ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام15531398
2تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار12611397
3کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام11231397
4بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار36761394
5فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار23241394
6معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی248831389
7رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد406771388
8أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن274471386
9ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا78721385
10معجم مصطلحات الرجال و الدرايةجدیدی نژاد محمد رضا210821380
11رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم299181380
12رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم670711380
13رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم886311380
14اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم53931375