ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی1951399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی2451398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی6651398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه21351395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی15651395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی8441394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور71701390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی12451389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان317851388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی474551386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی64901386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی116321385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش648541384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم163681384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی44031384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن221451384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی925411383
18المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه342991382
19رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم298151380
20رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم161951380
صفحه از 2
تعداد موارد : 40