ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی4161399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی4491398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی9751398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه24221395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی17811395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی10661394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور74881390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی14591389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان333371388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی508681386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی68951386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی120581385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش679071384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم170621384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی47411384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن231201384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی955341383
18المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه360581382
19رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم312021380
20رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم170511380
صفحه از 2
تعداد موارد : 40