دفاع نسایی از امام علی(ع)  1809
دفاع نسایی از امام علی(ع)

طبق خبری نسايى، (م 303 ق)، يكى از نويسندگان صحاح و سنن در راه دفاع از امیرالمومنین(ع) کشته شد.

عمّار بن ياسر  935
عمّار بن ياسر

یار وفادار و برجسته ی امیرالمؤمنین(ع)

زيد بن صوحان  522
زيد بن صوحان

معرفی زيد بن صوحان

ميثم تمّار  439
ميثم تمّار

شرحی کوتاه از زندگی ميثم تمّار.

كميل بن زیاد نخعی  722
كميل بن زیاد نخعی

زندگینامه ی کوتاه از کمیل بن زیاد

مختار ثقفى  615
مختار ثقفى

زندگینامه ی کوتاه از مختار ثقفى.

بهلول  920
بهلول

بهلولى كه نامش در روايات آمده ، يكى از دو شخصيت مى تواند باشد.

عبد اللّه  بن جحش  865
عبد اللّه بن جحش

از اصحاب پیامبر(ص)

عبد اللّه‏ بن سعد بن أبى سرح  1689
عبد اللّه‏ بن سعد بن أبى سرح

از اصحاب پیامبر(ص)

عكرمه پسر ابو جهل  707
عكرمه پسر ابو جهل

از اصحاب پیامبر(ص)

شناخت نامه كسانى كه مورد دعای اهل بیت(ع) قرار گرفته اند  22432
شناخت نامه كسانى كه مورد دعای اهل بیت(ع) قرار گرفته اند

نام افرادی در تاریخ ثبت شده است که پیامبر(ص) و اهل بیت او به آنان دعا کرده اند. این افراد به اجمال و به ترتیب حروف الفبا معرفی می شوند.

مُغَيرة بن سعيد عِجلى  745
مُغَيرة بن سعيد عِجلى

رئیس فرقه بَتَريه

مَصقَلَة بن هُبَيره  1005
مَصقَلَة بن هُبَيره

از یاران امام علی(ع)

مُصعَب بن عُمَير  785
مُصعَب بن عُمَير

از اصحاب رسول خدا(ص)

صفحه از 19
تعداد موارد : 262