ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی2861399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی3251398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی7841398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه22501395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی16531395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی9401394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور72791390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی13331389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان323281388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی482601386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی66401386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی117881385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش658971384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم166621384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی45211384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن224581384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی934961383
18المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه348711382
19رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم301261380
20رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم164651380
صفحه از 2
تعداد موارد : 40