ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س408951386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین254581383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر77561383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری200531381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی818241380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی130801378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی164591378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی96141378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل99301377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی73251377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل211731377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل82361377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی77131377