مؤمنانی که مرتبه‌شان از صحابه بالاتر است  584
مؤمنانی که مرتبه‌شان از صحابه بالاتر است

رهبر معظم انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه اول دی به بیان و شرح حدیثی درباره رجحان و برتری مؤمنانی پرداختند که بدون دیدن ...

735 - اصلی‌ترین عامل فساد قلب  164
735 - اصلی‌ترین عامل فساد قلب

وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ.، مرا از بندگان صالح خود قرار بده، اشاره شد که «صَلاح» در مقابل «فَساد» و «طَلاح» است. عامل اصلی فساد ...

734 - بنده صالح خدا شدن  163
734 - بنده صالح خدا شدن

وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ. در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند سبحان می‌خواهیم که مرا از بندگان صالح خود قرار بده. ...

733 - کیفر مُرشدنماها  137
733 - کیفر مُرشدنماها

«وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌.» آخرین مطلب در توضیح این فراز نورانی از دعای مکارم عبارت است از کیفر مرشد و عالم بی‌عمل. در روایتی ...

فرصت زندگی  284
فرصت زندگی

شرح حدیثی از پیامبر اعظم(ص) در ابتدای درس خارج فقه درباره فرصت زندگی

732 - ویژگی مُرشدنماها  364
732 - ویژگی مُرشدنماها

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. خطر کسانی که مدعی ارشاد مردم هستند، ولی خود به آنچه ارشاد می‌کنند، عمل نمی‌کنند. بدتر از عالم ...

731 - خطر مُرشدنماها  193
731 - خطر مُرشدنماها

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در مقابل مرشد عامل، مرشد بی عمل است. چنین شخصی چه در لباس روحانیت باشد چه در غیر آن در ...

730 - ویژگی‌های مرشد کامل  196
730 - ویژگی‌های مرشد کامل

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در بحث بالاترین مراتب ارشاد و کامل‌ترین راهنما و مرشد اشاره شد که بالاترین مراتب ارشاد، اختصاص به خداوند سبحان ...

صفحه از 196
تعداد موارد : 1954