آزمایش اصحاب شنبه  2
آزمایش اصحاب شنبه

ماجرای تعطیلی شنبه میان یهودیان

اسلام آوردن امام علی(ع) و حضرت خدیجه(س)  12
اسلام آوردن امام علی(ع) و حضرت خدیجه(س)

ماجرای چگونگی اسلام آوردن امام علی(ع) و حضرت خدیجه(س) در این حدیث بیان شده است.

اهل بیت(ع)  10
اهل بیت(ع)

شأن نزول آیه تطهیر

بیعت امام علی(ع) با پیامبر(ص)  22
بیعت امام علی(ع) با پیامبر(ص)

رسول خدا(ص) در اوایل بعثت، فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و معجزه ای از خود به نشانه پیامبری نشان داد و از آنان بیعت خواست اما فقط امام علی(ع) بیعت کرد.

درجات ایمان  24
درجات ایمان

درجات ایمان انسان ها در این حدیث تبیین شده است.

مجازات پیش از جرم  17
مجازات پیش از جرم

امام علی(ع) به صرف اتهام کسی به کار خلاف، او را مجازات نمی کرد.

زندگی اهل بیت(ع) در سطح مردم  41
زندگی اهل بیت(ع) در سطح مردم

پیامبر(ص) از اینکه امام حسن و امام حسین (ع) در خردسالی دستبند تجملاتی داشته باشند ناخوش داشت و...

احترام اهل کتاب  41
احترام اهل کتاب

نمونه ای از احترام امام علی(ع) به اهل کتاب در این حدیث آمده است.

عرضه ی دین به امام(ع)  46
عرضه ی دین به امام(ع)

خالد بجلی دین خود را بر امام صادق(ع) عرضه کرد.

نهی از مجازات پیش از جرم  39
نهی از مجازات پیش از جرم

امام علی(ع) می دانست که طلحه و زبیر میخواهند فتنه کنند اما حاضر به مجازات آنها نشد.

محبت مال دنیا با زیاد شدن آن  49
محبت مال دنیا با زیاد شدن آن

پیامبر(ص) طبق این حدیث، داشتن سی شتر را بر صد شتر ترجیح داده است.

اهل بیت(ع) امانت در دست مؤمنان  55
اهل بیت(ع) امانت در دست مؤمنان

در این حدیث اهل بیت پیامبر(ص) به عنوان امانت در دست مؤمنان معرفی شده اند.

گریه امام حسن(ع) هنگام مرگ  68
گریه امام حسن(ع) هنگام مرگ

دلیل گریه امام حسن(ع) هنگام احتضار

ماجرای اصحاب شنبه  58
ماجرای اصحاب شنبه

ماجرای اصحاب شنبه در این حدیث بیان شده است.

صفحه از 208
تعداد موارد : 2899