ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی191399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی741398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی4681398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه19651395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی14101395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی6931394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور70081390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی11151389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان308561388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی458831386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی63311386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی114131385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش621531384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم158111384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی42551384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن213641384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی914901383
18المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه329711382
19رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم294501380
20رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم159901380
صفحه از 2
تعداد موارد : 40