ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام1971398
2تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار3041397
3کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام2051397
4بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار26591394
5فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار15091394
6معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی206201389
7رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد365131388
8أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن224811386
9ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا58101385
10رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم293551380
11رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم570781380
12رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم765521380
13اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم40601375