ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س326211386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین210131383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر60141383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری171891381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی692881380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی106951378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی141081378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی72661378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل77841377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی63491377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل153771377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل63971377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی66001377