۶۵۵ - سرّ همراهی تحمید و تسبیح  2
۶۵۵ - سرّ همراهی تحمید و تسبیح

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. چرا در قرآن «حمد» همراه با «تسبیح» آمده است؟ یا مثلا در ذکر ...

654 - فرق «تحمید» و «تسبیح»  2
654 - فرق «تحمید» و «تسبیح»

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. صحبت در تبیین «حمد الهی» بود. فرق «حمد» و «تسبیح» چیست؟ در این ...

۶۵۳ - برکات حمد الهی (۲)  3
۶۵۳ - برکات حمد الهی (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. اشاره شد که اولین برکت حمد کردن خداوند، فاصله گرفتن از چارپایان و ...

۶۵۲ - برکات حمد الهی (۱)  3
۶۵۲ - برکات حمد الهی (۱)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. نکته‌ای دیگر در باره «حمد الهی»، فایده تحمید و ستایش خدای سبحان است، ...

۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)  25
۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)  10
650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)  12
649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

۶۴۸ - حمد و ثنای خدای سبحان (۲)  15
۶۴۸ - حمد و ثنای خدای سبحان (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

۶۴۷ - حمد و ثنای خدای سبحان (۱)  57
۶۴۷ - حمد و ثنای خدای سبحان (۱)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ و إغراقا فِي الثَّناءِ عَلَيك‌...

۶۴۶ -پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۱)  35
۶۴۶ -پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۱)

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خدای سبحان درخواست شده تا آنچه شیطان از سخنان زشت بر زبان جاری می‌کند را به ...

صفحه از 41
تعداد موارد : 402