ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س323201386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین208261383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر59301383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری170691381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی689981380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی105931378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی139691378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی71451378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل76721377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی62731377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل151091377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل63061377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی65431377