ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س346751386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین221341383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر65941383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری179241381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی713241380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی113861378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی146641378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی80281378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل84281377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی66651377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل169621377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل68131377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی68901377