577 - طلب وسعت رزق در سالمندی (3)  20
577 - طلب وسعت رزق در سالمندی (3)

وَ اجعَل أوسَعَ‌ رِزقِكَ‌ عَلَيَ‌ إذا كَبِرتُ‌ آخرین نکته در این باره این است که با اینکه انسان در جوانی هم نیاز به وسعت رزق ...

576 - طلب وسعت رزق در سالمندی (2)  9
576 - طلب وسعت رزق در سالمندی (2)

وَ اجعَل أوسَعَ‌ رِزقِكَ‌ عَلَيَ‌ إذا كَبِرتُ‌ نکته بعدی، درباره «وسعت رزق» است. در لسان روایات، این تعبیر، هم در مورد رزق مادی به کار رفته ...

575 - طلب وسعت رزق در سالمندی (1)  9
575 - طلب وسعت رزق در سالمندی (1)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، وَ اجعَل أوسَعَ‌ رِزقِكَ‌ عَلَيَ‌ إذا كَبِرتُ‌. در بخش دیگری از دعای نورانی مکارم الاخلاق، بعد از درود بر خاندان ...

574 - شرایط اکمال زیورهای متقین (6)  10
574 - شرایط اکمال زیورهای متقین (6)

و رَفضِ أهلِ البِدَعِ، و مُستَعمِلِي الرأيِ المُختَرَع‌ امر اول «دوام طاعت» و امر دوم «همراهی اکثریت» بود که در جلسات قبل بیان شد. امر ...

573 - شرایط اکمال زیورهای متقین (5)  9
573 - شرایط اکمال زیورهای متقین (5)

وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ و لُزومِ الجَماعَة‌. در این فراز و فراز بعد از آن، سه شرط برای کامل شدن آن ارزش‌های اخلاقی آمده ...

572 - شرایط اکمال زیورهای متقین (4)  46
572 - شرایط اکمال زیورهای متقین (4)

وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ و لُزومِ الجَماعَة‌ یکی دیگر از اموری که مکمل صفات نیک انسان است و در این فراز از دعای مکارم ...

571 - شرایط اکمال زیورهای متقین (3)  16
571 - شرایط اکمال زیورهای متقین (3)

وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ‌ سومین نکته در این باره این است که چرا به جای اینکه بفرماید: «أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِالطَّاعَةِ»، فرمود: «أَكْمِلْ ذَلِكَ ...

570 - شرایط اکمال زیورهای متقین (2)  21
570 - شرایط اکمال زیورهای متقین (2)

وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ‌. این جمله و دو جمله بعدی، بیانگر سه شرط برای تکمیل زیورهای نیک و صفات نیکوی اهل تقوا است. درباره ...

569 - شرایط اکمال زیورهای متقین  86
569 - شرایط اکمال زیورهای متقین

وَ أَكْمِلْ ذَلِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّاعَةِ‌. هجده ویژگی برای انسان‌های صالح و باتقوا، تحت عنوان «حِلْيَة الصَّالِحِينَ» و «زِينَة الْمُتَّقِينَ»، بیان شد. در ادامه این مقطع، امام(علیه ...

568 - زیاد دیدن بدی‌ها (2)  294
568 - زیاد دیدن بدی‌ها (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... استِكثارِ الشَّرِّ و إن قَلَّ مِن قَولي و فِعلي‌. روایات مربوط به اینکه انسان نباید کارهای بد کوچک خود را ناچیز ...

صفحه از 50
تعداد موارد : 499