ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواةعلی نژاد جویباری ابوطالبکتب تحقیقی رجالی4521399
2نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشّیببرکته شمشیری رحیمهکتاب شناسی و نسخه شناسی4881398
3درنگی بر نسخه تصحیح شده فهرست شیخ طوسی توسط سید عبدالعزیز طباطبائیسید محمد جواد شبیری, محمد باقر ملکیانکتب تحقیقی رجالی10281398
4روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجالفتحیه فتاحی زاده, محمد کاظم رحمان ستایش, سمیه رضوی‌خواه24651395
5گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه...توحیدی نژاد علی18231395
6نوآوری های مزّی در «تهذیب الکمال»پرویز رستگار, عاطفه خاتمی11011394
7نقش غاليان در اشتهار تهمت غلو به جابر جعفيعباس احمدوند, سعید طاوسی مسرور75491390
8اثری رجالی از میراث شیعیان حلبمطهری سید مصطفی14891389
9أحوال رجال الاُصول الستّة عشراحمدیان نجف آبادی محمد علی بن رمضان336171388
10الفوائد الرجاليةکلباسی ابوالهدی517281386
11رساله شيخ بهايي در باره محمّد بن اسماعيلسلیمانی آشتیانی مهدی69701386
12بررسي توصيف رجالي محمّد بن سنانخادم پیر علی121351385
13الفوائد الرجاليةمحمد باقر قاینی بیرجندی, محمد کاظم رحمان ستایش684691384
14رسالة في أحوال أبي بصيرچهار سوقی محمد هاشم171641384
15حاشية رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرشبیری زنجانی سید موسی48161384
16رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصيرموسوی خوانساری مهدی بن حسن233261384
17انجاب الثقات في فحول الرواةالشریف علی نقی962901383
18المراشحنایینی میرزا محمد بن محمد ه363751382
19رسالة في « معاوية بن شريح »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم314741380
20رسالة في « محمّد بن قيس »الکلباسی محمد بن محمد ابراهیم172211380
صفحه از 2
تعداد موارد : 40