ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی9561399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی8831398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی15751398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه28911395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی22101395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی14731394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور82841390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی18311389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان361461388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی601581386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی77721386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی129951385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش735381384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم183401384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی56461384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن256511384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی1028361383
18إكليل المنهج في تحقيق المطلبکرباسی محمد جعفر392571383
19المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه393921382
20الرّسائل الرّجاليّه ج2کلباسی محمد ابراهیم626061381
صفحه از 3
تعداد موارد : 45