ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س343421386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین219901383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر64941383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری178021381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی709501380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی112661378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی145561378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی79011378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل83241377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی66261377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل167731377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل67411377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی68401377