۶۵۸ - مفهوم ظلم  16
۶۵۸ - مفهوم ظلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و لا اظلَمَنَّ و أَنتَ مُطيقٌ لِلدَّفعِ عَنّي‌ و لا أظلِمَنَّ و أَنتَ القادِرُ عَلَى القَبضِ مِنّي. خدایا! ترتیبی ...

657 - حقیقت ذکر خدا  9
657 - حقیقت ذکر خدا

نُطقاً بِالحَمدِ لَكَ، و إغراقاً فِي الثَّناءِ عَلَيكَ، و ذَهاباً في تَمجيدِكَ، و شُكراً لِنِعمَتِكَ، وَ اعتِرافاً بِإِحسانِكَ، و إحصاءً لِمِنَنِكَ‌، آنچه اهمیت دارد این ...

656 - تبدیل وسوسه‌های شیطانی به یاد خدا  8
656 - تبدیل وسوسه‌های شیطانی به یاد خدا

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ أو هُجرٍ، أو شَتمِ عِرضٍ، أو شَهادَةِ باطِلٍ، أوِ اغتِيابِ مُؤمِنٍ غائِبٍ، أو سَبِّ حاضِرٍ، و ما ...

۶۵۵ - سرّ همراهی تحمید و تسبیح  40
۶۵۵ - سرّ همراهی تحمید و تسبیح

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. چرا در قرآن «حمد» همراه با «تسبیح» آمده است؟ یا مثلا در ذکر ...

654 - فرق «تحمید» و «تسبیح»  19
654 - فرق «تحمید» و «تسبیح»

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. صحبت در تبیین «حمد الهی» بود. فرق «حمد» و «تسبیح» چیست؟ در این ...

۶۵۳ - برکات حمد الهی (۲)  20
۶۵۳ - برکات حمد الهی (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. اشاره شد که اولین برکت حمد کردن خداوند، فاصله گرفتن از چارپایان و ...

۶۵۲ - برکات حمد الهی (۱)  18
۶۵۲ - برکات حمد الهی (۱)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌. نکته‌ای دیگر در باره «حمد الهی»، فایده تحمید و ستایش خدای سبحان است، ...

۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)  40
۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)  20
650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)  22
649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

صفحه از 58
تعداد موارد : 580