بازدید : 1917

نقد و بررسی طرح‌واره‌های تصوری قرآن در نهج‌البلاغه

چکیده : در پژوهش­های زبان­شناسان‌ شناختی معاصر، استعاره مجموعه ­ای از فرآیندهای ذهنی-زبانی است که ناشی از نگرش مفهومی و ذهنی در برخورد با اشیاء و محیط پیرامون است. در قرآن بسیاری از مفاهیم انتزاعی در قالب مجموعه­ ای از مفاهیم عینی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن مقیاسی
بازدید : 1228

نگاهی سبک‌شناسانه به خطبة «متّقین»

چکیده : خطبة «متّقین» از خطابه­های وزین و رزین امیر سخنوران، امام علی(ع) است. گزاره­های این خطبه، تصویری هنری از پارسایان و توصیف دقیق آنان است؛ تجسیم حالات معنوی اهل تقوا در شب و روز، ترسیم نگاه رفتاری آن­ها به بهشت و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس اقبالی
پديدآورنده : مهوش حسن پور
بازدید : 1201

اصول و مبانی اخلاقی سیاست در دیدگاه امام علی(ع)

چکیده : ارتباط اخلاق و سیاست همواره مورد توجه دانشمندان، سیاست‌مداران، فیلسوفان و مدیران جوامع بوده است. برخی برآنند که باید اخلاق تابع سیاست باشد، گروهی دیگر معتقدند که باید سیاست بر اساس موازین اخلاقی تنظیم شود و دسته‌ سوم نیز به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مولوی
بازدید : 2058

بررسی روش‌های ترجمة استعاره‌های مبتنی بر طرحوارة حرکتی در نهج‌‌البلاغه

چکیده : ترجمة استعاره و چالش‌های آن همواره از مسائل ترجمه و ترجمة متون مذهبی بوده است. در این مقاله، با اتخاذ رویکرد معنی‌شناسی شناختی به ترجمه، می‌خواهیم بدانیم کدام نوع از انواع ده‌گانة ترجمة استعاره توسط الهرّاسی (2000) در ترجمه‌های نهج‌البلاغه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شیرین پورابراهیم
بازدید : 1393

بررسی مؤلفه‌های بهزیستی روان‌شناختی "ریف" در نهج‌البلاغه

چکیده : یکی از جدیدترین شاخه­های علم روان­شناسـی که امروزه به‌عنوان موج چهارم مطرح می­باشد، روان­شناسی مثبت­گرا است که به مطالعةتجربیات انتزاعی مثبت، مانند شادی، سعادت، امید، تاب­آوری، خوش­بینی، بهزیستی روان­شناختی و ... می­پردازد. تاکنون نظریات مختلفی پیرامون بهزیستی روان­شناختی مطرح شده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول فتحی مظفری
پديدآورنده : گلاویژ علیزاده
بازدید : 1511

بررسی و تبیین گونه‌های انعکاس حدیث نبوی(ص) در نهج‌البلاغه

چکیده : از جمله مهم‌ترین متون دینی و روایی در اسلام، نهج‌البلاغه است. آفریننده این اثر فراوان از قرآن و سخنان پیامبر (ص) متأثر بوده است، از این روی نهج‌البلاغه امام علی(ع) از سویی تجلّی بخش آیات قرآن است و از‌سویی‌دیگر انعکاس‌دهندۀ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
پديدآورنده : مریم رستمی
بازدید : 1513

بررسی تأثیر مباحث سیاسی نهج‌البلاغه در اخلاق ناصری

چکیده : دقت و تأمل در مباحث سیاسی مطرح شده در اخلاق ناصری نشان می‌دهد که خواجه‌نصیر در بیان اصول سیاسی در موارد متعدد، متأثر از نهج‌البلاغه بوده است. این مقاله برآن است تا با درک درست و متقَن مباحث سیاسی مطرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سکینه رسمی
پديدآورنده : مجید واحدپور