ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س338871386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین217221383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر63671383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری176521381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی704381380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی111251378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی144471378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی77521378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل82051377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی65891377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل163951377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل66861377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی67891377