ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی1881398
2روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه17081395
3گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی12221395
4نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی4981394
5نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور67451390
6اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی9181389
7أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان299711388
8الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی444611386
9رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی60801386
10بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی110651385
11الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش602801384
12رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم153531384
13حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی40011384
14رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن207641384
15انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی898301383
16المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه320081382
17رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم288051380
18رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم155681380
19رسالة في « محمد بن الفضيل »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم221671380
20رسالة في « محمّد بن سنان »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم406921380
صفحه از 2
تعداد موارد : 38