بازدید : 13520

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الرضا حمادی
بازدید : 5422

مصاحبه با آية اللّه‏ العظمى سيّد عبد الكريم موسوى اردبيلى

چکیده : قرآن، احتياج به شرح دارد و چه خوب گفته اند آنها كه گفته اند سنّت بايد در كنار قرآن باشد . اگر سنّت در كنار قرآن نباشد ، قرآن ، به تنهايى كفايت نمى كند . موارد زيادى داريم كه ...

نویسنده :

 مصاحبه شونده : سید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بازدید : 6115

نویسنده :

 مصاحبه شونده : جعفر سبحانی
بازدید : 4724

نویسنده :

 پديدآورنده : علی کورانی
بازدید : 7742

نویسنده :

 پديدآورنده : سید احمد مددی
بازدید : 5566

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا استادی
بازدید : 4631

نویسنده :

 پديدآورنده : نشریه سفینه
بازدید : 4493

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
بازدید : 3696

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین شهری
بازدید : 7009

گفتگو با استاد عبدالسلام بن عباس الوجيه

چکیده : استاد عبدالسلام بن عباس الوجيه در چهارم رجب سال ۱۳۷۶ق/۱۹۵۷م، در شهاره يمن ديده به جهان گشود و پس از پشت سرگذاشتن دوران صباوت، در حلقه درس جمعى از مشايخ آن شهر حاضر گرديد و سپس به شهر صنعا عزيمت ...

نویسنده :

 
بازدید : 4127

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد هادی خالقی
بازدید : 3852

نویسنده :

 
بازدید : 4862

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد محمدی ری شهری
بازدید : 3225

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مرتضی عسکری
بازدید : 3987

گفتگو با استاد كاظم مدير شانه چي

چکیده : درباره علم الحديث هم كتابى براى تدريس نداشتيم؛ بنابراين جزوه اى تهيه كردم كه پس از دوره دوم، توسط دانشگاه مشهد به نام «علم الحديث» چاپ شد و بعد از اضافاتى، جامعه مدرسين (انتشارات اسلامى) آن را چاپ كرد. البته ...

نویسنده :

 مصاحبه شونده : کاظم مدیر شانه چی
بازدید : 4058

گفتگو با حضرات آيات آصفي و حكيم

چکیده : آية اللّه آصفى: در اسلام بعد از اصل توحيد، اصل ولايت مهمترين اصل است و رسالت (دومين اصل ) به يك معنا در همين اصل مندرج است.قرآن درباره ولايت مى گويد: «انما وليكم الله و رسوله» (مائده، ۵۵) و ...

نویسنده :

 
بازدید : 3334

نویسنده :

 
بازدید : 6528

نویسنده :

 
بازدید : 14576

نویسنده :

 
صفحه از 2
تعداد موارد : 32