ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س319701386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین206771383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر58481383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری169321381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی687291380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی104871378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی138271378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی70081378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل75321377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی61781377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل148251377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل62281377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی64811377