بازدید : 3482

بررسی حديث اصلاح‌طلبی امام حسين(ع)

چکیده : در اين نوشتار حديث معروف منسوب به امام حسين(ع) «إنّما خَرجت لِطلب الاصلاح...» از اين جهت بررسی شده که آيا متن آن حاکی از قصد امام حسين(ع) برای اصلاح در دين است يا اصلاح در امت؟ نگارنده به اين نتيجه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : سید ضیاءالدین علیا نسب
بازدید : 2485

نقد روايات فقهی منقول از علی بن ابی‌طالب(ع) در تفسير الدر المنثور

چکیده : تفسير الدر المنثور سيوطی از تفاسير روايی اهل تسنن و از جمله تفاسير ترتيبی است که در آن، روايات بدون هيچ اظهار نظری ذيل آيات، نقل شده است. سيوطی، روايات فراوانی از رسول خدا(ص)، صحابه، تابعان و تابعان تابعان نقل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نهله غروی نایینی‏
پديدآورنده : نرگس نطقی
بازدید : 2615

بررسی و نقد سند و متن يک حديث تفسيری دربارۀ حروف مقطعۀ قرآن

چکیده : يکی از موضوعات قرآنی که ديدگاه‌های مختلفی دربارۀ آن مطرح شده، حروف مقطعۀ قرآن کريم است. در تفسير اين حروف و اينکه منظور خداوند متعال از آن‌ها چه بوده، سخنان متفاوتی بيان شده است. در اين ميان، برخی از روايات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی اکبرنژاد
بازدید : 2869

بررسی جايگاه بيوتات روايی در رجال بحرالعلوم

چکیده : بحث دربارۀ ‌خاندان‌های رجالی و روايی از نکات مهم در حوزۀ علم رجال است؛ بيوتاتی که همواره در نشر و انتقال احاديث و مبانی دينی بيشترين تأثير را داشتند. به همين سبب، در طول تاريخ علم رجال برخی از محققان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : حلیمه ید اللهی کرسیکلا
بازدید : 2469

عوامل پنهان خطا در تضعيفات رجالی

چکیده : تضعيفات رجالی، پرحاشيه‌ترين بخش علم رجال است. جارحان فقط در پاره‌ای از موارد به عوامل تضعيف راويان اشاره کرده‌اند. توجه به رفتار عملی اصحاب در برخورد با اين دستۀ متهم به ضعف و از ديگر سو، توجه به اختلاف فراوان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احسان پورنعمان
بازدید : 2589

ثقه الاسلام کلينی و روايات سهوالنبی(ع)

چکیده : يکی از دقيق‌ترين و پرمناقشه‌ترين ابعاد عصمت پيامبر اکرم(ص) مسئلۀ عصمت ايشان از سهو و نسيان است. متکلمان اسلامی به دو دسته موافق و مخالف سهو پيامبر(ص) تقسيم شده‌اند و رساله-های زيادی را در اين باب نوشته و نيز بخش‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی
پديدآورنده : مهدی جدّی
بازدید : 3315

هشام و اعتقاد به تجسيم در روايات

چکیده : در دين مبين اسلام، تعليم و تعلم از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است. در قرن دوم، هم زمان با عصر امام صادق(ع) به دليل مساعد بودن شرايط، زمينۀ نشر و گسترش معارف دينی فراهم شد و حضرت توانست افراد زيادی را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه خان صنمی
پديدآورنده : شعبان علی خان صنمی
بازدید : 2511

دفاع از اصالت ادعيۀ اهل بيت(ع)، مطالعۀ موردی دعای عرفه

چکیده : از جمله آثار برجستۀ دعايی شيعه، دعای عرفۀ منسوب به امام حسين(ع) است. متن اين دعا خالی از إسناد و با حذف‌ها و الحاقاتی در نسخ مختلف، تنها در آثار متأخرتر از سدۀ هفتم هجری قابل بازيابی است. همين نقل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حامد خانی
بازدید : 3158

نقد و بررسی نظريۀ گلدتسيهر دربارۀ تقدم نقد سند حديث بر نقد متن

چکیده : ايگناتس گلدتسيهر، از مشهورترين خاورشناسان غربی، معتقد است که روش مسلمانان در نقد روايات عمدتاً محدود به نقد إسناد حديث بود و داوری دربارۀ ارزش محتوای روايات نيز به صحت إسناد بستگی داشت. پس از گلدتسيهر نيز، برخی از خاورشناسان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : سعید شفیعی
بازدید : 2083

روايت «لا نُوَرِّثُ ماترکنا صَدَقَه» در دو نگاه

چکیده : در منابع روايی اهل سنت از قول ابوبکر چنين آمده است:‌ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ [وَ آلِهِ‏] يقول انّا معاشر الانبياء لا نُوَرِّثُ ماترکنا صَدَقَه». اين روايت نزد اهل سنت قطعی الصدور است، ولی اماميه آن را هم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار