اهل سنت واقعی  435
اهل سنت واقعی

بررسی مقایسه ای دیدگاه های کلامی شیعه و اهل سنت در مباحث اختلافی، موضوع این اثر است.

امام شناسی  485
امام شناسی

اثر حاضر، مجموعه 225 درس است استدلالی در باره امامت و ولایت.

امامت در پرتو کتاب و سنت  517
امامت در پرتو کتاب و سنت

کتاب، ترجمه الامامة فی ضوء الکتاب و السنة، در اثبات نسب امام از سوی پیامبر(ص) است.

شبهه شناسی  1009
شبهه شناسی

کتاب شبهه شناسی به منظور پاسخگویی به بخشی از رایج ترین شبهات در باب باورها و شعائر دینی نگاشته شده است.

المباهلة بروایة صاحب الاقبال  530
المباهلة بروایة صاحب الاقبال

بخشی از کتاب اقبال در مورد مباهله

رهبری امام علی(ع) در قرآن و سنت (ترجمه المراجعات)  613
رهبری امام علی(ع) در قرآن و سنت (ترجمه المراجعات)

اثری است تحقیقی و استدلالی در باره موضوع امامت و خلافت امام علی(ع).

تأملات  311
تأملات

پیش از استبصار، پرسش هایی برای نویسنده پیش می آمده و دست یافتن به پاسخ آنها، سبب گرویدن او به تشیع شده. چکیده ای از آنها را در این کتاب آورده است.

حوارات فی ملفات شائکة  228
حوارات فی ملفات شائکة

گزارشی از مباحثات نویسنده که از مستبصران است در مورد حقانیت تشیع

التحقیق فی رزیة الخمیس و الرد علی المخالفین  244
التحقیق فی رزیة الخمیس و الرد علی المخالفین

نویسنده از مستبصران است که در دفاع از تشیع، این کتاب را نگاشته است.

نخستین مناسبات فکری تشیع  495
نخستین مناسبات فکری تشیع

بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان های متقدم امامی

الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  1674
الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب

انتخاب این عنوان برای این کتاب بدین معناست که کسی که منکر حدیث غدیر و امور وابسته به آن شود، در واقع منکر قرآن، سنت، ادبیات، تاریخ و مجمع علمی شعر عرب شده است چرا ...

مبانی شناخت  561
مبانی شناخت

شناخت از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفته است: ابزارهای شناخت، موانع شناخت، شرایط شناخت و...

وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة و الرد علی شبه المخالفین  407
وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة و الرد علی شبه المخالفین

نویسنده اثبات کرده است که خبرهای واحد علاوه بر فقه، در امور اعتقادی نیز حجیت دارند.

تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد  862
تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد

این اثر در تلاش برای برطرف کردن بخشی از غبار تاریخ کلام امامیه با بررسی جریان ها، شخصیت های تراث و اندیشه های مدرسه کلامی امامیه در بغداد، به تحلیل و تبیین تطورات كلام امامیه ...

خدا و انسان در اندیشه فیلسوفان مسلمان  742
خدا و انسان در اندیشه فیلسوفان مسلمان

علم کلام در مقام تبيين، تثبیت و دفاع از عقاید دینی، به شدت به فلسفه وامدار است. فهم جهان شناسی دینی و شرح روایات اعتقادی معصومین نیز، بدون احاطه به دستاوردهای فیلسوفان و متکلمین ممکن ...

راه راستی (بررسی و نقد باورهای زرتشتیان و باستان ستایان)  1838
راه راستی (بررسی و نقد باورهای زرتشتیان و باستان ستایان)

این کتاب، عقاید و تاریخ زرتشتیان و نیز باستان گرایان افراطی را با دید انتقادی نگریسته است.

بازخوانی آموزه بداء  782
بازخوانی آموزه بداء

این اثر حاصل پژوهشی نو با رویکرد تاریخی کلامی در موضوع بداء است.

بازنگاشت نقض  987
بازنگاشت نقض

کتاب نقض از متون کهن فارسی در حوزه مناظرات کلامی و اعتقادی است که حاوی اطلاعات فراوان تاریخی و جغرافیایی از قرن ششم است. این کتاب به نثر امروزی با اندکی چاشنی باستان گرایی برگردانده ...

علم کلام بر اساس تجرید الاعتقاد  952
علم کلام بر اساس تجرید الاعتقاد

کتاب «علم کلام» يک دوره کلام اسلامی را بر مبنای کتاب تجرید الاعتقاد عرضه کرده است. در این کتاب قسمت های اصلی و مهم تر کتاب تجرید الاعتقاد شرح داده شده است.

آشنایی با ادیان آسمانی  791
آشنایی با ادیان آسمانی

این کتاب در شانزده درس، به بیان ادیان زردشت، یهودیت، صابئین و مسیحیت و در نهایت اسلام پرداخته است.

صفحه از 5
تعداد موارد : 82