سرآغاز هجرت به عنوان مبدأ تاریخ

از چه زمانى ، هجرت پيامبر اسلام (ص) به عنوان مبدأ تاريخ تعيين شد؟
 1970

مژده ی حلول ماه ربیع الاول

آیا سخن زیر از پیامبر(ص) است؟ هر کس مژده ی ماه ربیع الاول را بدهد، من بشارت بهشت را به او می دهم.
 16717

بشارت به خروج ماه صفر

آیا چنین حدیثی از قول پیامبر(ص) صحت دارد؟ هرکس خروج ماه صفر را به من بشارت دهد، به بهشت می رود.
 8534