ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1راوی پژوهی «محمد بن علی بن نعمان» معروف به «مؤمن الطاق»مرتضی حائری شیرازی, محمد فیاضی301396
2ارزيابی رجالی شخصيت مسور بن مخرمه در عرصه سیاست و حدیثسید رضا مودب, سید محمد تقی موسوی کراماتی841396
3وثاقت محمدبن‌سنان در ترازوی نقد و بررسیعلی اکبر ایزدی فر, سید مجتبی حسینی نژاد, زینب السادات حسینی1131396
4ارزیابی شخصیت و عملکرد عبدالله‌بن‌مسعودپور اسماعیل احسان981396
5جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقینعلی نژاد عبدالله1591396
6معرفی مقاتل بن سلیمان (صاحب تفسیر کبیر)ناوشکی رسول1381396
7بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر ب...هادی وکیلی, تهمینه رئیس السادات941396
8تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌سنتعلی حاجی خانی, کاوس روحي برندق, علی مصلایی پور, نوروز امینی2541396
9تأملی در روایات نکوهش عبدالله بن عباس در برخی منابع متقدم شیعیسید جعفر صادقی, عبد الهادی فقهی زاده, علیرضا دل افکار2131396
10سیمای محمد بن ابوبکر در منابع شیعی و سنیناظمیان فرد علی4751396
11سیاست مذهبی خلفای راشدینعلی محمد ولوی, شهلا بختیاری3011396
12بازشناسی جریان هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیهگرامی سید محمد هادی2991396
13تسامح ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغهعباسی علی اکبر4721396
14بررسی و تحلیل نقش عمروعاص در تاریخ اسلامآیت قبادی, فهیمه کلباسی اصفهانی2021396
15تشیع عبدالله بن عباس از منظر مناظرات او (2)رباط جزی مجید2571396
16تشیع عبدالله بن عباس از منظر مناظرات او (1)رباط جزی مجید3221396
17بررسی و تحلیل نقش حذیفه بن یمان در تاریخ صدر اسلامسیاوش یاری, آیت قبادی3501396
18تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیسغفوری نژاد محمد 1741395
19عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّعقربانی محمد4271395
20عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایتجارح حکمت8761395
صفحه از 2
تعداد موارد : 31