این چیزها

در شب شهادت حمزه، پیامبر(ص) به او مواردی را آموزش داد که باید به آنها ایمان داشته باشد.

آگاهی یعقوب از زنده بودن یوسف  49
آگاهی یعقوب از زنده بودن یوسف

یعقوب از طریق عزرائیل خبر شد که یوسف زنده است.

رد گناه داوود(ع)  43
رد گناه داوود(ع)

ماجرای قضاوت داود(ع)

رفتار امام علی(ع) با خوارج  31
رفتار امام علی(ع) با خوارج

رفتار مسالمت آمیز امام علی(ع) با یک خارجی در این حدیث نمایان است.

دلیل اجباری نبودن دین  43
دلیل اجباری نبودن دین

وقتی که مسلمانان از رسول خدا(ص) خواستند تا بالاجبار مردم را مسلمان کنند حضرت نپذیرفت چون...

بی اعتباری اعتراف با شکنجه  35
بی اعتباری اعتراف با شکنجه

وقتی عمر خواست زنی را به جرم زنا سنگسار کند، امام علی(ع) از این کار مانع شد چون زن از روی ترس اقرار به زنا کرده بود.

صفحه از 209
تعداد موارد : 2918