700 - بلند همتی  176
700 - بلند همتی

اللَّهُمَّ... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى و استَعمِلْني بما هُو أرضى‌. این فرازها اشاره به بلند‌همتی در خودسازی و رسیدن به کمالات معنوی و مقصد اعلای ...

699 - توفیق الهی (۲)  105
699 - توفیق الهی (۲)

اللَّهُمَّ... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى.، مفهوم «ازکی».معنای لغوی «ازکی»، کلمه «ازکی» اسم تفضیل از ریشه «زکو» است. این ریشه دو معنا دارد، یکی در ...

698 - توفیق الهی  110
698 - توفیق الهی

اللَّهُمَّ ..... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، «زبان گشودن به هدایت» به عنوان مقدمه برای سه امر مهم دیگر بیان شده است که اولین آن، «الهام ...

697 - الهام تقوی(2)  96
697 - الهام تقوی(2)

اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِي التَّقْوَى، اقسام الهام: الهام، با توجه به آنچه مورد الهام قرار می‌گیرد به اقسامی تقسیم می‌شود: «الهام علم»، «الهام ...

696 - الهام تقوی(۱)  289
696 - الهام تقوی(۱)

اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِي التَّقْوَى، «زبان گشودن به هدایت» به عنوان مقدمه برای سه امر مهم دیگر بیان شده است که اولین آن، ...

695 - اصلاح زبان(۲)  138
695 - اصلاح زبان(۲)

اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، خداوندا! زبانم را به هدایت گویا کن.، در جلسه پیشین به اهمیت مسأله اصلاح زبان اشاره کردیم و اکنون روایاتی دیگر ...

694 - اصلاح زبان(۱)  181
694 - اصلاح زبان(۱)

اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، خداوندا! زبانم را به هدایت گویا کن. «اصلاح زبان» امری بسیار مهم و خطیر است. و لذا پاداش قول سدید، اصلاح اعمال، ...

693 - زبان گشودن به هدایت  137
693 - زبان گشودن به هدایت

اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، خداوندا! زبانم را به هدایت گویا کن. در این فراز از دعای مکارم، چهار درخواست که به نظر میرسد مرتبط با ...

692 - مهربانی با خود و دیگران  140
692 - مهربانی با خود و دیگران

وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، وَ لَا فِي عَمَلِي مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، ...

691 - اجتناب از کبائر  124
691 - اجتناب از کبائر

وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا يُوجِبُ لِي مَغْفِرَتَكَ، وَ لَا فِي عَمَلِي مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ وَ مَا لِي بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا فَضْلُكَ، ...

صفحه از 45
تعداد موارد : 446