ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی3421398
2روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه18521395
3گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی13231395
4نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی6101394
5نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور68891390
6اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی10301389
7أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان303511388
8الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی450741386
9رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی62251386
10بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی112411385
11الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش609021384
12رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم155481384
13حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی41331384
14رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن210321384
15انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی905011383
16المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه323361382
17رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم290791380
18رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم157581380
19رسالة في « محمد بن الفضيل »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم225121380
20رسالة في « محمّد بن سنان »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم410401380
صفحه از 2
تعداد موارد : 38