سخنى در باره اخبار ثواب انقياد  1201
سخنى در باره اخبار ثواب انقياد

توضیحی در باره احادیث «من بلغ»

سخنى در باره گزارش محمّد بن سنان از فلسفه احكام  1119
سخنى در باره گزارش محمّد بن سنان از فلسفه احكام

در خصوص سند و متن گزارش محمّد بن سنان در باره فلسفه احكام، توجّه بدين نكات ، مفيد است :...

فریضه و سنت  1312
فریضه و سنت

فریضه و سنت به معنای احکام فقهی است.

سخنى درباره مشتركات در فقه  1906
سخنى درباره مشتركات در فقه

در فقه ، مشتركات به اشيايى اطلاق مى شود كه منافع و بهره بردارى از آنها براى همه مباح است و به عموم مسلمانان تعلّق دارند و مختصّ كسى نيستند .

بدعت  4776
بدعت

بدعت به معنای افزودن یا کاستن در دین است