ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی1791399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی2221398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی6471398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه21231395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی15541395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی8261394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور71541390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی12341389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان317571388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی473511386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی64791386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی116121385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش646511384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم163261384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی43921384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن220871384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی925031383
18المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه342211382
19رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم298061380
20رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم161861380
صفحه از 2
تعداد موارد : 40