سید علی خامنه ای
26 اردیبهشت 1395
قرآن صاعد (5) ـ ظلم‌ستیزی  2901
قرآن صاعد (5) ـ ظلم‌ستیزی

پنجمین و آخرین برنامه از این مجموعه شامل بیانات رهبر انقلاب پیرامون مفهوم ظلم‌ستیزی در دعای شریف مکارم الاخلاق ـ دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه ـ ...

سید علی خامنه ای
26 اردیبهشت 1395
قرآن صاعد (4) ـ خودنگری  2195
قرآن صاعد (4) ـ خودنگری

چهارمین برنامه از این مجموعه شامل بیانات رهبر انقلاب پیرامون مفهوم خودنگری در دعای سی و دوم صحیفه‌ی سجادیه است.

سید علی خامنه ای
26 اردیبهشت 1395
قرآن صاعد (3) ـ اصلاح درون  2303
قرآن صاعد (3) ـ اصلاح درون

سومین برنامه از این مجموعه شامل بیانات رهبر انقلاب پیرامون مفهوم اصلاح درون در دعای شریف مکارم الاخلاق ـ دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه ـ است. ...

سید علی خامنه ای
26 اردیبهشت 1395
قرآن صاعد (2) ـ لباس تقوا  2261
قرآن صاعد (2) ـ لباس تقوا

دومین برنامه از این مجموعه شامل بیانات رهبر انقلاب پیرامون مفهوم تقوا در دعای مکارم الاخلاق ـ دعای بیستم صحیفه‌ی سجادیه ـ است.

سید علی خامنه ای
25 اردیبهشت 1395
قرآن صاعد (1) ـ صحیفه سجادیه  2524
قرآن صاعد (1) ـ صحیفه سجادیه

اولین برنامه از این مجموعه شامل نوشتاری از حضرت امام خمینی رحمةالله‌علیه درباره‌ی صحیفه‌ی سجادیه و بیانات رهبر انقلاب اسلامی پیرامون انس با این کتاب ...