۶۵۸ - مفهوم ظلم  74
۶۵۸ - مفهوم ظلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و لا اظلَمَنَّ و أَنتَ مُطيقٌ لِلدَّفعِ عَنّي‌ و لا أظلِمَنَّ و أَنتَ القادِرُ عَلَى القَبضِ مِنّي. خدایا! ترتیبی ...

657 - حقیقت ذکر خدا  35
657 - حقیقت ذکر خدا

نُطقاً بِالحَمدِ لَكَ، و إغراقاً فِي الثَّناءِ عَلَيكَ، و ذَهاباً في تَمجيدِكَ، و شُكراً لِنِعمَتِكَ، وَ اعتِرافاً بِإِحسانِكَ، و إحصاءً لِمِنَنِكَ‌، آنچه اهمیت دارد این ...

656 - تبدیل وسوسه‌های شیطانی به یاد خدا  43
656 - تبدیل وسوسه‌های شیطانی به یاد خدا

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ أو هُجرٍ، أو شَتمِ عِرضٍ، أو شَهادَةِ باطِلٍ، أوِ اغتِيابِ مُؤمِنٍ غائِبٍ، أو سَبِّ حاضِرٍ، و ما ...

۶۵۵ - سرّ همراهی تحمید و تسبیح  62
۶۵۵ - سرّ همراهی تحمید و تسبیح

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. چرا در قرآن «حمد» همراه با «تسبیح» آمده است؟ یا مثلا در ذکر ...

654 - فرق «تحمید» و «تسبیح»  39
654 - فرق «تحمید» و «تسبیح»

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. صحبت در تبیین «حمد الهی» بود. فرق «حمد» و «تسبیح» چیست؟ در این ...

۶۵۳ - برکات حمد الهی (۲)  35
۶۵۳ - برکات حمد الهی (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. اشاره شد که اولین برکت حمد کردن خداوند، فاصله گرفتن از چارپایان و ...

۶۵۲ - برکات حمد الهی (۱)  44
۶۵۲ - برکات حمد الهی (۱)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. نکته‌ای دیگر در باره «حمد الهی»، فایده تحمید و ستایش خدای سبحان است، ...

۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)  56
۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)  38
650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)  35
649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

صفحه از 41
تعداد موارد : 405