توصیه‌های امام علی(ع)  936
توصیه‌های امام علی(ع)

خُلق عظیم (حدیث یازدهم) ، توصیه‌های امام علی(ع) از زبان امام جواد(ع)

بيمارى مؤمن و لطف خداوند  2856
بيمارى مؤمن و لطف خداوند

امير مؤمنان عليه السلام فرمود : «بيمارى، موجب ثواب نمى‌شود ؛ ليكن سبب از بين رفتن گناهان بندگان مى‌گردد . همانا پاداش، در برابر گفتن به زبان و عمل كردن با اعضاى بدن است و خداوند، از روى لطف و كَرَمش، بندگان خود را به ...

خشم گرفتن بر زمان و اعتماد به آن  1877
خشم گرفتن بر زمان و اعتماد به آن

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من حديثى روايت فرما . فرمود : «پدرم از جدّم، از پدرانش نقل نمود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : كسى كه به زمانْ ...

گناهان كبيره  2019
گناهان كبيره

امام جواد عليه السلام، از پدرانش نقل نمود كه امام صادق عليه السلام فرمود : «نافرمانى پدر و مادر ، از گناهان كبيره است؛ زيرا خداوند متعال [در قرآن ]نافرمان را عصيانگر بدبخت قرار داده است» .

ظلم و دشمنی  2049
ظلم و دشمنی

حضرت عبد العظيم عليه السلام: به امام جواد عليه السلام گفتم : اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من حديثى روايت فرما . فرمود: پدرم از جدّم، از پدرانش نقل نمود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : بد توشه‌اى است براى روز قيامت، ...

خودبينى  1723
خودبينى

امام جواد عليه السلام: «پدرم، از جدّم، از پدرانش نقل نمود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : هر كس گرفتار [بيمارى ]عُجب (خودبينى) گردد، نابود مى‌شود» .

استبداد به رأى  1699
استبداد به رأى

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : از پدرانت حديثى برايم بيان فرما . فرمود : «پدرم، از جدّم، از پدرانش نقل نمود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : كسى كه با تكيه بر نظر خود، از نظر ...

ديد و بازديد برادران دينى  1423
ديد و بازديد برادران دينى

حضرت عبد العظيم عليه السلام : شنيدم امام جواد عليه السلام فرمود : «ديدار برادران با يكديگر، موجب انبساط خاطر و بارور شدن عقل است ، هرچند اندك و كوتاه باشد» .

توانگرى در بينوايى  1207
توانگرى در بينوايى

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم: اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من حديثى روايت فرما ... . فرمود: «پدرم، از جدّم، از پدرانش نقل نمود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : يكى از دو راحتى، كمىِ ...

بخشش مال  3232
بخشش مال

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى من حديثى روايت فرما ... . فرمود : «پدرم از جدّم از پدرانش نقل نمود كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : كسى كه به ...

قصاص  1722
قصاص

امير مؤمنان عليه السلام فرمود : «چهار سخن گفته‌ام كه خداوند، مرا در قرآن تأييد فرموده است ... گفتم: كشتن [به قصاص‌]، كشتار را [در جامعه‌] كم مى‌كند . خداوند، [اين آيه را] نازل كرد : (اى خردمندان ! شما را در قصاص، زندگانى است) ...

استخاره و استشاره  3491
استخاره و استشاره

امير مؤمنان عليه السلام فرمود : «پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله مرا به يمن فرستاد و در ضمن وصيّت‌هايى كه به من مى‌نمود، فرمود : اى على ! سرگردان نخواهد شد كسى كه طلب خير كند ، و پشيمان نمى‌گردد كسى كه كارهاى ...

گذشت  1272
گذشت

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : اى پسر پيامبر خدا! از پدرانت حديثى براى من روايت فرما . فرمود : «پدرم، از جدّم ، از پدارنش نقل كرد كه امير مؤمنان عليه السلام فرمود : كسى كه با ...

راز اختلاف استعدادها  1249
راز اختلاف استعدادها

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : از پدرانت براى من حديثى روايت فرما . ايشان از امام على عليه السلام روايت كرد كه فرمود : «مردم تا وقتى كه متفاوت باشند، همواره در خير و نيكى اند؛ امّا وقتى ...

صفحه از 2
تعداد موارد : 17