بازدید : 1036

تأملی در باب عنوان درايه الحديث

چکیده : ضرورت به کارگيری اصطلاحات و ادبيات يکسان در عرصۀ علوم اسلامی و به ويژه در حديث-شناسی، يکی از موضوعاتی است که دانشمندان مسلمان از آن غفلت کرده اند. در اين ميان، علم درايه الحديث با نام های گوناگونی نظير «اصول ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیه رضاداد
أصدرها : سید کاظم طباطبایی
بازدید : 1581

بررسی دلالی روايات تحريف‌نما در تفسير عياشی

چکیده : روايات تحريف‌نما، ابهام در تاريخ تدوين قرآن کريم، وجود روايات تشبيه رخدادهای کلان امت اسلام به وقايع امت‌های پيشين و عدم يادکرد نام معصومين علیهم السلام در الفاظ قرآن، مهم‌ترين عوامل پيدايش اذعان به تحريف قرآن به شمار می‌روند. از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الرضا حداديان
پديدآورنده : سید رضا مؤدب
بازدید : 284

ائمه (ع) و راهکارهای نقل، فهم و نقد حدیث

چکیده : حدیث در طول تـاریخ خـود متأسـفانه دچـار آسـیب هایی جـدی و گـاهی بـس خطرنـاک همچون وضع شده است و پیشوایان دین و دانشمندان مسلمان با درک ایـن مطلـب، از دیرباز به مقابلـه بـا آن برخاسـته اند. اهـل بیـت عصـمت و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 10424

نویسنده :

 
بازدید : 7818

نگرشى نو به كذب و افترا بر خدا و رسول در حوزه حديث‏

چکیده : كذب و افترا بر خدا و رسول بر نگرش ما نسبت به احاديث، اثرى مهم دارد. نويسنده، ابتدا معناى كذب و افترا، سپس زشتىِ كذب وافترا بر خدا و رسول و اقسام آنها، به ويژه انكار وحيانى بودن دين را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین امامی جو
بازدید : 4433

ديدگاه هاى 33 تن از بزرگان اماميّه درباره اعتبار احاديث شيعى‏

چکیده : درباره مبانى ارزيابى اعتبار احاديث كتابهاى حديثى شيعه، دانشمندان امامى - از فقيه و متكلّم و مفسّر و محدّث - سخنانى گفته‏اند. بسيارى از آنان عقيده دارند كه ارزيابى سندى، تنها عامل در بررسى اعتبار حديث نيست. نگارنده در اين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی فرج پور
بازدید : 24257

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد بن سلیمان تنکابنی
بازدید : 7206

چون و چرايى در تشخيص موضوعات

چکیده : نوشتار حاضر ـ كه در قالب نقدى مبسوط بر يكى از تأليفات معاصر در زمينه تشخيص موضوعات، يعنى كتاب «الموضوعات فى الاخبار و الآثار» اثر هاشم معروف الحسنى، ارائه مى شود، درصدد است نشان دهد اگر چه فتنه هاى درون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا اخوان صراف
بازدید : 4685

وجيزه منظوم

چکیده : شيخ بهايي در کتاب «وجيزه»، يک دوره اصطلاحات حديث را به اختصار و با زباني شيوا بيان کرده است. وجيزه از روز تأليف تاکنون با استقلال عالمان روبرو بوده و برخي به شرح آن نيز همت گماشتهاند. دانشجوي گرامي جناب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : بهاء الدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
صفحه از 5
تعداد موارد : 50