ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار1741397
2کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام841397
3بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار25071394
4فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار13811394
5معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی201531389
6رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد361311388
7أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن219601386
8ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا55771385
9رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم292181380
10رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم560811380
11رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم750141380
12اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم38861375