دفاع نسایی از امام علی(ع)  1705
دفاع نسایی از امام علی(ع)

طبق خبری نسايى، (م 303 ق)، يكى از نويسندگان صحاح و سنن در راه دفاع از امیرالمومنین(ع) کشته شد.

عمّار بن ياسر  862
عمّار بن ياسر

یار وفادار و برجسته ی امیرالمؤمنین(ع)

زيد بن صوحان  469
زيد بن صوحان

معرفی زيد بن صوحان

ميثم تمّار  388
ميثم تمّار

شرحی کوتاه از زندگی ميثم تمّار.

كميل بن زیاد نخعی  641
كميل بن زیاد نخعی

زندگینامه ی کوتاه از کمیل بن زیاد

مختار ثقفى  557
مختار ثقفى

زندگینامه ی کوتاه از مختار ثقفى.

بهلول  872
بهلول

بهلولى كه نامش در روايات آمده ، يكى از دو شخصيت مى تواند باشد.

عبد اللّه  بن جحش  818
عبد اللّه بن جحش

از اصحاب پیامبر(ص)

عبد اللّه‏ بن سعد بن أبى سرح  1635
عبد اللّه‏ بن سعد بن أبى سرح

از اصحاب پیامبر(ص)

عكرمه پسر ابو جهل  653
عكرمه پسر ابو جهل

از اصحاب پیامبر(ص)

شناخت نامه كسانى كه مورد دعای اهل بیت(ع) قرار گرفته اند  21149
شناخت نامه كسانى كه مورد دعای اهل بیت(ع) قرار گرفته اند

نام افرادی در تاریخ ثبت شده است که پیامبر(ص) و اهل بیت او به آنان دعا کرده اند. این افراد به اجمال و به ترتیب حروف الفبا معرفی می شوند.

مُغَيرة بن سعيد عِجلى  699
مُغَيرة بن سعيد عِجلى

رئیس فرقه بَتَريه

مَصقَلَة بن هُبَيره  962
مَصقَلَة بن هُبَيره

از یاران امام علی(ع)

مُصعَب بن عُمَير  736
مُصعَب بن عُمَير

از اصحاب رسول خدا(ص)

صفحه از 19
تعداد موارد : 262