بازدید : 1343

اولویت‌های تولید از دیدگاه قرآن و روایات

چکیده : اسلام خواهان عزّت و اقتدار مسلمانان در تمامی عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی است و تولید مقدمه رسیدن به این هدف بزرگ است؛ از این‌رو، اسلام برای تولید اهمیّت ویژه ای قائل شده و مسلمانان و پیروان خود را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : سمیه یوسفی
بازدید : 1490

بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

چکیده : کار جوهر انسـان و مایـه سـعادت دنیـوی و اخـروی او اسـت. در اسـلام بـه مقولـه کـار و مؤلفـه های آن، اهمیـت بسـیاری داده شـده اسـت. تعـداد روایـات ذکـر شـده از پیـامبر اکرم(ص) و ائمـه معصـومین(ع) در موضـوع کـار و بایـدها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر رفیعی
پديدآورنده : اعظم باباخانیاه
پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
بازدید : 1476

مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در قرآن و روایات تفسیری

چکیده : اقتصاد مقاومتی، نوعی خاص از تدبیر معیشت است که در شرایط سخت حاصل از عوامل بیرونی باعث دوام و ثبات اقتصادی می شود. اعتقاد این است که دین اسلام به عنوان داعیه دار بنای حکومت و نظام اسلامی، الگوی اقتصادی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اکبر احمدی
بازدید : 1371

جایگاه ثروت در اسلام و نقش آن در زندگی و سرنوشت انسان

چکیده : زندگی انسان دارای دو جنبه مادی و معنوی است. از جمله امتیازات جهان بینی الهی، توجه به همه جنبه های زندگی بشر است. گاه به نظر می رسد امروزه های معنوی اسلام با نیازهای مادی انسان، در تضاد باشد. وجود ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی نیک پور
بازدید : 1202

روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)

چکیده : رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست‌های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید سجاد علم الهدی
بازدید : 685

ارتباط فقر با انحراف

چکیده : فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است. بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام، فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامرضا شفق
بازدید : 921

توسعه در غرب و اسلام نتايج و پيامدها

چکیده : اين مقاله درصدد است تا از طريق نتايج و پيامدهاي توسعه، مقايسه‌اي بين توسعه در اسلام و غرب انجام دهد. در غرب، فقر و عدم تعهد، نابودي انسان‌ها، خودفراموشي و سردرگمي، بي‌حرمتي و تجاوز، نابودي خانواده، تضادهاي دروني نظام سرمايه‌داري، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اختر شهر
بازدید : 927

درآمدى بر مباني تكافل و تأمين اجتماعي در اسلام

چکیده : امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمين و تكافل اجتماعى كه به طور كلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن ياد مى‌شود بحثى اساسى و كاربردى است. مسئله اصلى اين است كه دين درباره تأمين اجتماعى چه تعريف و راهبردهايى را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن حاجی حسینی
بازدید : 666

نظام تقسيم كار عادلانه در اسلام و شاخص ‏هاى آن

چکیده : در اين پژوهش، شاخص‏ هاى تقسيم كار عادلانه بر اساس چارچوب معرفتى اسلامى استخراج شده است. جامعه مطلوب از ديدگاه اسلامى، داراى ساختار ويژه ‏اى است كه تفاوت‏ هايى بنيادى با نظام اجتماعى غير دينى دارد. از جمله مختصات اصلى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی نظری
بازدید : 675

بازكاوى عوامل توسعه رزق در اسلام

چکیده : انسان موجودى اجتماعى و براى تداوم حيات زيستى خويش، نيازمند تأمين معاش و تلاش براى كسب روزى است. در نگاه دينى، بايد همه همت و تلاش انسان مؤمن و پارسا، كسب روزى حلال باشد. كسب روزى حلال، همچون همه امور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فولادی
پديدآورنده : سمیه خاری آرانی
صفحه از 5
تعداد موارد : 43