عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار  5
عمدة عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار

در صدد بیان مناقب، صفات و فضایل امام علی بن ابی طالب(ع) است.

علی(ع) مظهر عدل و فاطمه(س) مظهر تقوی  9
علی(ع) مظهر عدل و فاطمه(س) مظهر تقوی

کتاب، شامل اشعار و سرودهایی در مدایح و مراثی دو کوثر نور و دو دریای رحمت، یعنی امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهراست.

فروغ ولایت: تاریخ تحلیلی زندگانی امیرالمؤمنین علی(ع)  33
فروغ ولایت: تاریخ تحلیلی زندگانی امیرالمؤمنین علی(ع)

کتاب آمیزه ای از رخدادهای تاریخی مربوط به امام علی(ع) و تحلیل آنها و نگاه کلامی به حوادث و دفاع از شخصیت و حقانیت امام و تبیین رفتارهای امام در دوران های مختلف زندگی او ...

علی(ع) قهرمان معجزات و کرامات  63
علی(ع) قهرمان معجزات و کرامات

کتاب، ترجمه جلد دوم ارشاد القلوب دیلمی است که به بررسی شخصیت امام علی(ع) و فضایل و کرامت های آن حضرت می پردازد.

علی(ع)، صراط مستقیم  73
علی(ع)، صراط مستقیم

نگرشی است بر فضایل و مقامات امام علی(ع) و اهل بیت از نظر قرآن و حدیث.

علی(ع)، آینه عرفان  82
علی(ع)، آینه عرفان

پژوهشی است در عرفان نظری و عملی از نگاه امیر مؤمنان(ع).

شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)  59
شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)

دیوانی است که به نام دیوان امام امیر مؤمنان شهرت یافته، و عبارت است از مجموعه ای از اشعار منسوب به امام که از به هم پیوستن مجموعه هایی کوچکتر فراهم آمده است.

سیمای پر فروغ: پژوهشی پیرامون فضایل و مناقب امیرالمؤمنین(ع)  1446
سیمای پر فروغ: پژوهشی پیرامون فضایل و مناقب امیرالمؤمنین(ع)

این کتاب، در بر گیرنده بخش فضیلت های انسانی و صفات عالی امام علی(ع) است.

سیمای امام علی(ع) در قرآن  34
سیمای امام علی(ع) در قرآن

کتاب، ترجمه کتاب شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تألیف حاکم حسکانی زنده به ۴۷۰ هجری است.

نهج البلاغه (ترجمه آیتی)  73
نهج البلاغه (ترجمه آیتی)

این مجموعه، ترجمه خطبه ها (۲۳۹) و نامه ها (۷۹) و کلمات حکمت آمیز و اندرزهای (۴۷۲) امیر مؤمنان علی(ع) است.

نهج البلاغه (ترجمه فولادوند)  55
نهج البلاغه (ترجمه فولادوند)

ترجمه ای روان و ادیبانه از نهج البلاغه است.

سیاست نامه امام علی(ع)  2597
سیاست نامه امام علی(ع)

پژوهشی در سیره سیاسی و حکومت داری امام علی(ع) است.

سنن الامام علی(ع)  53
سنن الامام علی(ع)

کتابی در تبیین سیره عملی امام علی(ع) در امور مختلف زندگی.

زندگانی امیرالمؤمنین(ع)  51
زندگانی امیرالمؤمنین(ع)

این کتاب به بررسی سرگذشت و سیره امام اول شیعیان، حضرت علی(ع) پرداخته است.

صفحه از 10
تعداد موارد : 131