ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س404611386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین252241383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر76421383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری198451381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی806871380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی129281378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی162551378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی94911378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل98141377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی72651377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل206801377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل80871377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی76341377