بازدید : 11874

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الرضا حمادی
بازدید : 3858

مصاحبه با آية اللّه‏ العظمى سيّد عبد الكريم موسوى اردبيلى

چکیده : قرآن، احتياج به شرح دارد و چه خوب گفته اند آنها كه گفته اند سنّت بايد در كنار قرآن باشد . اگر سنّت در كنار قرآن نباشد ، قرآن ، به تنهايى كفايت نمى كند . موارد زيادى داريم كه ...

نویسنده :

 مصاحبه شونده : سید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بازدید : 4530

نویسنده :

 مصاحبه شونده : جعفر سبحانی
بازدید : 3480

نویسنده :

 پديدآورنده : علی کورانی
بازدید : 6032

نویسنده :

 پديدآورنده : سید احمد مددی
بازدید : 4160

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا استادی
صفحه از 4
تعداد موارد : 32