تحليلى بر حديثِ «ادعاى شيعه گرى به صِرف محبت اهل بيت عليهم السلام»  67
تحليلى بر حديثِ «ادعاى شيعه گرى به صِرف محبت اهل بيت عليهم السلام»

تلقى دوست داشتن بدون اينكه عملى به همراه داشته باشد، يك رويكرد شايع و سطحى است كه جريان انحرافى يك مكتب را به همراه دارد. حديثِ جابر از جمله احاديثِ معتبر شيعه است كه در آن، امام باقر عليه السلامسيماى شيعيان واقعى و مدعيان آن ...

583 - طلب نیرو هنگام خستگی (6)  78
583 - طلب نیرو هنگام خستگی (6)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. یک) انسان تمایل دارد در اوقات فراغت،‌ احساس شادی کند. دو) یکی از عوامل شادی، مأنوس شدن با کسی است که از جمال و کمالی برخوردار است و انسان از انس با او لذت می‌برد. سه) خداوند سبحان، جمال مطلق و کمال ...

582 - طلب نیرو هنگام خستگی (۵)  36
582 - طلب نیرو هنگام خستگی (۵)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. پنجمین نکته در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، عبارت است از بهترین برنامه‌ریزی برای پر کردن ایام فراغت. این نکته که مهم‌ترین نکته در میان نکات بیان شده می‌باشد، بسیار کاربردی است و بیش از هر وقت، ...

581 - طلب نیرو هنگام خستگی (4)  37
581 - طلب نیرو هنگام خستگی (4)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. سه نکته در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بیان شد. نکته چهارم درباره خطر اوقات فراغت است. آمار نشان می‌دهد که بسیاری از فسادها در اوقات فراغت اتفاق می‌افتد. زمانی که مراکز آموزشی تعطیل می‌شوند، میزان فساد گاه ...

چگونگی شناخت خدا از راه شناخت نفس در تبیین روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»  74
چگونگی شناخت خدا از راه شناخت نفس در تبیین روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»

ارتباط میان شناخت خود و شناخت خدا، از مشهورترین تأکیداتی است که در آموزه‌های دین اسلام بیان شده است. پرسش‌هایی مانند: «منظور از شناخت خود، کدام گونه از شناخت است؟»، «این نوع شناخت، چگونه معرفتی از خداوند را به ارمغان می‌آورد؟» و «ملازمه میان این ...

580 - طلب نیرو هنگام خستگی (3)  28
580 - طلب نیرو هنگام خستگی (3)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. نکته سوم در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، این است که انسان باید به گونه‌ای اوقات فراغت خود را تنظیم کند که در ساعات شب و روز، هیچ وقتی برای انجام کاری که موجب بهره‌برداری اخروی نباشد، ...

579 - طلب نیرو هنگام خستگی (2)  31
579 - طلب نیرو هنگام خستگی (2)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. نکته اوّلی که در تبیین این فراز از دعای مکارم الاخلاق بیان شد این بود که به نظر می‌رسد، درخواست تقویت نیرو هنگام خستگی، به آیه ﴿فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾ اشاره دارد. اگر چه مخاطب این آیه رسول خدا (صلّی الله ...

578 - طلب نیرو هنگام خستگی (۱)  29
578 - طلب نیرو هنگام خستگی (۱)

و أَقوى‌ قُوَّتِكَ‌ فِيَّ‌ إذا نَصِبتُ‌. یکی دیگر از درخواست‌هایی که در دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان طلب شده، این است که: خدایا! بیشترین نیروی خود را هنگام خستگی به من عنایت کن. کلمه «نَصِبتُ» از باب «تَعِبَ یَتعَبُ» و به همان معناست، یعنی درماندگی ...

صفحه از 193
تعداد موارد : 1537