حکمت های فاطمی - سعادتمند حقیقی  21
حکمت های فاطمی - سعادتمند حقیقی

اِنَّ السَّعیدَ، کُلَّ السَّعیدِ، حَقَّ السَّعیدِ مَن اَحَبَّ عَلیّاً فی حَیاتِهِ وَ بَعدَ مَوتِهِ؛ همانا سعادتمند کامل و خوشبخت حقیقی است که علی علیه السّلام را ...

حکمت های فاطمی - قرآن و رضوان الهی  19
حکمت های فاطمی - قرآن و رضوان الهی

قائِداً اِلَی الرِّضوانِ اتّباعُهُ، مُؤَدٍّ إلَی النَّجاةِ إستماعُهُ؛ (خداوند، قرآنی را نازل فرمود که) پیروی از آن، به رضای الهی می رساند و گوش سپردن به ...

حکمت های فاطمی - ستایش الهی  25
حکمت های فاطمی - ستایش الهی

إحمدُوا اللهَ الذی لِعَظَمِتِه و نُورِهِ یَبتَغی مَن فِی السمواتِ وَالأرضِ إلیه الوَسیلةَ؛ خداوندی را سپاس و ثنا گویید که هر که در آسمانها و زمین ...

در مسیر حق  42
در مسیر حق

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

توحید در عمل و نیت انسان  63
توحید در عمل و نیت انسان

شرح دعای بیستم (دعای مکارم الاخلاق) صحیفه سجادیه

صفحه از 151
تعداد موارد : 1507