ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س355471386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین226201383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر68621383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری183421381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی728641380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی117701378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی149751378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی83911378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل87641377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی67911377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل176111377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل70721377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی70431377