ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی1121399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی1651398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی5741398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه20611395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی15111395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی7741394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور71061390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی11831389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان314281388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی469051386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی64131386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی115351385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش638141384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم161781384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی43361384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن218561384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی920571383
18المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه338441382
19رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم296871380
20رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم161051380
صفحه از 2
تعداد موارد : 40