ترجمه فرحة الغری  8
ترجمه فرحة الغری

پژوهشی در تعیین جایگاه مدفن امیر مؤمنان و نیز گزارشی از کرامت های مرقد ایشان و دلایل دفن پنهان جنازه آن حضرت است.

ترجمان حیات امام علی(ع)  16
ترجمان حیات امام علی(ع)

سیره نگاری امیر مؤمنان بر اساس شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید است.

تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(ع)، پس از رحلت پیامبر(ص) تا قتل عثمان بن عفان  16
تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(ع)، پس از رحلت پیامبر(ص) تا قتل عثمان بن عفان

انگیزه ی نویسنده از این نوشته اتحاد شیعه و سنی با عنایت به بررسی و تحلیل دوران بیست و پنج ساله زندگی امیر مؤمنان(ع) است که از رحلت پیامبر(ص) تا قتل عثمان را در بر ...

پاسخ به دو شبهه پیرامون غدیر  30
پاسخ به دو شبهه پیرامون غدیر

کتاب در مقام پاسخگویی به دو شبهه در باره ی غدیر است.

پرتوی از فضائل امیر مؤمنان علی(ع) در حدیث  22
پرتوی از فضائل امیر مؤمنان علی(ع) در حدیث

110 حدیث در فضایل امام علی(ع) از کتاب های حدیثی مشهور اهل سنت.

تجلی امامت: تحلیلی از حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)  19
تجلی امامت: تحلیلی از حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)

پژوهشی است تحلیلی درباره عملکرد سیاسی و روش حکومتی امام علی(ع).

پیکار صفین  29
پیکار صفین

این کتاب، ترجمه کتاب وقعة صفین است که، به تحلیل و بررسی جنگ صفین از زوایای گوناگون می پردازد.

پیشگویی های امیرالمؤمنین(ع)  416
پیشگویی های امیرالمؤمنین(ع)

پژوهشی است در باره پیشگویی های امام علی(ع) و اطلاع آن حضرت بر علم غیب.

امیرالمؤمنین: خلیفة الله، صدیق اکبر و فاروق اعظم  38
امیرالمؤمنین: خلیفة الله، صدیق اکبر و فاروق اعظم

پژوهشی است در باره برخی از ابعاد حیات امام علی(ع).

امیرالمؤمنین(ع)  45
امیرالمؤمنین(ع)

اثری است در هفت قسمت که در آنها فضایل و مناقب و قضاوت ها و برخی از رخدادهای زندگی امیرمؤمنان با بهره گیری از متون تاریخی، حدیثی و تفسیری نگارش و تشریح شده است.

امام علی(ع) و قرآن  38
امام علی(ع) و قرآن

پژوهشی است در روش شناسی تفسیری امام علی(ع).

الامام علی(ع) فی آراء الخلفاء  36
الامام علی(ع) فی آراء الخلفاء

پژوهشی است در اعترافات خلفا در باره منزلت، شخصیت و فضیلت امام علی(ع).

امام علی(ع) صدای عدالت انسانیت  51
امام علی(ع) صدای عدالت انسانیت

نویسنده ی مسیحی این اثر، کوشیده تا ابعاد شخصیت امیر مؤمنان را در مقایسه با شخصیت ها، و نظریات وی را در قیاس با قوانین تشریع شده از سوی نهادهای جهانی بکاود و برتری امام ...

امام علی(ع) در کلام خالق و مخلوق  40
امام علی(ع) در کلام خالق و مخلوق

اثری در بررسی شخصیت امام علی(ع) از نگاه محمد تقی جعفری، مترجم و شارح نهج البلاغه است.

صفحه از 8
تعداد موارد : 100