بازدید : 15

بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث

چکیده : امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهانی برخلاف آوازه زیبایش، به دنبال تسهیل متعادل مبادلات بین‌المللی برای همه کشورها نیست، بلکه هدف آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد امامی
پديدآورنده : محمد شمس الدین دیانی تیلکی
بازدید : 134

نظام حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه جاهلی و عصر نبوی(ص)

چکیده : سخن از دوران جاهلیت عرب، همواره نگرش ها و برداشت ها گوناگونی را به خود دیده است. چنان که برخی آن را دورانی سیاه و تاریک و شماری عصری نیمه متمدنانه می دانند. در این میان واکاوی بازارهای عربی، نوعی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید احمدرضا خضری
پديدآورنده : احمد فلاح زاده
بازدید : 64

دولت و بازار در دوره پیامبر اسلام(ص)

چکیده : اسلام داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است که براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد و غیر از آن را براى سعادت جامعه نمى­ پذیرد. این نظام­ بر اساس بینش­ها و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی سلیمی فر
پديدآورنده : روح الله نظری
پديدآورنده : بهرام فتحی
بازدید : 229

راهبردهای کنترل بازار در سیره مدیریتی امام علی(ع)

چکیده : کنترل بازار یکی از دغدغه های مهم در حوزه اقتصاد در هر کشور و جامعه می باشد. جوامع براساس نظام ارزشی و فرهنگی خاصی که دارند از سازوکارها و راهبردهای کنترلی خاصی استفاده می کنند. این پژوهش با بررسی در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا ابروش
پديدآورنده : علی جابری
بازدید : 139

سبک زندگی ائمه (ع) در امور معیشتی و بازتاب آن در زندگی اجتماعی شیعیان

چکیده : این نوشتار می‌کوشد با استناد به داده‌های موجود در گزیدة منابع شیعی، پس از ارائة گزارشی از دیدگاه و رفتار عملی ائمه: در امور معیشتی، بازتاب آن را در زندگی اجتماعی شیعیان در عصر حضور بکاود. این مقاله نشان می‌دهد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد مهدی موسوی نیا
پديدآورنده : محسن الویری
بازدید : 151

تبیین جایگاه و اصول رفتار اقتصادی مطلوب از دیدگاه امام علی(ع)

چکیده : محدودیت منابع در برابر نامحدود بودن خواست‌ها، تغییرات مستمر محیط‌های حرفه‌ای، تغییر در نقش و انتظارات شغلی، مفاهیمی مثل استفادة بهینه از منابع، توزیع عادلانة منابع، فقرزدایی، آماده شدن برای شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، قناعت، بحران منابع، الگوی صحیح مصرف، سخت‌کوشی و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا یوسف زاده
بازدید : 443

مفهوم، ارکان و شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

چکیده : پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه‌های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت‌های خداوند بر انسانها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس دارند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
بازدید : 414

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی

چکیده : رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهمترین دغدغه های زندگی فردی و اجتماعی است. بدینسان که در جوامع اسلامی نوعی تضاد فکری و تالش عملی وجود دارد که نتیجهسوء فهم از گزارههای دینی است؛ درنتیجه برخی باوجود کشش باطنی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسینی
پديدآورنده : مصطفی احمدی فر
بازدید : 1933

مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه

چکیده : یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه هایی است که سیره و سخن امیرمومنان(علیه السلام)یکی از بهترین منابع شناسایی و استخراج آنهاست. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : مریم شجاعی حقیقی
بازدید : 1083

معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

چکیده : توجه به عدالت و تلاش برای تحقق آن از جمله کارویژه های بنیادین نظام اسلامی است.بر این اساس، تعریف عدالت و نیز معیارهای عدالت در نظام نظری عملی برآمده از مبانی شناختی هنجاری دین اسلام، جایگاه برجسته ای می یابد.بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرزاد جهان بین
پديدآورنده : محمد نعمتی
صفحه از 2
تعداد موارد : 11