بازدید : 14

امنیت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین امام علی (ع)

چکیده : خدای متعال، انسان را موجودی اجتماعی آفریده که نه تنها برای برطرف ساختن نیازهای مادی و ظاهری‌اش به دیگر افراد بشر نیازمند است، بلکه در برآورده شدن نیازهای معنوی‌اش نیز به دیگران احتیاج دارد. یکی از مسائل مهمی که سبب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کریم دولتی
بازدید : 64

شیوه مدیریت حضرت علی (ع) در جامعه اسلامی عصر خلفا

چکیده : مهم‌ترین دغدغۀ امامان شیعه (ع) در طول تاریخ دین اسلام، حفظ این دین بوده است. آنها در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نکردند. از جمله حضرت علی (ع) که تمام تلاش خود را برای حفظ اسلام به کار بست ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد هادی فلاح زاده
پديدآورنده : راضیه علی اکبری
بازدید : 54

پروپاگاندای بنی امیه علیه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله

چکیده : پروپاگاندا را باید از جمله مفاهیمی در نظر گرفت که با مبانی و مبادی حوزه هایی چون فرهنگ، جامعه، ارتباطات، سیاست و تبلیغات مرتبط بوده، علاوه بر غنای نظری، خصوصا در دهه های اخیر، استعمال گسترده ای در گستره تاریخ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامرضا جمشیدیها
پديدآورنده : محمدرضا روحانی
پديدآورنده : سید عبدالرسول علم الهدی
بازدید : 83

روی آورد سیاسی امام سجاد(ع) در شورش مردم مدینه

چکیده : روی‌آورد سیاسی امام سجاد (ع) در مقاطع مختلف زندگی، از جمله در شورش مدنیان علیه دستگاه حاکمیت اموی از مسائل مهم سیره آن حضرت است. او که در سنین جوانی، شهادت سخت نزدیکان و اسارت خاندانش را دیده بود، در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی رضا واسعی
بازدید : 65

تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت

چکیده : مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی دو شخصیت مؤثر در حوادث دوران خلافت علی (ع) بودند که در میان کوفیان ابهت زیادی داشتند؛ اما نفوذ آن دو همیشه یکسان نبود. جایگاه و نفوذ این دو سردار در حادثه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : آرمان فروهی
پديدآورنده : علی اکبر عباسی
بازدید : 130

محورهای همگرایی نیروهای متخاصم در جنگهای جمل، صفین و نهروان

چکیده : حضرت علی(ع) در دوران پنج ساله خلافت خویش با سه جنگ بزرگ روبرو شد؛ جنگهای جمل، صفین و نهروان که اصحاب آنها تحت عناوین ناکثین، قاسطین و مارقین در برابر حضرت علی(ع)، صف آرایی کردند. در این جنگها، تعداد زیادی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده سوسن فخرائی
بازدید : 146

سیاست مذهبی خلفای راشدین

چکیده : در جامعه ی نوپای اسلامی، خلفای راشدین سیاست هایی را طراحی و اجرا کردند که مبیّن نوع تفکر و رفتار مذهبی آنان است. این نوشته درصدد تطبیق سیاست گذاری ها و اقدامات آنان با آموزه های دینی است. می توان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد ولوی
پديدآورنده : شهلا بختیاری
بازدید : 101

رسول خدا(ص) و مدیریت چالش جانشینی

چکیده : سخن از جانشینی رسول خدا(ص) و پرداختن به حوادث مرتبط با آن امر جدیدی نیست. در طول تاریخ، این امر همواره مسئله ای چالش بر انگیز بوده است. با توجه به اهمیت مطلب اندیشمندانی با دیدگاه های خود سعی در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نعمت الله صفری فروشانی
پديدآورنده : حسین قاضی خانی
بازدید : 94

دیپلماسی در حکومت پیامبر اکرم (ص)

چکیده : در این مقاله مولف سعی دارد تا با ورود به فضای سیاسی حاکم بر اولین حکومت اسلامی، در قالب ساختار و واژگان علوم سیاسی، دیپلماسی حکومت پیامبر(ص) را بررسی کند. برای این منظور پس از نقد تعاریف موجود از دیپلماسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اصغر افتخاری
بازدید : 77

پیامبر اسلام(ص) و جریان نفاق

چکیده : یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی در جوامع انسانی جریان نفاق است. هر چند این پدیده به طور معمول در جوامع انسانی وجود دارد اما در شرایط تحولات عمیق فکری، سیاسی و اجتماعی به طور گسترده ای فعال می شود. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود مهدوی دامغانی
صفحه از 5
تعداد موارد : 50