أعلام الهدایه: الإمام علی بن محمد الهادی(ع)  498
أعلام الهدایه: الإمام علی بن محمد الهادی(ع)

پژوهشی است درباره زیست نامه و شخصیت و امامت امام هادی، امام دهم شیعیان. در این کتاب که با رویکرد کلامی نوشته شده، تلاش شده است تا ابعاد شخصیت امام هادی به صورتی روان و ...

موسوعه الامام الهادی(ع)  2316
موسوعه الامام الهادی(ع)

و الذي بين يديك أيّها القارئ الكريم من تلك الثمار الكريمة التي تستهدف عرض قبسات عن حياة الإمام العاشر عليّ بن محمّد العسكري عليهما السّلام.

زندگانی امام علی الهادی(ع)  617
زندگانی امام علی الهادی(ع)

پژوهشی است پیرامون شخصیت دهمین پیشوای شیعیان، امام هادی(ع)، که در آن برخی از ابعاد زندگانی آن حضرت، مورد بحث قرار گرفته و به شرح حال راویان و حاملان علم آن حضرت نیز، پرداخته شده ...

سخنان امام هادی(ع)  974
سخنان امام هادی(ع)

شرح چهل حدیث امام هادی(ع)

تراتیل فی زمن الذئاب  357
تراتیل فی زمن الذئاب

گزارشی آمیخته با تخیل، با بیانی احساسی و ادبی از شهر سامرا و حاکمان بنی عباس از سال های ۲۲۰ ـ ۲۴۷ هجری.