سخنى درباره آثار دوستى براى خدا

سخنى درباره آثار دوستى براى خدا

دوستىِ براى خدا ، تنها راه رسيدن به جامعه آرمانى مبتنى بر محبّت است و جز از اين طريق ، عداوت و فساد و تباهى از زمين ريشه‏كن نخواهد شد ادامه
تاریخ :  4 شهریور 1399 تعداد بازدید :  39
اُلفت (همدلی)

اُلفت (همدلی)

اُلفت در لغت ، مصدر و به معناى پيوستن چيزى به چيز ديگر است . ادامه
تاریخ :  4 شهریور 1399 تعداد بازدید :  52
اخوت (برادری)

اخوت (برادری)

اخوت در لغت و اصطلاح دینی مورد بررسی قرار گرفته است. ادامه
تاریخ :  3 شهریور 1399 تعداد بازدید :  51
سخنى در باره به زحمت افتادن براى پذيرايى از مهمان

سخنى در باره به زحمت افتادن براى پذيرايى از مهمان

رواياتى كه موضوع «تكلّف» يعنى به زحمت افتادن براى مهمان در آنها آمده ، به سه دسته تقسيم مى شوند : ... ادامه
تاریخ :  26 اسفند 1396 تعداد بازدید :  1994
سخنى درباره اُخوّت ، در قرآن و حديث

سخنى درباره اُخوّت ، در قرآن و حديث

بررسى موارد كاربرد دو كلمه «أخ» و «اُخت» در قرآن و حديث ، نشان مى دهد كه اين واژه ، در همان معانى لغوى آن (يعنى انواع پيوندهاى نسبى و غير نسبى) استعمال شده است... ادامه
تاریخ :  2 خرداد 1394 تعداد بازدید :  7915
تحليلى در باره رازِ دوستى و دشمنى براى خدا

تحليلى در باره رازِ دوستى و دشمنى براى خدا

این تحلیل، پاسخگوی دو سؤال است: نخست، اين كه: انگيزه الهى در دوستى و برادرى ، چگونه دشمنى ها را ريشه كن مى كند و جامعه انسانى را يك پارچه و متّحد مى نمايد؟ دوم، اين كه: اگر اسلام ، خواستار جامعه مبتنى بر محبّت است ، چرا پيروان خود ... ادامه
تاریخ :  9 اردیبهشت 1394 تعداد بازدید :  1066