ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّعقربانی محمد1421395
2عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایتجارح حکمت3171395
3بازخوانی معیار بخاری در گزینش احادیث و نقد و بررسی شروط راویانحسینی سید معصوم2791395
4جرح راوی بر اساس مذهب؛ اسباب و نتایجحیدری نسب علیرضا1721395
5خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهنغلامعلی مهدی3471395
6عوامل پنهان خطا در تضعيفات رجالیپورنعمان احسان4611394
7مبنای ملاک‌های ترجيح اقوال رجاليون در تعارض جرح و تعديلعزیزی سید مجتبی17101394
8بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثيقات عامّ رجالیمعارف مجید13811394
9اعتبارسنجی روايت «حب علی حسنه لا تضر معها سيئه » در مصادر شيعه و سنیرستمی محمد حسن12321394
10روايت عمر بن حنظله، مقبوله يا صحيحه؟کلانتری علی اکبر25311394
11جستاری دربارۀ مدلول عبارت« سليم الجنبه»طباطبایی سید کاظم13221394
12جریان‌شناسی غلو و غالیان در رجال نجاشیدیاری بیدگلی محمد تقی73901384
13وثوق صدورى و وثوق سندى و ديدگاه هاربانی محمد حسن13451378