ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1راويان تراث كلامی شيعه از بحرينمهدی سلیمانی آشتیانی, قاسم جوادی481397
2تحلیل دیدگاه شیخ بهایی و اخباریان در علل تغییر شیوه اعتبارسنجی متأخرانسرخه ای احسان981397
3تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه (با تاکید بر کتاب...علی آهنگ, مهدی آریان فر1471397
4ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالینصیری علی511396
5فایده‎های بهره‎گیری از دانش تخریج در اعتباریابی احادیث (با تطبیق بر نم...محمودی عباس2001396
6بررسی تطبیقی نقش آیات عظام خویی و سبحانی در تکمیل مبانی علم رجالمهدی اکبرنژاد, مسعود خوشناموند491396
7بررسی مبانی رجالی علامه شوشتری در قاموس الرجال ‏عبد الهادی فقهی زاده, مجید بشیری2151396
8کلینی و حوزۀ حدیثی قمعبد الرضا حمادی, سید علی رضا حسینی4331396
9تحلیل ویژگی ها ی حضرت عباس(ع) در گفتار معصومین(علیهم السلام)عباسی مصیب3571396
10تحلیل مصداق واژه «اصحاب» در روایات حوض با نگرشی به نظریات شارحان صحیحی...علی عبدالله زاده, مهدی ایزدی3851396
11روایات «علی بن الحسن بن فضال عن أبیه» فی میزان التقییمالمسجدی حیدر611396
12بازیابی و اعتبارسنجی آثار «علی بن مهزیار» با تکیه بر بخش اصول کتاب الک...ملکی تراکمه ای محمود1781396
13منابع و ابزارهاي فقه الحديث در امالي سيّد مرتضيخدایاری علی نقی67841394
14روايات بکر بن محمد و مسئلۀ تعارض در باب سيزدهم رجال شيخ طوسیسرشار مژگان19961394
15فراوانی محدثان آسيای ميانه و پيوند آن با علم رجالرستگار پرویز9131394
16واکاوی مفهوم «یونسی» و ادله انتساب عده‌ای از راویان شیعه به آنمجید معارف, حسن طارمی راد, محمد مقداد امیری321394
17معیارهای شیعه شناسیجدیدی نژاد محمد رضا381393
18راهکارهای علامه حلی در برخورد با تعارض آرای رجالی در خلاصةالاقوالمحمد کاظم رحمان ستایش, فاطمه ژیانموارد دیگر331393
19توثيق مشايخ احمد بن محمد بن عيسی اشعری در ترازوی نقدبخشی جویباری محمدصادقموارد دیگر281393
20بررسی رجالی و حدیثی اتحاد و تعدد ابن ابی عمیربخشی محمد صادق1161392
صفحه از 2
تعداد موارد : 30