ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س341981386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین219021383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر64611383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری177591381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی708441380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی112241378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی145281378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی78491378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل82871377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی66181377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل167081377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل67201377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی68261377