700 - بلند همتی  64
700 - بلند همتی

اللَّهُمَّ... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى و استَعمِلْني بما هُو أرضى‌. این فرازها اشاره به بلند‌همتی در خودسازی و رسیدن به کمالات معنوی و مقصد اعلای ...

699 - توفیق الهی (۲)  37
699 - توفیق الهی (۲)

اللَّهُمَّ... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى.، مفهوم «ازکی».معنای لغوی «ازکی»، کلمه «ازکی» اسم تفضیل از ریشه «زکو» است. این ریشه دو معنا دارد، یکی در ...

698 - توفیق الهی  40
698 - توفیق الهی

اللَّهُمَّ ..... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، «زبان گشودن به هدایت» به عنوان مقدمه برای سه امر مهم دیگر بیان شده است که اولین آن، «الهام ...

شرح دعای 29 صحیفه سجادیه  269
شرح دعای 29 صحیفه سجادیه

دعای برای رفع مشکلات اقتصادی

صفحه از 190
تعداد موارد : 1891