692 - مهربانی با خود و دیگران  45
692 - مهربانی با خود و دیگران

وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، وَ لَا فِي عَمَلِي مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، ...

691 - اجتناب از کبائر  34
691 - اجتناب از کبائر

وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، وَ لَا فِي عَمَلِي مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، ...

690 - گذشت از خطای دیگران  93
690 - گذشت از خطای دیگران

وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، وَ لَا فِي عَمَلِي مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، ...

689 - رابطه آمرزش خواهی و مکارم اخلاق 2  58
689 - رابطه آمرزش خواهی و مکارم اخلاق 2

اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ ، رابطه این فراز با مکارم اخلاق در آن است که هیچ کس نباید بر اعمال ...

688 - رابطه آمرزش خواهی و مکارم اخلاق  36
688 - رابطه آمرزش خواهی و مکارم اخلاق

اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ، آمرزش خواهی و واقع طلب مغفرت و عفو و گذشت از گناهان . سوالی که وجود ...

687 - غفران الهی  79
687 - غفران الهی

اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ. در فراز دیگری از مکارم اخلاق در مقام نیایش می‌گوییم پروردگارا! من به سوی مغفرت و آمرزش ...

686 - مراقبت از «خود» (۲)  62
686 - مراقبت از «خود» (۲)

وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. مراقبت نکردن باعث حیرانی در تاریکی‌ها و گرفتار شدن در مهلکه‌ها خواهد شد و همچنین راه برای شیاطین ...

۶۸۵ - مراقبت از «خود» (۱)  45
۶۸۵ - مراقبت از «خود» (۱)

وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. نعمت‌های الهی مانند ثروت، قدرت، علم، جوانی و امثال آن؛ اگر با احساس بی‌نیازی همراه شده و انسان ...

صفحه از 189
تعداد موارد : 1882