ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام4201398
2تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار4521397
3کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام3421397
4بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار28201394
5فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار16411394
6معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی211701389
7رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد368601388
8أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن228651386
9ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا61911385
10رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم294751380
11رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم577881380
12رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم778301380
13اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم42371375