بازدید : 93

فتنه‌های اجتماعی و راهکارهای برون‌رفت از آن با تأکید بر روایات نبوی(ص)

چکیده : فتنه در حوزه اجتماعی به معنای اضطراب، اختلاف و دودستگی، درگیری و کشتار می‌باشد. به فرموده قرآن کریم، فتنه از قتل هم شدیدتر و بزرگ‌تر است. برپایه آیات و روایات، جهان اسلام فتنه‌هایی را تجربه خواهد کرد که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا مهدیان فر
بازدید : 54

بررسی مدیریت بحران «جمل» در سیره امیرالمؤمنین علی(ع)

چکیده : مدیریت بحران، یکی از موضوعاتی است که در بسیاری از جوامع، مورد ابتلا می‌باشد. یکی از معضلاتی که می‌تواند برای سازمانها و جوامع تهدیدآفرین باشد، بروز و ظهور بحران به ویژه بحرانهای اجتماعی است. به همین دلیل، مدیریت بحران به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا ابروش
پديدآورنده : ولی الله نقی پورفر
بازدید : 77

آسیب شناسی نخبگان تاثیرگذار در حکومت علوی

چکیده : نخبگان تاثیرگذار در عصر حاکمیت امیر مؤمنان(ع) به انحرافات و بیماری هایی مبتلا شدند که موجب مقاومت آنان در برابر اصلاحات امیر مؤمنان گردید. یکی از مهمترین بیماری های آنان مساله رشک و کینه بر امیر مؤمنان بود که در اموری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد سلیمانی
بازدید : 45

نگاهی به دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع)

چکیده : هدف این مقاله، تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع) آن حضرت، مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا اصغری شورستانی
پديدآورنده : علی اکبر علیخانی
بازدید : 46

ديپلماسي صلح آميز پيامبر اسلام(ص)

چکیده : پيامبر گرامي اسلام (ص) به عنوان رئيس حکومت و همچنين نمايندگان و سفراي ايشان به عنوان کارگزاران حکومت در راه نيل به مقاصد و اداي وظايف سياسي دولت اسلامي و تحقق بخشيدن به خط مشي هاي کلي اسلام در زمينه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر حضی نیا
بازدید : 56

امنیت، ابعاد و ساز و کارهای تامین آن در روایات

چکیده : در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : بهرام اخوان کاظمی
بازدید : 39

بررسی رویکردهای سیاسی و معنوی امامت شیعه در زندگی امام کاظم (ع)

چکیده : در این مقاله، پس از ارائه تحلیلی درباره پیوستگی تلاش پیگیر سیاسی امام کاظم علیه السلام ، با اهتمام به شئون معنوی امامت که احیانا با امور فوق عادی بشری همراه است، انگاره تکامل تدریجی مذهب در دوره آن حضرت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد سعید نجاتی
پديدآورنده : محمدعلی چلونگر
بازدید : 22

علی(ع) و نحوه نگرش به قدرت

چکیده : تشریح اندیشه سیاسی علی (ع) و دیدگاه های وی درباره قدرت همواره مورد توجه مورخان و محققان بوده است . اما در این میان نظریه ای که امام علی (ع) را از سایر حاکمان اسلامی متمایز می نماید، حاکم آرمانی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی کریمی
بازدید : 45

راهبرد امام کاظم علیه السلام در برابر هژمونی حاکمان عباسی

چکیده : محور اصلی این نوشتار، واکاوی راهبرد شیعیان به رهبری امام کاظم علیه السلام (148- 183ق) بر اساس چارچوب نظام­مند و انسجام منطقی شهید صدر و روش ترکیبی(متن - زمینه) است. امام علیه السلام در سخت­ترین اوضاع سیاسی، با اتخاذ راهبرد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مسعود پورفرد
بازدید : 38

شاخص های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی(ع)

چکیده : اعتماد بین مردم و دولت از جمله عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. امروزه دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند بدون داشتن حمایت مردمی و پشتوانه اعتماد مردم کشور را اداره کنند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریبا شایگان
صفحه از 2
تعداد موارد : 19