ویژگیهای امام جواد علیه السلام  5302
ویژگیهای امام جواد علیه السلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : . . و از صلب على (امام رضا) فرزندش محمّدِ ستوده شده به دنيا مى آيد ، كه پاكترينِ مردم از نظر خلقت و خوش خلق ترين آنهاست .

عجب ساحرى است  234
عجب ساحرى است

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از ذهن فرد منحرف و هدایت او

تا زنده بود نتوانست  192
تا زنده بود نتوانست

عتاب‌کردن امام جواد علیه‌السلام به نوازنده و از کار افتادن دست او

از اخبار آسمانها  206
از اخبار آسمانها

ماجرایی از کودکی امام جواد علیه‌السلام و اطلاع از اخبار آسمانها

به اطاعت اعتراف کن!  189
به اطاعت اعتراف کن!

امامت امام جواد علیه‌السلام بعد از شهادت امام رضا علیه‌السلام

دل پدرم مهربان شد  196
دل پدرم مهربان شد

دعای امام جواد علیه‌السلام برای شخصی که پدرش ناصبی بود.

آب مسموم!  187
آب مسموم!

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از خواسته فرد تشنه

از آنچه در دل پنهان دارى استغفار كن  199
از آنچه در دل پنهان دارى استغفار كن

خبر دادن امام جواد علیه‌السلام از تصمیم نادرست شخص و دستور طلب استغفار

لباس پدر  185
لباس پدر

برآوردن تقاضای شخص، قبل از بیان آن توسط امام جواد علیه‌السلام

هنگام شهادت پدر  140
هنگام شهادت پدر

ماجرای شهادت امام رضا علیه‌السلام و حضور امام جواد علیه‌السلام بر بالین پدر

چشم بينا  129
چشم بينا

برگشتن بینایی شخص نابینا با عنایت امام جواد علیه السلام

ساربان را بیاور  210
ساربان را بیاور

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از خواسته فرد ساربان

صاحبان نامه  210
صاحبان نامه

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از فرستنده نامه‌های ناشناخته

مرد و ادعای نبوت!  197
مرد و ادعای نبوت!

عنایت و معجزه امام جواد علیه السلام برای آزادی فرد زندانی

صفحه از 2
تعداد موارد : 18