معنا شناسی اسماء و صفات الهی در اندیشه علوی  81
معنا شناسی اسماء و صفات الهی در اندیشه علوی

مساله اسماء و صفات الهي در رابطه انسان با خدا در جنبه هاي چون عقايد و راز و نياز با معبود هستي اهميت شاياني دارد. بعد معنا شناسي اين مساله هم اكنون در فلسفه دين بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اين جنبه از اسماء ...

رویکرد نهج البلاغه به ظلم و نفاق سیاسی به عنوان دو ضدارزش  107
رویکرد نهج البلاغه به ظلم و نفاق سیاسی به عنوان دو ضدارزش

اسلام، آييني ارزش آفرين است؛ با ارزش هاي ناهنجار و ناهمسوي با كرامت انساني، مبارزه كرده و نظامي از ارزش هاي الهي و انساني بنيان نهاده است. حضرت علي (ع) برترين مفسر دين و قرآن به شمار مي آيد كه جانش آميخته با معارف قرآن ...

القاگری آواها در خطبه ی جهاد بر اساس نظریه موریس گرامون  78
القاگری آواها در خطبه ی جهاد بر اساس نظریه موریس گرامون

پيوند و هماهنگي بين الفاظ و معاني، مي تواند ناشي از تكرار آواها در بافت كلام و بار معنايي خاص واژگان باشد كه هم سبب تمايز معنايي در گزينش واژگان و هم در تداعي معاني نقش بسزايي دارد؛ بنابراين در سطح ادبي كلام و ساختار ...

مصحف حضرت علی (ع) در منابع علم ائمه  112
مصحف حضرت علی (ع) در منابع علم ائمه

مصحف امام علي(ع) كه نسخه دست نوشته آن حضرت از قرآن كريم به املاء پيامبر اكرم(ص) مي باشد جزء ميراث و منابع گران بهاي علوم امامان شيعه است. وجود اين مصحف بر طبق روايات هر دو مذهب شيعه و اهل سنت مورد تاييد قرار گرفته ...

مختصات فتنه در نهج البلاغه  85
مختصات فتنه در نهج البلاغه

تاريخ اسلام در طول قرن هاي متمادي انواع فتنه ها و جريانهاي متعددي از غوغاسالاري وانحراف را تجربه كرده است. حضرت علي (ع) در مجموعه سخنان خود در نهج البلاغه بارها با طرح اين مساله درصدد برآمد تا بر زواياي ناپيداي انواع فتنه ها نور ...

نیم نگاهی به غدیریه های عربی  65
نیم نگاهی به غدیریه های عربی

غدير يكي از مهمترين سرچشمه هاي جوشان و الهام بخش شاعران و اديبان در طول تاريخ به شمار مي آيد و شاعران زيادي در اين زمينه بيتها سروده و شعرها گفته اند كه هر يك بيانگر ميزان ارادت ايشان به آستان مقدس امام علي (ع) ...