ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س408521386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین254221383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر77321383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری200151381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی816441380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی130451378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی164241378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی95831378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل99031377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی73171377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل211231377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل82131377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی77031377