از آنچه در دل پنهان دارى استغفار كن  839
از آنچه در دل پنهان دارى استغفار كن

خبر دادن امام جواد علیه‌السلام از تصمیم نادرست شخص و دستور طلب استغفار

آب مسموم!  1046
آب مسموم!

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از خواسته فرد تشنه

به اطاعت اعتراف کن!  1149
به اطاعت اعتراف کن!

امامت امام جواد علیه‌السلام بعد از شهادت امام رضا علیه‌السلام

ویژگیهای امام جواد علیه السلام  7804
ویژگیهای امام جواد علیه السلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : . . و از صلب على (امام رضا) فرزندش محمّدِ ستوده شده به دنيا مى آيد ، كه پاكترينِ مردم از نظر خلقت و خوش خلق ترين آنهاست .

تا زنده بود نتوانست  1046
تا زنده بود نتوانست

عتاب‌کردن امام جواد علیه‌السلام به نوازنده و از کار افتادن دست او

از اخبار آسمانها  902
از اخبار آسمانها

ماجرایی از کودکی امام جواد علیه‌السلام و اطلاع از اخبار آسمانها

دل پدرم مهربان شد  1072
دل پدرم مهربان شد

دعای امام جواد علیه‌السلام برای شخصی که پدرش ناصبی بود.

عجب ساحرى است  934
عجب ساحرى است

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از ذهن فرد منحرف و هدایت او

لباس پدر  883
لباس پدر

برآوردن تقاضای شخص، قبل از بیان آن توسط امام جواد علیه‌السلام

هنگام شهادت پدر  859
هنگام شهادت پدر

ماجرای شهادت امام رضا علیه‌السلام و حضور امام جواد علیه‌السلام بر بالین پدر

چشم بينا  543
چشم بينا

برگشتن بینایی شخص نابینا با عنایت امام جواد علیه السلام

ساربان را بیاور  815
ساربان را بیاور

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از خواسته فرد ساربان

صاحبان نامه  920
صاحبان نامه

اطلاع امام جواد علیه‌السلام از فرستنده نامه‌های ناشناخته

مرد و ادعای نبوت!  914
مرد و ادعای نبوت!

عنایت و معجزه امام جواد علیه السلام برای آزادی فرد زندانی

صفحه از 2
تعداد موارد : 18