کهن ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلف آن  22
کهن ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلف آن

شيخ ابراهيم کفعمي، محدث برجسته امامي در سده نهم و دهم هجري، اثر كمتر شناخته شده اي به نام صفوة الصفات في شرح دعاء السمات دارد که قديمي ترين شرح دعاي سمات است. اين كتاب به رغم جايگاه و اهميتش، هنوز نسخه اي خطي است. ...

نكاتي درباره حديث عنوان بصري از امام صادق(ع)  18038
نكاتي درباره حديث عنوان بصري از امام صادق(ع)

اهم موارد مطرح شده در اين حديث، علم و معرفت و عبوديت و بندگى است.

568 - زیاد دیدن بدی‌ها (2)  235
568 - زیاد دیدن بدی‌ها (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... استِكثارِ الشَّرِّ و إن قَلَّ مِن قَولي و فِعلي‌. روایات مربوط به اینکه انسان نباید کارهای بد کوچک خود را ناچیز پندارد، به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته‌ای از روایات به طور مطلق، اندک شمردن گناه را نکوهش کرده‌اند. نمونه‌هایی از این ...

567 - زیاد دیدن بدی‌ها (1)  256
567 - زیاد دیدن بدی‌ها (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... استِكثارِ الشَّرِّ و إن قَلَّ مِن قَولي و فِعلي‌. یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق این است که اگر کار بدی از آنها سر زند، هر چند که آن کار بد ...

566 - کم شماری خوبی‌ها (7)  191
566 - کم شماری خوبی‌ها (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌. صحبت در تبیین این فراز نورانی بود که در آن یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و باتقوا از خداوند درخواست شده است. آنها سخنان و کارهای خیر خود را هر چند ...

565 - کم شماری خوبی ها(6)  193
565 - کم شماری خوبی ها(6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌. در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، اشاره شد که یکی از زیورهای مردم صالح و باتقوا، این است که کار خیر فراوان خود را، کم می‌بینند و این ناشی ...

صفحه از 188
تعداد موارد : 1501