یقین، بهترین صفت دل  4063
یقین، بهترین صفت دل

شرح حدیث اخلاق | یقین، مقام معظم رهبری، 16 / 11 / 92 رسول الله صلی الله علیه و آله : خیر ما القی فی القلب الیقین یقین ...

عبرت گرفتن و موعظه شدن  322
عبرت گرفتن و موعظه شدن

همه‌ی زندگی سرشار از عبرت‌ها است. انسان اگر چشم عبرت را باز بکند و به دیگران نگاه کند، خیلی از حقایق عالم برای او روشن ...

خدمت به مردم  326
خدمت به مردم

شما اگرچنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت، ریاست این قوم، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، فوراً وظیفه‌ای به گردن ...

اجتناب از محرمات و آزار مومنین و غیبت  320
اجتناب از محرمات و آزار مومنین و غیبت

اجتناب از محرمات و آزار مومنین و غیبت

حازم‌ترین، صالح‌ترین و بهترین مردم  326
حازم‌ترین، صالح‌ترین و بهترین مردم

صالح‌ترین مردم آن کسی است که بیش از دیگران به صلاح مردم کار کند. همه می‌خواهیم از عباد الله الصّالحین باشیم ان‌شاءالله.

راهنمایی و مشورت دادن به انجام کار خیر  307
راهنمایی و مشورت دادن به انجام کار خیر

راهنمایی و مشورت دادن به انجام کار خیر

موکول بودن بلا به سخن گفتن  329
موکول بودن بلا به سخن گفتن

موکول بودن بلا به سخن گفتن

سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم  1483
سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم

سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم

انس و آشنایی با خدا در آسایش و گشایش  2118
انس و آشنایی با خدا در آسایش و گشایش

انس و آشنایی با خدا در آسایش و گشایش

صفحه از 4
تعداد موارد : 32