ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام7511398
2تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار7011397
3کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام5891397
4بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار30631394
5فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار18421394
6معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی219651389
7رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد378491388
8أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن242661386
9ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا65571385
10رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم296351380
11رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم604691380
12رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم814051380
13اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم45361375