ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س327571386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین211261383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر60861383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری172901381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی695561380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی107841378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی141881378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی73671378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل78751377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی64051377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل156471377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل64761377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی66381377