ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی8131399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی7441398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی13831398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه27491395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی20701395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی13521394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور80321390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی17231389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان351791388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی571381386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی74891386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی127301385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش716111384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم178401384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی53381384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن246891384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی1004251383
18إكليل المنهج في تحقيق المطلبکرباسی محمد جعفر384871383
19المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه383231382
20الرّسائل الرّجاليّه ج2کلباسی محمد ابراهیم604961381
صفحه از 3
تعداد موارد : 45