ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1راويان تراث كلامی شيعه از بحرينمهدی سلیمانی آشتیانی, قاسم جوادی281397
2تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متأخرانسرخه ای احسان591397
3تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب...علی آهنگ, مهدی آریان فر1011397
4ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالینصیری علی181396
5فایده‎های بهره‎گیری از دانش تخریج در اعتباریابی احادیث (با تطبیق بر نم...محمودی عباس1301396
6بررسی تطبیقی نقش آیات عظام خویی و سبحانی در تکمیل مبانی علم رجالمهدی اکبرنژاد, مسعود خوشناموند251396
7بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏عبد الهادی فقهی زاده, مجید بشیری1611396
8کلینی و حوزۀ حدیثی قمعبد الرضا حمادی, سید علی رضا حسینی3241396
9تحلیل ویژگی ها ی حضرت عباس(ع) در گفتار معصومین(علیهم السلام)عباسی مصیب3001396
10تحلیل مصداق واژه «اصحاب» در روایات حوض با نگرشی به نظریات شارحان صحیحی...علی عبدالله زاده, مهدی ایزدی3401396
11روایات «علی بن الحسن بن فضال عن أبیه» فی میزان التقییمالمسجدی حیدر271396
12بازیابی و اعتبارسنجی آثار «علی بن مهزیار» با تکیه بر بخش اصول کتاب الک...ملکی تراکمه ای محمود891396
13منابع و ابزارهاي فقه الحديث در امالي سيّد مرتضيخدایاری علی نقی67151394
14روايات بکر بن محمد و مسئلۀ تعارض در باب سيزدهم رجال شيخ طوسیسرشار مژگان19121394
15فراوانی محدثان آسيای ميانه و پيوند آن با علم رجالرستگار پرویز8721394
16واکاوی مفهوم «یونسی» و ادله انتساب عده‌ای از راویان شیعه به آنمجید معارف, حسن طارمی راد, محمد مقداد امیری121394
17معیارهای شیعه شناسیجدیدی نژاد محمد رضا191393
18راهکارهای علامه حلی در برخورد با تعارض آرای رجالی در خلاصةالاقوالمحمد کاظم رحمان ستایش, فاطمه ژیانموارد دیگر61393
19توثيق مشايخ احمد بن محمد بن عيسی اشعری در ترازوی نقدبخشی جویباری محمدصادقموارد دیگر61393
20بررسی رجالی و حدیثی اتحاد و تعدد ابن ابی عمیربخشی محمد صادق731392
صفحه از 2
تعداد موارد : 29