ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام به روایت احمد اشعری ...احسان سرخه‌ای, سید محسن میر غفاری6311397
2واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسیمجید زیدی جودکی, علی حسن بگی, علیرضا طبیبی, ابراهیم ابراهیمیموارد دیگر6011397
3بررسی و مقایسۀ میزان تأثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بر شیخ صدوقحسین ستار, عاطفه خاتمیموارد دیگر5551397
4راويان تراث كلامی شيعه از بحرينمهدی سلیمانی آشتیانی, قاسم جوادی5631397
5تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متأخرانسرخه ای احسان8831397
6تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب...علی آهنگ, مهدی آریان فر7931397
7ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالینصیری علی6491396
8فایده‎های بهره‎گیری از دانش تخریج در اعتباریابی احادیث (با تطبیق بر نم...محمودی عباس11271396
9بررسی تطبیقی نقش آیات عظام خویی و سبحانی در تکمیل مبانی علم رجالمهدی اکبرنژاد, مسعود خوشناموند7521396
10بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏عبد الهادی فقهی زاده, مجید بشیری8391396
11کلینی و حوزۀ حدیثی قمعبد الرضا حمادی, سید علی رضا حسینی شیرازی16751396
12تحلیل ویژگی ها ی حضرت عباس(ع) در گفتار معصومین(علیهم السلام)عباسی مصیب10571396
13تحلیل مصداق واژه «اصحاب» در روایات حوض با نگرشی به نظریات شارحان صحیحی...علی عبدالله زاده, مهدی ایزدی8091396
14روایات «علی بن الحسن بن فضال عن أبیه» فی میزان التقییممسجدی حیدر عبد الکریم6351396
15بازیابی و اعتبارسنجی آثار «علی بن مهزیار» با تکیه بر بخش اصول کتاب الک...ملکی تراکمه ای محمود10441396
16منابع و ابزارهاي فقه الحديث در امالي سيّد مرتضيخدایاری علی نقی76091394
17روايات بکر بن محمد و مسئلۀ تعارض در باب سيزدهم رجال شيخ طوسیسرشار مژگان26291394
18فراوانی محدثان آسيای ميانه و پيوند آن با علم رجالرستگار پرویز15291394
19واکاوی مفهوم «یونسی» و ادله انتساب عده‌ای از راویان شیعه به آنمجید معارف, حسن طارمی راد, محمد مقداد امیری9311394
20معیارهای شیعه شناسیجدیدی نژاد محمد رضا6111393
صفحه از 2
تعداد موارد : 33