ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س440161386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین271371383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر86371383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری218111381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی870401380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی142461378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی179361378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی105421378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل108561377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی78531377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل240971377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل94581377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی89251377