جوان روشن ضمير  730
جوان روشن ضمير

جوانی که در اثر رعایت تقوا، به مقامات عالی رسید

پژوهشى در باره شأن نزول آيه ايثار  2742
پژوهشى در باره شأن نزول آيه ايثار

توضیحی در باره سوره حشر آیه 9

خیر  3797
خیر

معناىِ : «خير» ، «معروف» ، «بِر» ، «احسان» و «حسنه» كه در مقابل شان «شر» ، «منكَر» ، «اثم» ، «اسائه» و «سيّئه» قرار مى گيرد ، روشن و بديهى است.

توضیحی در مورد سعادت و شقاوت  2140
توضیحی در مورد سعادت و شقاوت

سعادت ، به معناى نيك بختى ، از ريشه «سعد» به معناى خير ، شادى ، و شُگون است و شقاوت ، ضدّ آن و به معناى تيره روزى و بدبختى است .

انتظار فَرَج امام عصر عليه السلام‏  3541
انتظار فَرَج امام عصر عليه السلام‏

اميد به آينده‏ اى روشن و نيكو و يا «انتظار فرج» ، يكى از مفاهيم پُرتكرار در احاديث است. اين مفهوم، به گونه‏ هاى متفاوت، در آيات و احاديث آمده است:...

اُنس  2907
اُنس

واژه «اُنس» در لغت ، ضدّ «نُفور (گريز)» و به معناى «آرام يافتن به چيزى» و «خو گرفتن» و «دل بستگى» به آن است .

بِرّ (نیکی)  2284
بِرّ (نیکی)

واژه «بِرّ» ، در اصل ، مصدر و اسم مصدر از ريشه «برر» به معناى خير و نيكى است.

بخل و شُحّ (تنگ نظری)  7967
بخل و شُحّ (تنگ نظری)

واژه «بُخل» ، در لغت عرب به معناى «منع و اِمساك» و ضدّ «كَرَم و جود» است و در فارسى ، به معناى «زُفتى و تنگ چشمى» است .

پژوهشى در باره مجادله در قرآن‏  6026
پژوهشى در باره مجادله در قرآن‏

«جَدَل» اسم مصدر از ريشه «جَدْل» است. جَدَل به معناى شدّت در پيچاندن و تاباندن است.

استئثار (ویژه خواری / انحصار طلبی)  2281
استئثار (ویژه خواری / انحصار طلبی)

استئثار ، مصدر است از ريشه «أثر» در مقابل «ايثار» و به معناى «مقدّم داشتن خود يا وابستگان و هواداران خود بر ديگران در تأمين نيازها و خواست ها» . گاه اين كلمه در ويژه ساختن خود بر اساس حكمت ، و نه بر مبناى ...

اَمَل  1185
اَمَل

اَمَل و رجا، از جهت معنا به يكديگر نزديك اند و برخى لغت شناسان گفته اند كه معناى واحدى دارند و ميان آنها اختلاف اندكى وجود دارد...

ادب  5383
ادب

ادب ، در اصل به معناى دعوت از مردم براى اجتماع بر «مأدُبه (طعام)» ، است...

سخنى درباره اُخوّت ، در قرآن و حديث  6291
سخنى درباره اُخوّت ، در قرآن و حديث

بررسى موارد كاربرد دو كلمه «أخ» و «اُخت» در قرآن و حديث ، نشان مى دهد كه اين واژه ، در همان معانى لغوى آن (يعنى انواع پيوندهاى نسبى و غير نسبى) استعمال شده است...

امانت  2484
امانت

واژه «امانت» ، ضدّ «خيانت» ، مصدر و از ريشه «أمن» به معناى آرامش قلب است ...

صفحه از 3
تعداد موارد : 38