معجم الآثار المخطوطة حول الامام علی بن ابی طالب(ع)  49
معجم الآثار المخطوطة حول الامام علی بن ابی طالب(ع)

معجمی است حاوی کتاب ها و نوشته های خطی در باره امام علی(ع)، به زبان های مختلف.

مظهر ولایت  46
مظهر ولایت

پژوهشی در زندگانی امیر مؤمنان(ع) از دامن مادر تا رحلت خاتم(ص)

المسترشد فی امامة امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع)  1231
المسترشد فی امامة امیر المؤمنین علی بن ابی طالب(ع)

پژوهشی است در تبیین امامت امام علی(ع) و اثبات امامت و خلافت آن حضرت و صالح نبودن غیر او بر این مقام.

مسند الامام علی(ع)  139
مسند الامام علی(ع)

مسندنگاری مجموعه احادیثی از امام علی است

نظرة الی الغدیر  58
نظرة الی الغدیر

گزیده و اقتباسی از الغدیر، اثر گران سنگ علامه امینی است.

اسرار غدیر: گزارش تحلیلی از واقعه غدیر خم  292
اسرار غدیر: گزارش تحلیلی از واقعه غدیر خم

پژوهش و تحلیلی است از واقعه غدیر و اسرار آن.

شرحی بر خطبه غدیر  304
شرحی بر خطبه غدیر

شرحی مختصر بر خطبه غدیر است.

اطلس غدیر و عاشورا (جغرافیای تاریخی وقایع عصر امیرالمؤمنین و سیدالشهدا ع)  2188
اطلس غدیر و عاشورا (جغرافیای تاریخی وقایع عصر امیرالمؤمنین و سیدالشهدا ع)

این کتاب، برگرفته از دو کتاب دانش نامه امیر المؤمنین(ع) و دانش نامه امام حسین(ع) است.

کفایة الخصام  87
کفایة الخصام

ترجمه غایة المرام. پژوهشی در باره مسئله جانشینی بلافصل پیامبر اکرم(ص).

کتاب الجمل و صفین و النهروان  95
کتاب الجمل و صفین و النهروان

اثری تاریخی در باره سه رخداد جنگ جمل، صفین و نهروان براساس نقل ابو مخنف ازدی

قضاوت های امیرالمؤمنین علی(ع)  83
قضاوت های امیرالمؤمنین علی(ع)

مجموعه ای از داوری های شگفت انگیز و عادلانه امام علی(ع) در دوره های مختلف عمر آن حضرت است.

الفصول المائه فی حیاة ابی الائمة، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)  71
الفصول المائه فی حیاة ابی الائمة، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)

اثری توصیفی ـ تحلیلی از شخصیت، فضایل، حیات، حکومت و سخنان امام علی(ع) است.

قانون: سخنان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)  86
قانون: سخنان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)

این اثر، ترجمه دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم است که شامل مجموعه ای از سخنان، حکمت ها، وصیت ها، دعاها و مناجات های امام علی می باشد.

قصه کوفه  66
قصه کوفه

تاریخ زندگانی امام امیرالمؤمنین علی(ع) از هجرت به کوفه تا شهادت. کتاب، مروری دارد بر گوشه هایی از فضایل، کرامات اخلاقی، اوصاف برجسته و قسمتی از تاریخ زندگانی امام علی(ع).

صفحه از 11
تعداد موارد : 145