بازدید : 43

تبیین الگوی جانشین‌پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج‌البلاغه

چکیده : جانشین‌پروری مدیران و اطمینان سازمان‌ها از در اختیار داشتن مدیران مجرب و شایسته در هر زمانی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌هاست. در این راستا پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی جانشین‌پروری در حکومت امام علی(ع) در چارچوب شایسته‌سالاری مورد بررسی قرار گرفته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد ذاکری
پديدآورنده : اسماعیل اسدی
پديدآورنده : هادی لطفی
بازدید : 317

بررسی تأثیر مباحث سیاسی نهج‌البلاغه در اخلاق ناصری

چکیده : دقت و تأمل در مباحث سیاسی مطرح شده در اخلاق ناصری نشان می‌دهد که خواجه‌نصیر در بیان اصول سیاسی در موارد متعدد، متأثر از نهج‌البلاغه بوده است. این مقاله برآن است تا با درک درست و متقَن مباحث سیاسی مطرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سکینه رسمی
پديدآورنده : مجید واحدپور
بازدید : 876

مؤلّفه های سياست ورزي در سيره امام رضا(ع)

چکیده : اصل امامت يکي از اصيلترين مباني اعتقادي شيعه به شمار میآید و پايه انديشه سياسي شيعه را شکل میدهد. ازاینروست که راهبري جامعه بر اساس دیدگاه ها و نگرشهای ائمه معصومين(ع) براي وصول به سعادتمندي فرد و جامعه همواره در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جلال درخشه
پديدآورنده : سیّد محمّدمهدی حسینی فائق
بازدید : 518

تحلیل تطبیقی نامه‌های امام علی علیه السلام به معاویه با آیات نفاق قرآن

چکیده : یکی از متون درخور توجه در سیره سیاسی امام علی علیه السلام، مکاتبات حضرت با معاویه است. از سوی دیگر شماری از آیات قرآن درباره منافقان نازل شده که دارای سبک و ادبیاتی متفاوت با دیگر آیات است. این پژوهه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : محمدحسن کفش کنان
بازدید : 513

آزادی در نظام حکومت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

چکیده : آزادی یکی از نیاز­ها و حقوق اولیه انسان می­باشد و برای آن تعاریف و تعابیر مختلفی ارائه‌شده است. آزادی را می­توان به آزادی طبیعی (فطری)، اجتماعی و معنوی تقسیم کرد و انواع آن را در جوامع مدنی بر این مبنا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مولایی
بازدید : 318

مبانی جغرافیای سیاسی از دیدگاه اسلام با تأکید بر نهج‌البلاغه

چکیده : نهج البلاغه پس از قرآن کریم و سیره سیاسی پیامبر اکرم (ص)، بنیادگذار فلسفه سیاسی اسلام است که راهبردهای روشنگرانه ای در زمینه سیاست و حکومت ارائه نموده است. حضرت علی (ع) در بسیاری از خطبه ها، نامه ها و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ریحانه عالم
پديدآورنده : محمود واثق
بازدید : 249

رعایت اصول حکومت علوی بسترساز تحقق اهداف حکومت اسلامی

چکیده : به دلیل اهمیتی که جایگاه مدیریت در پیشرفت جوامع به خود اختصاص داده؛ تمامی مکاتب اعم از اسلامی و غیر اسلامی درباره راهکارهای تحقق صحیح، اصول و ضرورت آن سخن گفته‌اند. از آنجا که مکتب اسلامی نسبت به سایر مکاتب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل شاه آبادی
پديدآورنده : زینب زرین نعل