ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسیمجید زیدی جودکی, علی حسن بگی, علیرضا طبیبی, ابراهیم ابراهیمیموارد دیگر321397
2بررسی و مقایسۀ میزان تأثیرگذاری ابن بابویه و ابن ولید بر شیخ صدوقحسین ستار, عاطفه خاتمیموارد دیگر421397
3راويان تراث كلامی شيعه از بحرينمهدی سلیمانی آشتیانی, قاسم جوادی1421397
4تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متأخرانسرخه ای احسان2811397
5تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب...علی آهنگ, مهدی آریان فر3061397
6ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالینصیری علی1811396
7فایده‎های بهره‎گیری از دانش تخریج در اعتباریابی احادیث (با تطبیق بر نم...محمودی عباس4071396
8بررسی تطبیقی نقش آیات عظام خویی و سبحانی در تکمیل مبانی علم رجالمهدی اکبرنژاد, مسعود خوشناموند1851396
9بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏عبد الهادی فقهی زاده, مجید بشیری3741396
10کلینی و حوزۀ حدیثی قمعبد الرضا حمادی, سید علی رضا حسینی شیرازی7131396
11تحلیل ویژگی ها ی حضرت عباس(ع) در گفتار معصومین(علیهم السلام)عباسی مصیب5241396
12تحلیل مصداق واژه «اصحاب» در روایات حوض با نگرشی به نظریات شارحان صحیحی...علی عبدالله زاده, مهدی ایزدی4851396
13روایات «علی بن الحسن بن فضال عن أبیه» فی میزان التقییممسجدی حیدر عبد الکریم1781396
14بازیابی و اعتبارسنجی آثار «علی بن مهزیار» با تکیه بر بخش اصول کتاب الک...ملکی تراکمه ای محمود3771396
15منابع و ابزارهاي فقه الحديث در امالي سيّد مرتضيخدایاری علی نقی69981394
16روايات بکر بن محمد و مسئلۀ تعارض در باب سيزدهم رجال شيخ طوسیسرشار مژگان21531394
17فراوانی محدثان آسيای ميانه و پيوند آن با علم رجالرستگار پرویز10711394
18واکاوی مفهوم «یونسی» و ادله انتساب عده‌ای از راویان شیعه به آنمجید معارف, حسن طارمی راد, محمد مقداد امیری2051394
19معیارهای شیعه شناسیجدیدی نژاد محمد رضا1431393
20راهکارهای علامه حلی در برخورد با تعارض آرای رجالی در خلاصةالاقوالمحمد کاظم رحمان ستایش, فاطمه ژیانموارد دیگر2771393
صفحه از 2
تعداد موارد : 32