709 - میانه‌روی (۴)  10
709 - میانه‌روی (۴)

و مَتِّعني بِالاقتِصاد‌. صحبت در معنای دوم «اقتصاد»، یعنی میانه‌روی در همه کارها بود. حقیقتی که یکی از اصول حاکم بر سیره نبوی است و ...

708 - میانه‌روی (۳)  3
708 - میانه‌روی (۳)

و مَتِّعني بِالاقتِصاد‌. در فرهنگ قرآن و حدیث کلمه «اقتصاد» در دو معنا به کار رفته است: معنای نخست، میانه‌روی در هزینه‌های زندگی است معنای ...

707 - میانه‌روی (2)  5
707 - میانه‌روی (2)

مَتِّعني بِالاقتِصاد‌. اشاره شد که در فرهنگ قرآن و حدیث کلمه «اقتصاد» در دو معنا به کار رفته است: یکی میانه‌روی در هزینه‌های زندگی و ...

706 - میانه‌روی  3
706 - میانه‌روی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و مَتِّعني بِالاقتِصاد‏‏. در فراز هیجدهم از دعای نورانی مکارم الاخلاق بعد از درود بر خاندان رسالت، چند خواسته ...

صفحه از 191
تعداد موارد : 1904