بازدید : 19

بازكاوى عوامل توسعه رزق در اسلام

چکیده : انسان موجودى اجتماعى و براى تداوم حيات زيستى خويش، نيازمند تأمين معاش و تلاش براى كسب روزى است. در نگاه دينى، بايد همه همت و تلاش انسان مؤمن و پارسا، كسب روزى حلال باشد. كسب روزى حلال، همچون همه امور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فولادی
پديدآورنده : سمیه خاری آرانی
بازدید : 34

معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى

چکیده : توليد مطلوب در هر نظام اقتصادى توليدى است كه در راستاى اهداف و انگيزه هاى مشخص و با توجه به معيارهاى خاصى در دو سطح خرد و كلان انجام مى گيرد. اين معيارها به سياست گذاران اقتصادى كمك مى كند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جمال خلیلیان اشکذری
پديدآورنده : نادر حقیقی
بازدید : 33

اقتصاد مقاومتى از ديدگاه اسلام مفهوم، اصول و سياست ها

چکیده : ايران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشكلات اقتصادى مواجه بوده كه براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف اين پژوهش، تبيين مفهوم، اصول و سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش اين پژوهش، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی جابری
پديدآورنده : یعقوب جمالی
بازدید : 31

بررسى تطبيقى نظريه «برابرى رسمى و محتوايى فرصت ها»با نظريه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى

چکیده : اين مقاله با استفاده از نظريه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظريات برابرى رسمى و محتوايى، مطالعه اى تطبيقى ميان اين دو نظريه است. همچنين با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبيين رابطه ميان توزيع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود مختاربند
بازدید : 39

ويژگى هاى نظام مطلوب مديريت نقدينگى جامعه در اسلام

چکیده : مديريت نقدينگى جامعه تأثير مهمى در متغيرهاى كلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مديريت نقدينگى جامعه در اسلام داراى ويژگى هايى است كه آن را از نظام مديريت نقدينگى متعارف متمايز مى كند. هدف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جواد میرزازاده
پديدآورنده : سعید فراهانی فرد
بازدید : 24

تحليل سيستمى نظام بانكى اسلامى

چکیده : با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسيم كار بيشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ايم. اين امر سبب شكل گيرى نهادهايى در جامعه گرديده است كه نظام بانكى نيز از جمله اين نهادهاست. هرچند فرايندهاى درونى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی صالحی
پديدآورنده : محمد جواد توکلی
بازدید : 29

اصول حاكم بر اختيارات حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى

چکیده : حكومت ها براى انجام وظايف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزايى در اختيار دارند كه منابع طبيعى از جمله آنهاست. حكومت اسلامى نيز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طريق منابع طبيعى كسب مى كند. منابع طبيعى در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : روح الله ملایی
پديدآورنده : سید محمد کاظم رجایی
بازدید : 45

مبانى نظرى و اصول اخذ ماليات در اسلام و جايگاه آن در تشكيل نظام مالياتى نوين

چکیده : امروزه نقش ماليات ها در تأمين دولت و اجتماع بسيار پررنگ است. اين مقاله به روش تحليلى ـ توصيفى به اين موضوع مى پردازد كه آيا اسلام براى تشكيل و اجراى نظام ماليات ستانى در قالب ماليات هاى شرعى و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین بحرینی یزدی
پديدآورنده : محمود عیسوی
بازدید : 45

بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث

چکیده : امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهانی برخلاف آوازه زیبایش، به دنبال تسهیل متعادل مبادلات بین‌المللی برای همه کشورها نیست، بلکه هدف آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد امامی
پديدآورنده : محمد شمس الدین دیانی تیلکی
بازدید : 148

نظام حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه جاهلی و عصر نبوی(ص)

چکیده : سخن از دوران جاهلیت عرب، همواره نگرش ها و برداشت ها گوناگونی را به خود دیده است. چنان که برخی آن را دورانی سیاه و تاریک و شماری عصری نیمه متمدنانه می دانند. در این میان واکاوی بازارهای عربی، نوعی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید احمدرضا خضری
پديدآورنده : احمد فلاح زاده
صفحه از 2
تعداد موارد : 19