۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)  19
۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)  6
650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)  8
649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

۶۴۸ - حمد و ثنای خدای سبحان (۲)  13
۶۴۸ - حمد و ثنای خدای سبحان (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

۶۴۷ - حمد و ثنای خدای سبحان (۱)  53
۶۴۷ - حمد و ثنای خدای سبحان (۱)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ و إغراقا فِي الثَّناءِ عَلَيك‌...

۶۴۶ -پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۱)  34
۶۴۶ -پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۱)

در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق از خدای سبحان درخواست شده تا آنچه شیطان از سخنان زشت بر زبان جاری می‌کند را به ...

۶۴۵ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۰)  36
۶۴۵ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۰)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ. ناسزاگویی به همه موجودات، ششمین موردی که ناسزا گفتن به آن از منظر ...

۶۴۴ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۹)  17
۶۴۴ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۹)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ... در تبیین فرازی از دعای مکارم الاخلاق، صحبت در انواع «ناسزاگویی» بود. تا ...

۶۴۳ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۸)  18
۶۴۳ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۸)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ، نوع چهارم از انواع ناسزاگویی، ناسزاگویی به کسی که به ما دشنام داده ...

۶۴۲ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۷)  15
۶۴۲ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۷)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ... از جمله گناهانی که در اثر وسوسه شیطان بر زبان می‌شود و در ...

صفحه از 58
تعداد موارد : 573