یقین، بهترین صفت دل  3814
یقین، بهترین صفت دل

شرح حدیث اخلاق | یقین، مقام معظم رهبری، 16 / 11 / 92 رسول الله صلی الله علیه و آله : خیر ما القی فی القلب الیقین یقین ...

عبرت گرفتن و موعظه شدن  91
عبرت گرفتن و موعظه شدن

همه‌ی زندگی سرشار از عبرت‌ها است. انسان اگر چشم عبرت را باز بکند و به دیگران نگاه کند، خیلی از حقایق عالم برای او روشن ...

خدمت به مردم  87
خدمت به مردم

شما اگرچنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت، ریاست این قوم، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، فوراً وظیفه‌ای به گردن ...

اجتناب از محرمات و آزار مومنین و غیبت  80
اجتناب از محرمات و آزار مومنین و غیبت

اجتناب از محرمات و آزار مومنین و غیبت

حازم‌ترین، صالح‌ترین و بهترین مردم  89
حازم‌ترین، صالح‌ترین و بهترین مردم

صالح‌ترین مردم آن کسی است که بیش از دیگران به صلاح مردم کار کند. همه می‌خواهیم از عباد الله الصّالحین باشیم ان‌شاءالله.

راهنمایی و مشورت دادن به انجام کار خیر  77
راهنمایی و مشورت دادن به انجام کار خیر

راهنمایی و مشورت دادن به انجام کار خیر

موکول بودن بلا به سخن گفتن  89
موکول بودن بلا به سخن گفتن

موکول بودن بلا به سخن گفتن

دعا برای دفع بلا  81
دعا برای دفع بلا

دعا برای دفع بلا

سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم  1241
سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم

سنگین بارترین مردم و کوشاترین مردم

انس و آشنایی با خدا در آسایش و گشایش  1718
انس و آشنایی با خدا در آسایش و گشایش

انس و آشنایی با خدا در آسایش و گشایش

صفحه از 4
تعداد موارد : 32