ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام20101398
2تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار16131397
3کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام14161397
4بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار39311394
5فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار25171394
6معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی263881389
7رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد418761388
8أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن287991386
9ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا85381385
10معجم مصطلحات الرجال و الدرايةجدیدی نژاد محمد رضا219001380
11رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم300741380
12رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم696861380
13رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم920371380
14اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم57181375