تراتیل فی زمن الذئاب  44
تراتیل فی زمن الذئاب

گزارشی آمیخته با تخیل، با بیانی احساسی و ادبی از شهر سامرا و حاکمان بنی عباس از سال های ۲۲۰ ـ ۲۴۷ هجری.

زندگانی امام علی الهادی(ع)  45
زندگانی امام علی الهادی(ع)

پژوهشی است پیرامون شخصیت دهمین پیشوای شیعیان، امام هادی(ع)، که در آن برخی از ابعاد زندگانی آن حضرت، مورد بحث قرار گرفته و به شرح حال راویان و حاملان علم آن حضرت نیز، پرداخته شده ...

أعلام الهدایه: الإمام علی بن محمد الهادی(ع)  79
أعلام الهدایه: الإمام علی بن محمد الهادی(ع)

پژوهشی است درباره زیست نامه و شخصیت و امامت امام هادی، امام دهم شیعیان. در این کتاب که با رویکرد کلامی نوشته شده، تلاش شده است تا ابعاد شخصیت امام هادی به صورتی روان و ...

سخنان امام هادی(ع)  160
سخنان امام هادی(ع)

شرح چهل حدیث امام هادی(ع)

زندگانی « حضرت امام علی النقی الهادی ( علیه السلام ) »  1378
زندگانی « حضرت امام علی النقی الهادی ( علیه السلام ) »

در این کتاب به زندگی اصحاب امام هادی - علیه السلام - و راویان و حاملان علم ایشان خواهیم پرداخت و تا آنجا که می دانیم در این زمینه کس دیگری چنین نکرده و تنها ...

موسوعه الامام الهادی علیه السلام  1724
موسوعه الامام الهادی علیه السلام

و الذي بين يديك أيّها القارئ الكريم من تلك الثمار الكريمة التي تستهدف عرض قبسات عن حياة الإمام العاشر عليّ بن محمّد العسكري عليهما السّلام.