ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س331411386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین213161383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر61741383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری174061381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی698771380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی108991378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی142821378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی75061378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل79871377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی64711377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل159051377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل65481377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی66811377