ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بازشناسی مبانی حجیّت قول دانشیان رجالمرتضی فریزنی, سید علی دلبریمباحث عام18821398
2تألیف بحار الانوار؛ جمع‏‌آوری احادیث و یا گزینش آنابوطالب مختاری هاشم آباد, محسن قاسم پور, پرویز رستگار15001397
3کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول اورسول طلاییان, مهدی لاهیجیمباحث عام13241397
4بررسی نقش روات مشترک در اخبار منتقلهسید رضا مؤدب, حسین ستار38741394
5فهرست اسماء مؤلفی الشيعهمحمد باقر بهبودی, مژگان سرشار24761394
6معيارهای غلوّ در قرآن و رواياتافقی داوودمبانی260031389
7رسالة في علم الرجالحسینی سید حسین بن محمد417001388
8أخبار الزينباتالعبیدلی السید یحیی بن حسن285671386
9ترحّم و ترضّيمکارم ترجمان, علی حسن نیا83611385
10معجم مصطلحات الرجال و الدرايةجدیدی نژاد محمد رضا217031380
11رسالة في تزكية الرواة من أهل الرجالالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم300291380
12رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمهالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم691741380
13رسالة في ثقةالکلباسی محمد بن محمد ابراهیم912541380
14اساس عمل به حديثبی آزار شیرازی عبدالکریم56541375