چرا شیعه هستم؟  146
چرا شیعه هستم؟

کتاب در معرفی و دفاع از عقاید و باورهای شیعه و پاسخ به دلایل مخالفان است.

اهل سنت واقعی  127
اهل سنت واقعی

بررسی مقایسه ای دیدگاه های کلامی شیعه و اهل سنت در مباحث اختلافی، موضوع این اثر است.

امام شناسی  171
امام شناسی

اثر حاضر، مجموعه 225 درس است استدلالی در باره امامت و ولایت.

امامت در پرتو کتاب و سنت  173
امامت در پرتو کتاب و سنت

کتاب، ترجمه الامامة فی ضوء الکتاب و السنة، در اثبات نسب امام از سوی پیامبر(ص) است.

شبهه شناسی  335
شبهه شناسی

کتاب شبهه شناسی به منظور پاسخگویی به بخشی از رایج ترین شبهات در باب باورها و شعائر دینی نگاشته شده است.

المباهلة بروایة صاحب الاقبال  212
المباهلة بروایة صاحب الاقبال

بخشی از کتاب اقبال در مورد مباهله

رهبری امام علی(ع) در قرآن و سنت (ترجمه المراجعات)  211
رهبری امام علی(ع) در قرآن و سنت (ترجمه المراجعات)

اثری است تحقیقی و استدلالی در باره موضوع امامت و خلافت امام علی(ع).

تأملات  109
تأملات

پیش از استبصار، پرسش هایی برای نویسنده پیش می آمده و دست یافتن به پاسخ آنها، سبب گرویدن او به تشیع شده. چکیده ای از آنها را در این کتاب آورده است.

حوارات فی ملفات شائکة  74
حوارات فی ملفات شائکة

گزارشی از مباحثات نویسنده که از مستبصران است در مورد حقانیت تشیع

التحقیق فی رزیة الخمیس و الرد علی المخالفین  79
التحقیق فی رزیة الخمیس و الرد علی المخالفین

نویسنده از مستبصران است که در دفاع از تشیع، این کتاب را نگاشته است.

نخستین مناسبات فکری تشیع  123
نخستین مناسبات فکری تشیع

بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان های متقدم امامی

الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  567
الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب

انتخاب این عنوان برای این کتاب بدین معناست که کسی که منکر حدیث غدیر و امور وابسته به آن شود، در واقع منکر قرآن، سنت، ادبیات، تاریخ و مجمع علمی شعر عرب شده است چرا ...

مبانی شناخت  228
مبانی شناخت

شناخت از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گرفته است: ابزارهای شناخت، موانع شناخت، شرایط شناخت و...

وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة و الرد علی شبه المخالفین  177
وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدة و الرد علی شبه المخالفین

نویسنده اثبات کرده است که خبرهای واحد علاوه بر فقه، در امور اعتقادی نیز حجیت دارند.

صفحه از 6
تعداد موارد : 74