ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س312671386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین205351383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر57001383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری166901381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی681851380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی102031378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی135421378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی67851378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل73101377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی60301377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل137881377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل60761377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی63901377