بیعت با امام علی(ع)  42
بیعت با امام علی(ع)

پس از مرگ عثمان، امام علی(ع) تمایلی به قبول حکومت نشان نداد تا اینکه اصرار، بیعت را پذیرفت.

شغل های نکوهیده  52
شغل های نکوهیده

تعدادی از مشاغل نکوهیده در این حدیث شمرده شده است.

نوشتن در معامله  26
نوشتن در معامله

حضرت آدم از خداوند خواست که سی سال از عمرش را به داود بدهد. اما چون آدم آن را فراموش کرد، خداوند به بندگان دستور داد تا معاملات را بنویسند.

اللّهُمَّ لا تَکلنی إلی نَفسی طَرفَةَ عَینٍ أبَداً  43
اللّهُمَّ لا تَکلنی إلی نَفسی طَرفَةَ عَینٍ أبَداً

شأن بیان «اللّهُمَّ لا تَکلنی إلی نَفسی طَرفَةَ عَینٍ أبَداً» از زبان رسول گرامی اسلام(ص) در این حدیث آمده است.

صداقت در تجارت  25
صداقت در تجارت

صداقت در تجارت به قدری اهمیت دارد که امام صادق(ع) به روغن فروش سفارش کرد که: اگر روغنی برایت آوردند که به دیگران بفروشی، خودت آن را نخر

شناخت خداوند در حوادث  36
شناخت خداوند در حوادث

انسانی که در کشتی نشسته وقتی که با غرق شدن آن مواجه می شود، به یاد نیرویی می افتد که می تواند او را نجات دهد و او همان خداست.

تواضع امام علی(ع)  33
تواضع امام علی(ع)

امام علی(ع) در اوج قدرت، تواضع خود را همچنان حفظ می کرد. نمونه ای از تواضع آن حضرت را در این حدیث می یابیم.

آرزوهای بیجا  31
آرزوهای بیجا

رسول خدا(ص) با رسم خطوطی نشان داد که آرزوها، دور و دراز و دست نیافتنی است.

وجوب پیشوا برای انسان ها  26
وجوب پیشوا برای انسان ها

هشام بن حکم در مناظره با یکی از عالمان، وجوب وجود پیشوا و امام را نشان داده است.

جایز نبودن مباهله با هر منکر حقی  34
جایز نبودن مباهله با هر منکر حقی

توضیحی در باره آیه «أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنکمْ»

شناخت خدا در سختی ها  49
شناخت خدا در سختی ها

دلیلی که امام صادق(ع) برای وجود خداوند ارائه فرمود.

بیعت دوم عقبه  40
بیعت دوم عقبه

بیعت دوم عقبه از حوادت مهم دوران زندگی رسول خداست. این روایت، به آن می پردازد

غش در معامله  54
غش در معامله

وقتی که رسول خدا(ص) کاسبی را دید که رو و زیر خوراکی اش فرق دارد فریاد برآورد که: متقلب از ما نیست.

اهل بیت(ع) برگزیدگان خداوند  53
اهل بیت(ع) برگزیدگان خداوند

امام رضا(ع) در حضور مأمون و جمعی از علما، حقانیت اهل بیت(ع) را با آیات قرآن نشان داد.

صفحه از 196
تعداد موارد : 2731