بازدید : 281

سير اصلاحات در حكومت علوی

چکیده : اين مقال، پژوهش در انديشه تابناك امام همام علی بن ابی طالب(عليه السلام)است كه عرصه جولان انديشه بسياری از انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان بوده است. ما كه مبنای نظام سياسی مان برگرفته از ساختار حكومتی پيامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : بهروز یدالله پور
بازدید : 348

جهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، انگیزه ها و اهداف

چکیده : بر پایۀ فلسفه‌ مند بودن احکام شرعی، هدف از وضع و جعل شرایع و قوانین الهی، هموار ساختن مسیر رشد و کمال انسان‌هاست. از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، جهاد نیز به عنوان یکی از احکام اصلی دین و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا شاهرودی
پديدآورنده : منصور پهلوان
پديدآورنده : علی اکبر امیر احمدی
بازدید : 299

منشأ مشروعيت در جمهوری اسلامی ايران

چکیده : مبحث مشروعيت از اساسی ترين مباحث نظری در نظام های سياسی است كه توسط افلاطون و ارسطو و پس از آنان توسط افرادی همچون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس و ديگر انديشمندان مغرب زمين و نيز توسط متفكران بزرگی نظير ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا باقرزاده
بازدید : 305

ماهيت ضد تروريستی جهاد

چکیده : صرف نظر از اهداف آمريكا در طرح مسئله تروريسم و سياست های كينه توزانه و نقشه های هدفداری كه اين كشور برای بسط هژمونی خود در جهان، تحت عنوان مبارزه با تروريسم و ترويست ها دارد، هدف ما در اين ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبدالکریم آل نجف
مترجم : حمزه علی وحیدی منش
مترجم : حسین ارجینی
بازدید : 229

ترور از ديدگاه اسلام

چکیده : با فروپاشی ناگهانی اتحاد جماهير شوروی در سال 1991م، كه تا آن تاريخ رقيب بلامنازع ايالات متحده آمريكا به شمار می رفت، چالش های بزرگی فراروی كشور پيروز باقی مانده در عرصه روابط بين الملل قرار گرفت. تا آن زمان، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی میرعلی
بازدید : 176

اسلام و نظام های طاغوتی

چکیده : «حكومت» نيروی فعّالی است كه در زندگی ما نفوذی بس عميق دارد؛ نيرويی كه پيوسته در تحوّل بوده و در جهت هدف های گوناگونی هدايت می شود. بحث از اهداف حكومت و اينكه حكومت بايد در جهت چه هدف هايی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حیات الله یوسفی
بازدید : 134

اهداف جهاد در اسلام1

چکیده : با نگاه ظاهری به جهاد، آنچه در بدو امر به چشم می آيد خشونت، جرح و كشتار است. ولی با توجه به كنه جهاد، اين جلوه به سرعت رخ می كشد و صحنه بسيار زيبايی از عشق به خدا و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمزه علی وحیدی منش
بازدید : 147

«مسئوليت» گرانيگاى «مشروعيت و مقبوليت»

چکیده : «مشروعيت» و «مقبوليت» دو مقوله‌اى است كه در عرف دينى ـ سياسى ما جايگاه مهمى را اشغال كرده، گو اينكه واژه «مشروعيت» در مباحث فلسفه سياسى از چنان بنيادى برخوردار است كه به طرح مفهوم «مقبوليت» نيازى نمى‌افتد. اما هنگامى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ذبیح الله نعیمیان
بازدید : 268

تروريسم از ديدگاه اسلام و غرب

چکیده : «تروريسم» يكى از مهم‌ترين مباحثى است كه اكنون در ميان سياست‌مداران و انديشمندان سياسى از آن زياد سخن به ميان آورده مى‌شود و به دليل اهميت چنين موضوعى، آثار مكتوب و غير مكتوبى در قالب‌هاى گوناگون، تدوين و ارائه گرديده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم شبان نیا
بازدید : 122

دعوت به حق گفتمان غالب در سيره نظامی رسول خدا(صلی الله عليه وآله)

چکیده : در سيره معصومان(عليهم السلام)، برای دعوت دشمن به هدايت الهی، ابتدا سعی بر اين بوده است كه زمينه گفتوگو فراهم شود و با تخريب ديوار بی اعتمادی بين خود و دشمن، زمينه توجه آنان به سپاه اسلام و گوش فرادادن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی امینی رستمی
صفحه از 18
تعداد موارد : 178