ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی10951399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی10121398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی17241398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه31181395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی23251395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی16631394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور85071390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی19171389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان367781388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی610801386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی79671386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی132381385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش744671384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم186041384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی57971384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن260711384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی1049771383
18إكليل المنهج في تحقيق المطلبکرباسی محمد جعفر398581383
19المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه398241382
20الرّسائل الرّجاليّه ج2کلباسی محمد ابراهیم643741381
صفحه از 3
تعداد موارد : 45