ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س334561386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین215231383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر62731383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری175321381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی702051380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی110391378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی143761378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی76631378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل81121377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی65461377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل161881377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل66351377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی67481377