تفاوت غیبت و تهمت  9
تفاوت غیبت و تهمت

آنچه در مورد گفته می شود که دوست ندارد، اگر در او باشد غیبت است و اگر نباشد تهمت.

محبت پیامبر(ص) به حضرت فاطمه(س)  8
محبت پیامبر(ص) به حضرت فاطمه(س)

پیامبر اکرم(ص) با دیدن گردن بند بر گردن حضرت فاطمه(س) اظهار کراهت کرد. وقتی که حضرت فاطمه(س) آن را از خود جدا کرد و به فقیر داد، پیامبر(ص) در شأن او و خانواده اش جملاتی درخور توجه بیان فرمود.

زن داری  17
زن داری

این حدیث نشان می دهد که رسیدگی به امور خانواده از بسیاری از کارهای خوب و پرثواب دیگر، اهمیت بیشتری دارد.

توجه شیطان به بازار  19
توجه شیطان به بازار

طبق این حدیث، یک عامل فساد در بازار توجه شیاطین به بازار است.

عنایت خداوند به توبه کننده  14
عنایت خداوند به توبه کننده

پیامبر گرامی اسلام(ص) عنایت خداوند به توبه کننده را به توجه شدید پرنده به بچه هایش تشبیه کرده است.

اقدام پیامبر(ص) برای نزدیک ساختن خانه فاطمه(س) به خود  10
اقدام پیامبر(ص) برای نزدیک ساختن خانه فاطمه(س) به خود

حضرت فاطمه(س) پس از عروسی در خانه ای دور از خانه ی پیامبر(ص) زندگی می کرد. اما رسول خدا(ص) زوج جوان را نزدیک خود در خانه ی حارثه انتقال داد.

نظارت امام علی(ع) بر بازار  26
نظارت امام علی(ع) بر بازار

نظارت و نصایح امام علی(ع) در مورد بازاریان در این حدیث آمده است.

حتم نکردن بر خداوند  23
حتم نکردن بر خداوند

مردی که خود را از نظر تقوا و دانش و اخلاق از دیگری برتر می دانست، در مورد او گفت: خداوند هرگز او را نمی آمرزد. اما خداوند بعکس عمل کرد و آن را که چنان ادعایی داشت، مجازات کرد و دیگری را بخشید.

توجه به نظر دختر در ازدواج  20
توجه به نظر دختر در ازدواج

وقتی که میان دختر و پدر در انتخاب همسر اختلاف نظر پیش آمد و مرافعه را نزد رسول خدا بردند، آن حضرت نظر دختر را ترجیح داد.

رفتار پیامبر(ص) در عروسی حضرت فاطمه(س)  20
رفتار پیامبر(ص) در عروسی حضرت فاطمه(س)

بخشی از رفتار پیامبر اسلام(ص) هنگام ازدواج حضرت فاطمه(س) با امام علی(ع) در این حدیث آمده است.

صبر در برابر آزار همسر  39
صبر در برابر آزار همسر

وقتی یونس از خداوند خواست که مجازات اخروی او را در همین دنیا به او بچشاند، خداوند همسری ناسازگار نصیبش ساخت که حکایت از سختی تحمل اذیت همسر دارد.

بهترین همسر پیامبر(ص)  28
بهترین همسر پیامبر(ص)

رسول گرامی اسلام(ص) بهترین همسر خود را کسی دانست که دستش درازتر باشد. سپس توضیح داد که منظور بخشنده تر بودن است.

تبدیل سیئات به حسنات  26
تبدیل سیئات به حسنات

خداوند در قیامت گناهان مؤمنان را یک یک به یادشان می آورد و در نهایت نه تنها آنها را محو می کند بلکه آنها را به کار نیکو تغییر می دهد.

عروسی حضرت فاطمه(س)  25
عروسی حضرت فاطمه(س)

ماجرای عروسی و مراسم آن در این حدیث آمده است.

صفحه از 187
تعداد موارد : 2606