ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی171398
2روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه15511395
3گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی11111395
4نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی3821394
5نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور65761390
6اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی7871389
7أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان294051388
8الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی435451386
9رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی59211386
10بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی108531385
11الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش592841384
12رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم151001384
13حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی38521384
14رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن204091384
15انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی887421383
16المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه314721382
17رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم283551380
18رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم152731380
19رسالة في « محمد بن الفضيل »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم215981380
20رسالة في « محمّد بن سنان »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم399871380
صفحه از 2
تعداد موارد : 38