ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام181398
2تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار2111397
3کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام1191397
4بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار25441394
5فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار14221394
6معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی202791389
7رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد362471388
8أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن221371386
9ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا56481385
10رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم292691380
11رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم564261380
12رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم755491380
13اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم39431375