ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار561397
2بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار23811394
3فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار12881394
4معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی197561389
5رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد358321388
6أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن215061386
7ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا54151385
8رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم290821380
9رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم551971380
10رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم733771380
11اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم37341375