۶۴۵ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۰)  15
۶۴۵ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۰)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ. ناسزاگویی به همه موجودات، ششمین موردی که ناسزا گفتن به آن از منظر ...

۶۴۴ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۹)  5
۶۴۴ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۹)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ... در تبیین فرازی از دعای مکارم الاخلاق، صحبت در انواع «ناسزاگویی» بود. تا ...

۶۴۳ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۸)  6
۶۴۳ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۸)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ، نوع چهارم از انواع ناسزاگویی، ناسزاگویی به کسی که به ما دشنام داده ...

۶۴۲ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۷)  5
۶۴۲ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۷)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ... از جمله گناهانی که در اثر وسوسه شیطان بر زبان می‌شود و در ...

۶۴۱ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۶)  10
۶۴۱ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۶)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ...[۱] از جمله گناهانی که در اثر وسوسه شیطان بر زبان می‌شود و در ...

۶۴۰ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۵)  7
۶۴۰ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۵)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ اغتِيابِ مُؤمِنٍ غائِبٍ...[۱] یکی دیگر از گناهانی که در اثر وسوسه شیطان بر زبان می‌شود ...

۶۳۹ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۴)  7
۶۳۹ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۴)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ أو هُجرٍ أو شَتمِ عِرضٍ أو شَهادَةِ باطِلٍ... یکی دیگر از گناهانی که در اثر وسوسه ...

۶۳۸ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۳)  4
۶۳۸ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۳)

للّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ أو هُجرٍ أو شَتمِ عِرضٍ... . سومین گناهی که بر اثر وسوسه‌های شیطان بر زبان انسان ...

۶۳۷ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۲)  282
۶۳۷ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ أو هُجرٍ، أو شَتمِ عِرضٍ أو شَهادَةِ باطِلٍ، أوِ اغتِيابِ مُؤمِنٍ غائِبٍ أو سَبِّ حاضِرٍ و ...

۶۳۶ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند  96
۶۳۶ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ أو هُجرٍ، أو شَتمِ عِرضٍ أو شَهادَةِ باطِلٍ، أوِ اغتِيابِ مُؤمِنٍ غائِبٍ أو سَبِّ حاضِرٍ و ...

صفحه از 40
تعداد موارد : 392