بازدید : 710

عطیة بن سعد عوفی و تفسیر قرآن

چکیده : مطمئن‌ترین ابزار برای فهم کلام الهی، روایات تفسیری معصومان: است. این روایات را _ که عالمان و مفسران صحابه و تابعین از زمان صدور آن ارائه داده‌اند _ چه بسا بر اثر فهم گوناگون از روایات و همراهی عوامل مختلف، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مهدی حسینی
بازدید : 746

اهل‌بیت‌ و جایگاه تبیین مجملات قرآن

چکیده : تفسیر اهل‌بیت: به دلیل گستردگی معانی و معارف آیات الهی و ارتباط و اتصال آموزه‌های این خاندان به وحی، اختصاص به ایشان داشته دیگران از ورود به این حیطه ناتوان هستند. روایات تفسیری اهل‌بیت: در زمینه‌های متفاوت از جمله تفسیر، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سکینه آخوند
بازدید : 733

دو چهره از قرآن: قرآن و مصحف

چکیده : قرآن متن شرعی متعارفی تلقی می‌شود که شکل‌دهندۀ ‌سند بنیادین اسلام است. مقالۀ ‌پیش‌رو رهیافت نوینی را پیشنهاد می‌دهد که عبارت است از: تلقی قرآن به عنوان فرآیند ارتباطات بین پیامبر6 و جامعه‌اش؛ فرآیندی که امکان بازیابی ماهیت نمایشی قرآن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : آنجلیکا نویورت
پديدآورنده : مهدی عزتی آراسته
بازدید : 602

بررسی و نقد دیدگاه زرقانی در بارۀ تقدم مصحف ابو بکر بر مصحف امیر‌مؤمنان (علیه السلام)

چکیده : در باره اولین جمع‌آوری مصحف، پس از رحلت رسول اکرم6، دو دیدگاه اصلی وجود دارد که مبتنی بر دو دسته از روایات است: نخست، دیدگاه مشهور و چه بسا اتفاق شیعی، از جمله آیةالله معرفت; که این جمع را به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الکریم بهجت پور
پديدآورنده : زهرا بهجت پور
بازدید : 705

شیوه مطلوب قرائت قرآن کریم از منظر روایات معصومان با رویکرد انتقادی به شیوه‌های جدید

چکیده : در منابع دینی در موضوع قرائت قرآن روایات زیادی وجود دارد. با توجه به مجموع روایاتی که در شریعت مقدس به چشم می‌خورد، پی می‌بریم که مراد شارع از تلاوت صحیح و با رعایت آداب چه تلاوتی است؛ از یک ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رسول آهنگران
پديدآورنده : محمدرضا محمودی
بازدید : 665

علّامه طباطبایی و معناشناسی اسماء در آیه «و علّم آدم الأسماء»

چکیده : در معناشناسی «الاسماء» در آیه «و علّم آدم الأسماء ...»، میان مفسران شیعه اختلاف نظر جدی وجود دارد. بر پایه دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی; در المیزان و هم‌چنین تفسیر تسنیم، مقصود از «الاسماء» در این آیه «مفاتح» (انعام: 59) و «خزائن» (حجر: ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد قدسی
بازدید : 973

گونه‌شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق

چکیده : تفسیر روایی، کهن‌ترین نظریه‌ تفسیری قرآن به شمار می‌آید و پیشینه آن به عهد نبوی می‌رسد. از جمله مؤلفه‌های متمایز کننده این نظریه از سایر نظریه‌های تفسیری، مؤلفه منبع (روایت تفسیری)است. در این نظریه، سنّت یا حدیث، به عنوان منبع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد