ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام11281398
2تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار9781397
3کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام8621397
4بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار33691394
5فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار20891394
6معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی234501389
7رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد391461388
8أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن259311386
9ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا71531385
10رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم297801380
11رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم638951380
12رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم851131380
13اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم50241375