بازدید : 486

معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى

چکیده : توليد مطلوب در هر نظام اقتصادى توليدى است كه در راستاى اهداف و انگيزه هاى مشخص و با توجه به معيارهاى خاصى در دو سطح خرد و كلان انجام مى گيرد. اين معيارها به سياست گذاران اقتصادى كمك مى كند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جمال خلیلیان اشکذری
پديدآورنده : نادر حقیقی
بازدید : 486

اقتصاد مقاومتى از ديدگاه اسلام مفهوم، اصول و سياست ها

چکیده : ايران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشكلات اقتصادى مواجه بوده كه براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف اين پژوهش، تبيين مفهوم، اصول و سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش اين پژوهش، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی جابری
پديدآورنده : یعقوب جمالی
بازدید : 505

بررسى تطبيقى نظريه «برابرى رسمى و محتوايى فرصت ها»با نظريه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى

چکیده : اين مقاله با استفاده از نظريه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظريات برابرى رسمى و محتوايى، مطالعه اى تطبيقى ميان اين دو نظريه است. همچنين با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبيين رابطه ميان توزيع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود مختاربند
بازدید : 456

ويژگى هاى نظام مطلوب مديريت نقدينگى جامعه در اسلام

چکیده : مديريت نقدينگى جامعه تأثير مهمى در متغيرهاى كلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مديريت نقدينگى جامعه در اسلام داراى ويژگى هايى است كه آن را از نظام مديريت نقدينگى متعارف متمايز مى كند. هدف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جواد میرزازاده
پديدآورنده : سعید فراهانی فرد
بازدید : 487

تحليل سيستمى نظام بانكى اسلامى

چکیده : با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسيم كار بيشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ايم. اين امر سبب شكل گيرى نهادهايى در جامعه گرديده است كه نظام بانكى نيز از جمله اين نهادهاست. هرچند فرايندهاى درونى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی صالحی
پديدآورنده : محمد جواد توکلی
بازدید : 570

اصول حاكم بر اختيارات حاكم اسلامى در توزيع منابع طبيعى

چکیده : حكومت ها براى انجام وظايف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزايى در اختيار دارند كه منابع طبيعى از جمله آنهاست. حكومت اسلامى نيز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طريق منابع طبيعى كسب مى كند. منابع طبيعى در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : روح الله ملایی
پديدآورنده : سید محمد کاظم رجایی
بازدید : 502

مبانى نظرى و اصول اخذ ماليات در اسلام و جايگاه آن در تشكيل نظام مالياتى نوين

چکیده : امروزه نقش ماليات ها در تأمين دولت و اجتماع بسيار پررنگ است. اين مقاله به روش تحليلى ـ توصيفى به اين موضوع مى پردازد كه آيا اسلام براى تشكيل و اجراى نظام ماليات ستانى در قالب ماليات هاى شرعى و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین بحرینی یزدی
پديدآورنده : محمود عیسوی
بازدید : 543

بررسی مبانی هم‌گرایی اقتصادی جهان اسلام در قرآن و حدیث

چکیده : امروزه اقتصاد فراتر از معیشت و دادوستد مطرح است. نقش آن در اقتدار آفرینی برای اقوام و ملتها، روشن و آشکار است. اقتصاد جهانی برخلاف آوازه زیبایش، به دنبال تسهیل متعادل مبادلات بین‌المللی برای همه کشورها نیست، بلکه هدف آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد امامی
پديدآورنده : محمد شمس الدین دیانی تیلکی
بازدید : 714

نظام حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه جاهلی و عصر نبوی(ص)

چکیده : سخن از دوران جاهلیت عرب، همواره نگرش ها و برداشت ها گوناگونی را به خود دیده است. چنان که برخی آن را دورانی سیاه و تاریک و شماری عصری نیمه متمدنانه می دانند. در این میان واکاوی بازارهای عربی، نوعی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید احمدرضا خضری
پديدآورنده : احمد فلاح زاده
بازدید : 454

دولت و بازار در دوره پیامبر اسلام(ص)

چکیده : اسلام داراى سیستم و نظام خاص اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است که براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد و غیر از آن را براى سعادت جامعه نمى­ پذیرد. این نظام­ بر اساس بینش­ها و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی سلیمی فر
پديدآورنده : روح الله نظری
پديدآورنده : بهرام فتحی
صفحه از 5
تعداد موارد : 43